WRÓĆ DO LISTY

Napędzamy polską przyszłość - perspektywa elektryfikacji samochodów osobowych i dostawczych w Polsce

Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych Analizy

Celem raportu Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych z października 2021 jest próba zrozumienia jakie są perspektywy elektryfikacji towarowego transportu drogowego w Polsce. Analiza szacuje koszty i korzyści z wybranych technologii zeroemisyjnych w zakresie zakupu pojazdów, kosztów paliwa i eksploatacji, zapotrzebowania i kosztów budowy infrastruktury paliwowej oraz korzyści dla środowiska. Analiza obejmuje pojazdy dostawcze o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) 3,5 tony. Na potrzeby analizy kosztów i korzyści z rozwoju technologii zeroemisyjnych samochodów dostawczych i ciężarowych stworzono trzy scenariusze rozwoju technologii - z dominacją technologii bateryjnej (TECH-BEV), systemów dróg elektrycznych (TECH-ERS) lub wodoru (TECH-FCEV) w segmencie pojazdów ciężarowych i dostawczych. Trzy scenariusze posłużyły do porównania dynamiki wymiany floty na pojazdy zeroemisyjne oraz tempa redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Autor/ka opracowania: Barbara Rogala

Raport z dnia: 29/10/2021


Data umieszczenia w bazie

11/11/2022

Instytucja

Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych

Autorstwo

Rafał Bajczuk

Liczba stron

20

Język raportu

polski

Tagi
Zasady korzystania
Kopiowanie i rozpowszechnianie może być dokonane za podaniem źródła.
© Copyright by FPPE, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych, Warszawa, 2021

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Polska posiada największą liczbę zarejestrowanych samochodów ciężarowych w Unii Europejskiej, a nasze firmy transportowe mają najwyższy udział w międzynarodowych przewozach towarowych w Unii Europejskiej, sięgający 30 proc. Oprócz celów redukcji emisji gazów cieplarnianych, także koszt energii elektrycznej dla samochodów elektrycznych jest znacząco niższy od kosztu tradycyjnego paliwa. Równocześnie koszt zakupu pojazdu elektrycznego jest znacząco wyższy od kosztu zakupu pojazdu z silnikiem spalinowym, dlatego polityka państwa w zakresie elektryfikacji transportu drogowego towarów jest niezbędna do utrzymania obecnej pozycji Polski w transporcie międzynarodowym przy jednoczesnym znaczącym obniżeniu poziomu emisji gazów cieplarnianych – wskazuje FPPE. Oto wnioski z opracowania na temat opłacalności różnych ścieżek elektryfikacji aut dostawczych i ciężarowych:

Technologia pojazdów bateryjnych jest najtańszą dostępną technologią z badanych. Zarówno w przypadku samochodów dostawczych, jak i ciężarowych, całkowity koszt posiadania będzie niższy niż samochodów konwencjonalnych już w 2025 roku.

Pojazdy wodorowe w żadnym segmencie nie osiągną większej konkurencyjności niż pojazdy bateryjne, mimo przyjętego założenia spadku kosztów zakupu ogniw wodorowych i spadku kosztów wytwarzania wodoru.

Technologia bateryjna okazuje się również najbardziej konkurencyjna. Oferuje niższe koszty budowy infrastruktury ładowania, niż w przypadku technologii wodorowych (stacje tankowania wodoru) oraz najmniejsze zapotrzebowanie na energię.

Skumulowane koszty inwestycji w infrastrukturę do 2050 roku w scenariuszu dominacji technologii wodorowej wyniosą 20 mld euro, w scenariuszu dominacji technologii bateryjnej 19 mld euro, a w scenariuszu dominacji technologii systemów dróg elektrycznych 17,4 mld euro.

Wdrożenie pojazdów zeroemisyjnych w drogowym transporcie towarów przyczyni się zarówno do radykalnej redukcji emisji CO2 z tego sektora (aż o 81% do 2050 roku), jak i emisji innych zanieczyszczeń, przede wszystkim tlenków azotu i pyłów zawieszonych.

Nawet przy założeniu przyspieszonej elektryfikacji floty, uwzględniającej wycofanie ze sprzedaży samochodów dostawczych z silnikiem spalinowym w 2035 roku i samochodów ciężarowych w 2040 roku, biorąc pod uwagę obecny średni okres użytkowania samochodu ciężarowego w Polsce, sektor transportu drogowego w Polsce nie osiągnie celu neutralności klimatycznej w 2050 roku.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


 1. Wstęp
 2. Wnioski z raportu
 3. Rekomendacje
 4. Polityka Unii Europejskiej
 5. Sektor transportu drogowego w Polsce
 6. Metodologia badania
 7. Scenariusze wdrażania technologii
 8. Analiza całkowitego kosztu posiadania (TCO)
 9. Korzyści środowiskowe
 10. Infrastruktura

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Liczba zarejestrowanych aut w Unii Europejskiej (str. 10)

Międzynarodowy transport drogowy w 2018 roku w poszczególnych krajach (str. 9)

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


 1. Raport: Elektryczna przyszłość samochodów ciężarowych Czytaj więcej na https://zielona.interia.pl/eko-technologie/czysty-transport/news-raport-elektryczna-przyszlosc-samochodow-ciezarowych,nId,5606038#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome   https://zielona.interia.pl/eko-technologie/czysty-transport/news-raport-elektryczna-przyszlosc-samochodow-ciezarowych,nId,5606038  26/10/2021
 2. Raport FPPE: w 2025 roku koszty użytkowania ciężarowych samochodów elektrycznych będą niższe od diesli   https://alebank.pl/raport-fppe-w-2025-roku-koszty-uzytkowania-ciezarowych-samochodow-elektrycznych-beda-nizsze-od-diesli/?id=387721&catid=27735&cat2id=361  26/10/2021
 3. Prąd czy wodór. Którędy droga do zeroemisyjnego transportu?   https://www.rp.pl/biznes/art19092531-prad-czy-wodor-ktoredy-droga-do-zeroemisyjnego-transportu  10/11/2021
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie