WRÓĆ DO LISTY

Neutralna emisyjnie Polska 2050: Jak wyzwanie zmienić w szansę

McKinsey & Company Klimatyczne FAQ

Opublikowany w czerwcu 2020 roku raport McKinsey & Company, firmy doradztwa strategicznego, oferuje teoretyczny scenariusz, który może pozwolić zdekarbonizować polską gospodarkę w sposób najbardziej efektywny kosztowo. W raporcie przedstawiamy działania i inwestycje niezbędne do odpowiedniej redukcji emisji, a także wskazujemy szanse i korzyści związane z dekarbonizacją. Opracowanie powstało we współpracy z przedstawicielami instytucji publicznych, świata nauki, organizacji pozarządowych, organizacji zajmujących się ochroną środowiska oraz biznesu. The Woods Hole Research Center (WHRC), we współpracy z The Nature Conservancy, na potrzeby tego raportu, dokonały oceny potencjału pochłaniania CO2 na gruntach w Polsce.

Autor/ka opracowania: Barbara Rogala

Data umieszczenia w bazie: 15/11/2022


Data publikacji

09/06/2020

Instytucja

McKinsey & Company

Autorstwo

Hauke Engel, Marcin Purta, Eveline Speelman, Gustaw Szarek, Pol van der Pluijm

Liczba stron

86

Język raportu

polski

Tagi
Zasady korzystania

Copyright © McKinsey & Company 2020

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Emisja gazów cieplarnianych w Polsce zmalała z 447 MtCO2 e (megaton ekwiwalentu dwutlenku węgla) w 1990 r. do 380 MtCO2e w 2017 r. Ta redukcja była możliwa dzięki transformacji gospodarki centralnie planowanej opartej na przemyśle w gospodarkę bazującą w dużej mierze na usługach. Udało się też znacznie poprawić efektywność energetyczną przemysłu, obniżyć zużycie węgla kamiennego i brunatnego oraz zwiększyć udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE).

By zdekarbonizować i uczynić gopsodarkę Polski neutralną klimatycznie koniecznie są jednak natychmiastowe działania na rzecz redukcji emisji. Proponowany scenariusz dotyczy lat
2020-2050, czyli kluczowego okresu z punktu widzenia bieżących decyzji inwestycyjnych. Scenariusz zakłada, że Polska Polska jest w stanie obniżyć poziom emisji gazów cieplarnianych względem 2017 r. o 91 proc. oraz zwiększyć pochłanianie dwutlenku węgla na tyle, by zrekompensować pozostałe 9 proc. emisji, których ograniczenie jest szczególnie trudne. Tym samym Polska mogłaby osiągnąć
neutralność emisyjną do 2050 r.

Chcąc całkowicie zdekarbonizować system energetyczny do 2050 r., należałoby podjąć działania w trzech obszarach. Po pierwsze, w latach 2020-2050 należy zmniejszyć o prawie 95 proc. udział energetyki węglowej (czemu powinno towarzyszyć obniżenie o 80 proc. mocy wytwórczych).

w 2050 r. energia pochodząca ze słońca i wiatru stanowiłaby około 80 proc. całkowitej produkcji energii.

moce wytwórcze morskiej energetyki wiatrowej mogłyby wzrosnąć do 45 GW i w 2050 r. odpowiadać za 53 proc. całkowitej produkcji energii. Z kolei moc wytwórcza lądowych elektrowni wiatrowych do 2050 r. mogłaby osiągnąć 35 GW, stanowiąc 20 proc. całkowitej produkcji energii. Do 2050 r. energia słoneczna może stanowić około 6 proc. całkowitej produkcji.

Konieczna będzie budowa elektrowni atomowych. Energia atomowa do 2050 r. mogłaby pokryć około 14 proc. całkowitego zapotrzebowania. W 2050 r. reszta generowanej energii mogłaby pochodzić z biomasy i elektrowni wodnych, a także węglowych, wyposażonych w technologie CCUS.

Bez inwestycji związanych z dekarbonizacją wydatki Polski na niezbędną wymianę infrastruktury i budowę nowych jej elementów w pięciu przeanalizowanych przez nas obszarach (energetyka, budynki, transport, przemysł i rolnictwo) wyniosą 1200-1300 mld euro. Pełna dekarbonizacja będzie wymagała większych nakładów inwestycyjnych, np. w nowe rozwiązania dotyczące mobilności, modernizację infrastruktury energetycznej czy budynków. Z naszych analiz wynika, że w latach 2020-2050 te dodatkowe nakłady inwestycyjne wynikające z całkowitej dekarbonizacji wyniosłyby w sumie 380 mld euro, czyli średnio 13 mld euro rocznie. Jednocześnie można się spodziewać się, że koszty operacyjne zmniejszą się o 75 mld euro.

Opracowanie wskazuje też, że dekarbonizacja polskiej gospodarki może korzystnie wpłynąć na jej bilans gospodarczy, zwiększyć liczbę miejsc pracy i ogólnie przyczynić się do zwiększenia wzrostu gospodarczego, pomimo sporych nakładów inwestycyjnych.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


 1. Główne wnioski
 2. Podsumowanie
 3. Rozdział 1 Wyzwania dekarbonizacji
 4. Rozdział 2 Dekarbonizacja gospodarki
 5. Rozdział 3 Potencjalne ścieżki dekarbonizacji dla poszczególnych sektorów
 6. Rozdział 4 Dekarbonizacja systemu energetycznego
 7. Rozdział 5 Koszty i potencjalne skutki dekarbonizacji
 8. Rozdział 6 Potencjalny plan dekarbonizacji
 9. Załącznik A: Przegląd stosowanych skrótów
 10. Załącznik B: Metodologia
 11. Załącznik C: Podstawowe założenia według branż
 12. Załącznik D: Bibliografia
 13. Przypisy
 14. Autorzy

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Główne wnioski wynikające z analizy (str. 6)

Potencjalne zmiany w miksie energetycznym Polski do 2050 roku (str. 7)

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


 1. McKinsey: Polska może osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r.; dodatkowe nakłady to 380 mld euro   https://www.cire.pl/artykuly/serwis-informacyjny-cire-24/159664-mckinsey-polska-moze-osiagnac-neutralnosc-klimatyczna-do-2050-r-dodatkowe-naklady-to-380-mld-euro  06/09/2020
 2. McKinsey: Polska może być neutralna klimatycznie za 30 lat. Koszt? 380 mld euro   https://300gospodarka.pl/300klimat/mckinsey-polska-moze-byc-neutralna-klimatycznie-za-30-lat-koszt-380-mld-euro  10/06/2020
 3. McKinsey: Polska może być neutralna klimatycznie   https://energia.rp.pl/transformacja-energetyczna/art17025061-mckinsey-polska-moze-byc-neutralna-klimatycznie  11/06/2020
 4. McKinsey: za neutralność klimatyczną do 2050 r. Polska zapłaci 380 mld euro   https://energetyka24.com/klimat/mckinsey-za-neutralnosc-klimatyczna-do-2050-r-polska-zaplaci-380-mld-euro  10/06/2020
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie