WRÓĆ DO LISTY

Stracona szansa. Zaniedbania w polskiej polityce klimatycznej

Fundacja Instrat Analizy

Jako sygnatariusz Porozumienia paryskiego oraz członek Unii Europejskiej Polska jest zobowiązana do podjęcia ambitnych działań ku redukcji emisji gazów cieplarnianych, osiągnięcia określonego udziału odnawialnych źródeł w zużywanej energii i poprawy efektywności energetycznej. Mimo że Polska ma jedne z najmniej ambitnych celów w UE, najprawdopodobniej nie udało się ich osiągnąć w 2020 roku, a te na 2030 r. również są zagrożone - piszą autorzy raportu Instrat, think tanku zajmującego się doradztwem w zakresie polityk publicznych. Opublikowany 15 kwietnia 2021 roku raport analizuje zaniedbania w polskiej polityce klimatycznej.

Autor/ka opracowania: Barbara Rogala

Raport z dnia: 15/04/2021


Data umieszczenia w bazie

14/12/2022

Instytucja

Fundacja Instrat

Autorstwo

Adrianna Wrona,
Paweł Czyżak

Liczba stron

43

Język raportu

polski

Tagi
Zasady korzystania
Copyright ® by Fundacja ClientEarth Prawnicy
dla Ziemi
Opracowanie powstałe w ramach grantu Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.Rekomendujemy cytowanie:
Wrona, A., Czyżak, P. (2021). Stracona szansa. Zaniedbania w polskiej polityce klimatycznej.
Instrat Policy Paper 03/2021.

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Kluczowe wnioski z raportu:

Na przestrzeni ostatniej dekady polski rząd dopuścił się serii zaniechań w realizacji swoich własnych programów klimatycznych. Zaniedbania te spowodowane były dezorganizacją i brakiem kompetencji w obszarze planowania i egzekucji własnej agendy rządu;

Zaledwie kilka przykładów tych zaniechań – w sektorach elektroenergetyki, transportu, ogrzewnictwa indywidualnego oraz przemysłu – doprowadziło do 27 mln ton nadmiernych emisji CO2 w 2020 r.;

W latach 2011-2030 wynikające z tych zaniechań nadmierne emisje CO2 szacuje się na łącznie 529 mln ton;

Za sprawą polityki koncentrującej się na utrzymaniu dużej roli węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej oraz po wprowadzeniu szeregu niekorzystnych regulacji dla rozwoju OZE, rząd ograniczył rozwój technologii niskoemisyjnych oraz spowolnił proces odchodzenia od węgla;

Brak skuteczności w eliminowaniu wysokoemisyjnych pojazdów z dróg oraz nieudana próba elektryfikacji transportu przyczyniła się do znacznego wzrostu emisyjności tego sektora;

Mała skala podejmowanych inwestycji w obrębie programu „Czyste Powietrze” ma bezpośredni wpływ na nadmierne emisje w tym sektorze oraz narastający problem smogu w Polsce;

Nieefektywne działanie władz państwowych w zakresie wydawania białych certyfikatów doprowadziło do niewystarczających inwestycji i niewykorzystania potencjału redukcji zużycia energii elektrycznej w przemyśle;

Samo usprawnienie działania istniejących polityk w obszarze klimatu pozwoliłoby na osiągnięcie 69 proc. redukcji emisji gazów cieplarnianych planowanych na 2030 r. w nowej Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP 2040) i 31 proc. redukcji wymaganych przez unijny cel redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55 proc.;

Aby sprostać wymaganiom polityki klimatycznej Unii Europejskiej, polski rząd musi również zwiększyć ambicje zawarte w Krajowym Planie na Rzecz Energii i Klimatu oraz niezwłoczne ogłosić cel osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Polskę do 2050 roku.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


Podsumowanie
Wprowadzenie
1. Ramy regulacyjne UE w zakresie klimatu
2. Polska polityka klimatyczna na tle innych krajów UE
3. Zaniechania w polskiej polityce klimatycznej
3.1 Zaniechania w elektroenergetyce
3.2 Zaniechania w transporcie
3.3 Zaniechania w ogrzewnictwie indywidualnym
3.4 Zaniechania w przemyśle
Załącznik 1. Ilościowa ocena zaniechań w polityce klimatycznej Polski
Zasada 10H
Subsydia dla węgla
Transport
Ogrzewnictwo indywidualne
Przemysł

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Cele redukcji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej 2005-2020 (str. 12)

Emisyjność sektorów polskiej gospodarki (str. 20)

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


  1. Przeanalizowali politykę klimatyczną Polski   https://sozosfera.pl/srodowisko-i-gospodarka/przeanalizowali-polityke-klimatyczna-polski/   15/04/2021
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie