WRÓĆ DO LISTY

Zrównoważony Transport – droga do neutralności klimatycznej

UN Global Compact Network Poland Analizy

18 listopada 2022 organizacja United Nations Global Compact Network Polska opracowała raport na temat perspektyw rozwoju zrównoważonego transportu w Polsce. Transport oparty na paliwach kopalnych stanowi nieodłączną częścią życia w nowoczesnym świecie, dlatego dekarbonizacja transportu stawiana jest jako jeden z najważniejszych celów związanych z ochroną klimatu. Badania Międzynarodowej Agencji Energetyki wskazują, że sektor transportowy w 2020 r. odpowiadał za 57% światowego popytu na ropę. W konsekwencji udział tego sektora w światowej emisji dwutlenku węgla sięga aż 24%. Także w Polsce 20,4 proc. wszystkich emisji CO2 2019 roku pochodziło z transportu. Dlatego zrównoważony transport jest w raporcie potraktowany jako ważny element mapy drogowej ku neutralności klimatycznej dla Polski.

Autor/ka opracowania: Barbara Rogala

Data umieszczenia w bazie: 14/12/2022


Data publikacji

18/11/2022

Instytucja

UN Global Compact Network Poland

Autorstwo

Kamil Wyszkowski,
Zofia Piwowarek,
Magdalena Nowakowska,
Zuzanna Pałejko

Liczba stron

178

Język raportu

polski

Tagi

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Niniejsza publikacja przedstawia drogę do dekarbonizacji sektora transportowego i rozpowszechnienia niskoemisyjnego transportu. Droga ta została opracowana w oparciu o trzy niezbędne do zmiany filary, które można nakreślić następująco: zmniejszenie popytu na transport, zastąpienie środków transportu mniej emisyjnymi oraz – najbardziej złożona – transformacja energetyczna w transporcie drogowym, morskim, kolejowym i lotniczym. Oto kluczowe dane z raportu.

W Polsce w latach 2005-2019 emisje CO2 z transportu lotniczego wzrosły o 170 proc., z transportu drogowego wzrosły o 186 proc., a z transportu kolejowego spadły o 53 proc.

Dekarbonizacja transportu nie jest możliwa bez współpracy i wzajemnego zrozumienia pomiędzy producentami, dostawcami i klientami, a także bez odpowiedniego zorganizowania samego procesu transportowego. Prawdziwym wyzwaniem staje się sposób organizacji łańcuchów dostaw, który maksymalizuje efektywność przewozów i w jak najmniejszym stopniu negatywnie oddziałuje na środowisko. Rozwiązaniem może okazać się dystrybucja oparta o sieć magazynów i połączeń, która sprzyja bardziej efektywnemu
wykorzystaniu samochodów ciężarowych.

Konieczna jest systemowa zmiana środków transportu na mniej emisyjne. Za środek transportu o najmniejszym śladzie środowiskowym uznawana jest kolej. Wybór transportu kolejowego, poza oczywistym zmniejszeniem emisji, może ograniczyć koszty przedsiębiorstwa, co w rezultacie oznacza zwiększenie budżetu przeznaczonego na planowanie logistyczne. Zmiana przewozu towarów z ciężarówek na kolej pozwala obniżyć emisję CO2 nawet o 200 ton rocznie na niektórych trasach.

Ostatnim filarem, na którym skupiła się publikacja, jest transformacja energetyczna w transporcie drogowym, morskim, kolejowym i lotniczym. Dekarbonizacja każdego z wymienionych sektorów wiąże się ze szczególnymi wyzwaniami i nie jest równomiernie wymagająca.

Elektromobilność lądowa staje się globalnym trendem. Według danych Międzynarodowej Agencji Energetyki w 2021 r. łączna liczba zarejestrowanych na świecie pojazdów osobowych i dostawczych o napędzie elektrycznym (BEV) wyniosła ok. 11,2 mln szt. To oznacza, że od 2016 r. park samochodów całkowicie elektrycznych zwiększył się ponad 9-krotnie.

O ile transport drogowy odpowiada za około 70% emisji pochodzącej z transportu w krajach UE, to wciąż największym wyzwaniem pozostają transport morski i lotniczy, dla których nie ma równo dostępnych alternatywnych źródeł niskoemisyjnego napędu.

Chociaż transport morski stanowi najbardziej efektywny pod względem emisji sposób transportu ładunków na duże dystanse, to ten prężnie rozwijający się sektor wciąż w 99% napędzany jest ciężkim olejem opałowym. Potrzebna jest pilna zmiana na alternatywne paliwa i systemy napędowe, a to stanowi wyzwanie ze względu na duże koszty oraz międzynarodowy charakter przewozów drogą morską, gdzie przepisy w tym zakresie musiałyby mieć charakter ogólnoświatowy. Wykorzystywanie jednostek napędzanych na wodór, amoniak, metanol czy nawet silniki elektryczne powinno stać się branżowym celem.

W odróżnieniu od transportu morskiego transport lotniczy należy do najbardziej oddziałujących na środowisko z uwagi na intensywność emisji. Mimo że w 2019 r. odpowiadał za 2,1% emisji gazów cieplarnianych na całym świecie, co może wydawać się małym odsetkiem, to szacuje się, że jedynie 20% populacji świata kiedykolwiek leciało samolotem. Długodystansowy transport lotniczy jest szczególnie trudny do dekarbonizacji ze względu na brak rozwiniętych technologii paliw alternatywnych oraz brak możliwości użycia silników elektrycznych z bateriami odpowiedniej wielkości. Mimo ciągle zwiększanej efektywności paliwowej w sektorze sektorze, emisje cieplarnianych z branży nieustannie rosną. Dlatego sposobem na natychmiastowe zmniejszenie emisji z lotnictwa jest ograniczenie niepotrzebnych przelotów. W dalszej perspektywie branża powinna na szeroką skalę zaadaptować alternatywne paliwa lotnicze oraz wprowadzić dalsze rozwiązania optymalizujące zużycie paliwa.

Kolej to najbardziej ekologiczna forma transportu, której znaczenie powinno rosnąć. Po przeliczeniu na pasażera okazuje się,że pociągi produkują 3 razy mniej dwutlenku węgla niż samochody i aż 8 razy mniej niż samoloty. Dla zrównoważonego rozwoju sektora niezbędne jest zwiększenie przepustowości linii kolejowych, zmniejszenie kosztów dostępu do infrastruktury kolejowej, dalsza elektryfikacja trakcji lub zastosowanie wodoru lub biometanu w lokomotywach.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


Dane wprowadzające
Podsumowanie
Kamil Wyszkowski
Przedstawiciel i Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland
Wstęp do raportu
Grzegorz Puda
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej
Przemysław Ligenza
Prezes Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Cel: ekologiczny transport i zrównoważony rozwój
I. Co to jest zrównoważona mobilność?
dr hab. Halina Brdulak
Przewodnicząca Rady Klimatycznej przy UN Global Compact Network Poland
Dekarbonizacja transportu – perspektywy i wyzwania
dr Michał Wolański
Dominik Makurat
Wolański sp. z o.o.
Dekarbonizacja i efektywność energetyczna transportu w łańcuchach dostaw
dr Michał Beim
adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu,
członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
Perspektywy zrównoważonego transportu
Joanna Lech
Edyta Boratyńska-Karpiej
Paweł Engel
Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Dekarbonizacja transportu – cel na 2050 rok
Agnieszka Szymczyk
James Falzon
European Bank of Reconstruction and Development
EBRD perspective on financing transport decarbonisation in Poland
II. Zmniejszanie popytu na transport
dr Michał Wolański
Dominik Makurat
Wolański sp. z o.o.
Ograniczanie przewozów w Grupie Raben
Ograniczanie śladu węglowego w spółce BSH
Przeniesienie produkcji do Europy na przykładzie Northvolt
Rynek elektroniki użytkowej rozwija się też w Polsce
Santander Bank Polska, czyli jak branża usługowa może dekarbonizować transport
Amazon, czyli jak wozić dużo, ograniczając transport
Maksymalizacja wydajności transportu w sieci sklepów Ikea
Pozostałe praktyki w zakresie ograniczania zapotrzebowania na transport
Aleksandra Robaszkiewicz
Lidl Polska
Nowoczesna technologia kluczem do sukcesu: jak Lidl Polska ogranicza emisję CO2
Jacek Hutyra
Hanna Jaworska-Orthwein
Norbert Matuszewski
Orange
III. Systemowa zmiana środków transportu na mniej emisyjne
dr Michał Wolański
Dominik Makurat
Wolański sp. z o.o.
Wykorzystanie ekologicznych środków transportu
IV. Transformacja energetyczna: transport samochodowy
Prof. Marcin Ślęzak
Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego
Perspektywy rozwoju transportu drogowego w kontekście aktualnych wyzwań środo-
wiskowych
Jan Wiśniewski
Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych
Elektromobilność jako kluczowy megatrend w światowym sektorze transportu
mgr inż. Wojciech Kusek
dr inż. Iwona Rackiewicz
Atmoterm SA
W jaki sposób samorządy miast i gmin kształtują swoją politykę zrównoważonego
transportu?
Mariusz Włodarczyk
Dyrektor zarządzający Santander Leasing
Perspektywy ograniczenia emisji z transportu
Alicja Pawłowska-Piorun
Expert – Sustainability, Centrum Eksperckie ESG Innowacje, ING Bank Śląski
Zrównoważone finanse a ograniczenie emisji z transportu. Dobre praktyki
V. Transformacja energetyczna: transport ciężarowy
Paulina Nesteruk
Sustainability Developer, IKEA Supply Chain Operations
Piotr Ziółkowski
Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych
Transport ciężarowy
VI. Transformacja energetyczna: transport morski
Bank Gospodarstwa Krajowego
Program BGK „Infrastruktura, Transport, Logistyka”
Michał Grobelny
Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o.o.
Transport morski – paliwa alternatywne i efektywność energetyczna
VII. Transformacja energetyczna: transport kolejowy
dr inż. Ignacy Góra
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
Kolej szansą na dekarbonizację transportu
Janusz Malinowski
Przewodniczący Prezydium Rady Programowej
Centrum Efektywności Energetycznej Kolei
Program zielona kolej podstawą zrównoważonego transportu
Michał Grobelny
Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o.o.
Transport kolejowy – stworzony dla elektryczności i… wodoru?
VIII. Transformacja energetyczna: transport lotniczy
Piotr Samson
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Perspektywy zrównoważonego rozwoju transportu lotniczego
Zuzanna Pałejko
UN Global Compact Network Poland
Lotnictwo wobec kryzysu klimatycznego – wyzwania i rozwiązania

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Jak wygląda ślad węglowy poszczególnych typów transportu (str. 12)

Jak zmieniały się emisje transportu w ostatnich latach? (str. 13)

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


  1. Dekarbonizacja jako jeden z najważniejszych celów związanych z ochroną klimatu – raport UN Global Compact Network Poland   https://ceek.pl/aktualnosci/dekarbonizacja-jako-jeden-z-najwazniejszych-celow-zwiazanych-z-ochrona-klimatu-raport-uncg  24/11/2022
  2. Zrównoważony Transport – droga do neutralności klimatycznej   https://ungc.org.pl/zrownowazony-transport-droga-do-neutralnosci-klimatycznej/  18/11/2022
  3. Nasze sposoby na ograniczenie emisji z transportu   https://biuroprasowe.orange.pl/blog/nasze-sposoby-na-ograniczenie-emisji-z-transportu/  09/12/2022
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie