WRÓĆ DO LISTY

Zielony renesans. Samorządowy podręcznik transformacji energetycznej

Fundacja Instrat Analizy

Niniejsza publikacja została opracowana przez Fundację Instrat na zlecenie Stowarzyszenia Energia Miast. Skierowana jest do samorządowców, aktywistów miejskich, urzędników oraz obywateli zainteresowanych wprowadzeniem zmian w swoim środowisku lokalnym. Raport podzielony został na 3 rozdziały, w których autorzy badają trendy oraz zagrożenia dla transformacji energetycznej wynikające z krajowych strategii oraz otoczenia legislacyjnego, przybliżają 10 studiów przypadku oraz prezentują mapę drogową niezbędną do przeprowadzenia wymaganych zmian. W ramach analizy poruszone zostają tematy związane z lądowymi farmami wiatrowymi, fotowoltaiką, elektromobilnością, ciepłownictwem i biomasą czy gospodarką obiegu zamkniętego. Celem niniejszej publikacji jest zarówno zwrócić uwagę na bariery stojące na drodze transformacji jak i zainspirować zrealizowanymi sukcesami.

Autor/ka opracowania: Marcin Osuch

Raport z dnia: 09/09/2019


Data umieszczenia w bazie

31/01/2023

Instytucja

Fundacja Instrat

Autorstwo

Michał Hetmański, Bartłomiej Kupiec, Jan J. Zygmuntowski

Liczba stron

95

Tagi
Zasady korzystania
© 2019 Stowarzyszenie Energia Miast Rekomendujemy poniższy opis źródła: M. Hetmański, B. Kupiec, J.J. Zygmuntowski, Zielony Renesans: Samorządowy podręcznik transformacji energetycznej, Fundacja Instrat dla Stowarzyszenia Energia Miast, Warszawa 2019.

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Opublikowany w 2019 roku raport porusza kwestię transformacji energetycznej zarówno w kontekście krajowych strategii oraz otoczenia legislacyjnego w celu wskazania szans, zagrożeń oraz trendów jakie związane są z tą kluczową dziedziną. Jednocześnie przedstawia kilka przykładów, w których mimo różnego typu wyzwań udało się już wprowadzić niezbędne rozwiązania zmierzające do zmniejszenia emisyjności polskiej energetyki.

Autorzy we wstępie raportu poddają analizie 2 dokumenty opracowane przez polski rząd – „Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku” oraz „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021 – 2030”, a także ustawy o Prawie energetycznym, OZE oraz elektromobilności i paliwach alternatywnych. Z analizy autorzy wnioskują, że Polska nie jest odpowiednio przygotowana do przeprowadzenia transformacji energetycznej na poziomie systemowym.

W przypadku „Projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku” wskazują brak zgodności z światowymi trendami, dyskryminację lądowej energetyki wiatrowej oraz pominięcie roli samorządów w opracowywaniu strategii. W przypadku „Krajowego planu […]” autorzy stwierdzają, że cel OZE odbiega od unijnej polityki i jest o 10% niższy. Zarzuca się także inwestycje w nowe elektrownie węglowe po 2025 roku, co oznaczałoby spowolnienie koniecznej dekarbonizacji gospodarki. W kontekście wspomnianej dekarbonizacji dokument nie porusza także kwestii przeprowadzenia jej w sposób sprawiedliwy społecznie, co odbije się m.in. na terenach Górnego Śląska.

Autorzy zestawiają trendy rozwojowe i zagrożenia oraz sprawdzają potencjał w poszczególnych obszarach transformacji. Na plus należy wymienić m.in. działania w obszarze elektromobilności, w ramach którego pozyskano duże środki na finansowanie transportu zbiorowego i dofinansowanie zakupu prywatnych aut czy pracy nad morskimi farmami wiatrowymi jako jednego ze strategicznych źródeł energii w przyszłości. Bardzo nisko oceniany jest obszar związany z wiatrakami na lądzie, głównie przez zasadę 10H blokującą drastycznie powstawanie nowych inwestycji czy wspomniana wcześniej sprawiedliwa społecznie dekarbonizacja w ramach której nie opracowano strategii restrukturyzacji regionu Górnego Śląska i braku dostatecznych środków na programy przekwalifikowania pracowników sektora węglowego.

W ramach przedstawionych studiów przypadku poruszane są 3 wymiary, jakie zdaniem autorów powinny cechować Zielony Renesans – energetyka rozproszona z dużym zaangażowaniem podmiotów gospodarczych i samorządów, energetyka innowacyjna jako oparta o wiedzę i know-how, a nie wdrażanie importowanych technologii oraz energetyka sprawiedliwa redukująca ubóstwo energetyczne i zapewniająca bezpieczeństwo długoterminowe.

Na koniec autorzy przedstawiają dziesięć rekomendacji regulacyjnych w oparciu o wcześniej poruszone obszary. Proponowana jest m.in. liberalizacja zasady 10H regulująca odległość wiatraków od zabudowy mieszkalnej, poszerzenie ustawy o elektromobilności (głównie tzw. Carsharing), zmiany administracyjne dla budowy sieci ciepłowniczych czy zwolnienie z podatku od nieruchomości instalacji fotowoltaicznych.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


 • Wstęp 
 •  Diagnoza otoczenia 
  • Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku 
  • Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-203018  
  • Analiza otoczenia regulacyjnego 
  • Trendy rozwojowe i zagrożenia 
 • Studia przypadku – sukcesy samorządów 
  • Klastry energii i fotowoltaika – Zgorzelec 
  • Lądowe farmy wiatrowe (onshore) – Głuchów 
  • Otwarty dostęp do danych – GRECO 
  • Transfer technologii OZE – Konstantynów Łódzki 
  • Elektromobilność – Ostrów Wielkopolski 
  •  Gospodarka obiegu zamkniętego – Ljubljana 
  • Zrównoważone ciepłownictwo i biomasa – Lębork 
  • Efektywność i ubóstwo energetyczne – Słupsk 
  • Dekarbonizacja w duchu solidarności międzypokoleniowej – Zagłębie Rury 
  • Rekomunalizacja – Berlin 
 • Zielony szlak miejski 
  • Mapa drogowa transformacji 
  • Rekomendacje wdrożeniowe 
  • Dekalog regulacji energetycznych, czyli rekomendacje od samorządów  
 • Podsumowanie 
 • Spis wykresów i tabel 
 • Executive summary 
 • Stowarzyszenie Energia Miast 

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Jak rozwijają się poszczególne obszary energetyki w Polsce? (str. 24)

Mapa drogowa transformacji energetycznej (str. 78)

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


 1. Energia Miast publikuje samorządowy podręcznik transformacji energetycznej – “Zielony Renesans…”   https://smoglab.pl/energia-miast-publikuje-samorzadowy-podrecznik-transformacji-energetycznej/  13/09/2019
 2. "Skutki kryzysu klimatycznego są na wyciągnięcie ręki". Jak samorządy mogą walczyć ze zmianami klimatycznymi? Czy Białystok jest miastem ekologicznym?   https://www.radio.bialystok.pl/gosc/index/id/175496  04/11/2019
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie