WRÓĆ DO LISTY

World Food and Agriculture – Statistical Yearbook 2021

FAO Raport

Opublikowany 3 listopada 2021 roku raport Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w roczniku statystycznym dostarcza danych dotyczących żywności, żywienia i rolnictwa na świecie. Publikacja zbiera dane z krajowych urzędów statystycznych i sieci ich agencji partnerskich. Następnie zostały one uspójnione, by umożliwić ich porównywanie i uzyskać obraz sytuacji dla całego świata. Analiza zawiera dane dotyczące rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa z ekonomicznego punktu widzenia. Przedstawia także wyniki sektora pod względem produkcji i handlu różnymi towarami oraz ewolucji cen. Przygląda się również, w jaki sposób niektóre z tych produktów są konsumowane, kładąc nacisk na bezpieczeństwo żywnościowe i odżywianie. Na koniec pochyla się nad wpływem całego sektora na środowisko. Rocznik opiera się na najnowszych dostępnych danych, by za ich pomocą prezentować trendy od 2000 roku.

Autor/ka opracowania: Barbara Rogala

Raport z dnia: 03/11/2021


Data umieszczenia w bazie

13/11/2022

Instytucja

FAO

Autorstwo

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Liczba stron

368

Język raportu

angielski

Tagi
Zasady korzystania
Some rights reserved. This work is made available under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
3.0 IGO licence (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/legalcode).

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Główne wnioski dotyczące globalnej sytuacji rolnictwa, bezpieczeństwa żywnościowego i rolnictwa na 2021 rok z rocznika statystycznego FAO to:

Globalna wartość dodana generowana przez rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo wzrosła realnie o 73 proc. w latach 2000-2019, osiągając 3,5 bilionów dolarów w 2018 roku. Od 2000 roku udział rolnictwa w światowym PKB utrzymuje się na stabilnym poziomie około 4 proc.
W 2020 roku rolnictwo zatrudniało 874 mln osób, czyli 27 proc. światowej siły roboczej, w porównaniu z około 1 050 mln (czyli 40 proc.) w roku 2000.

Wykorzystanie pestycydów wzrosło o 36 proc. w latach 2000-2019, ale od 2012 roku utrzymuje się na stałym poziomie. Rolnicze wykorzystanie nawozów nieorganicznych w 2019 roku wyniosło około 190 mln ton, z czego 57 proc. stanowił azot.

Produkcja podstawowych roślin sięgnęła 9,4 miliarda ton w 2019 roku – to o 53 proc. więcej niż w 2000 roku. Cztery uprawy stanowią około połowy światowej produkcji podstawowych roślinnych produktów rolnych: trzcina cukrowa, kukurydza, pszenica i ryż. Połowę obszaru upraw na całym świecie zajmują zboża.

Produkcja olejów roślinnych wzrosła ponad dwukrotnie w latach 2000-2019, napędzana gwałtownym wzrostem produkcji oleju palmowego.

W 2019 roku wyprodukowano 337 milionów ton mięsa, o 44 proc. więcej niż w 2000 roku, przy czym mięso drobiowe stanowiło ponad połowę tego wzrostu. Mięso z kurczaka było najczęściej produkowanym rodzajem mięsa w 2019 roku.

Globalnie rośnie głód – w 2020 roku prawie 770 milionów ludzi było niedożywionych. To prawie 160 milionów więcej niż w 2014 roku i 118 milionów więcej niż w 2019 roku. Większość niedożywionych ludzi mieszka w Azji. Na każdym kontynencie występowanie umiarkowanego lub poważnego braku bezpieczeństwa żywnościowego jest nieco wyższe wśród kobiet niż wśród mężczyzn, przy czym największe różnice występują w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach.

Od 2000 r. podaż energii w diecie wzrosła we wszystkich regionach, z najszybszym wzrostem w Azji i Ameryce Łacińskiej oraz na Karaibach. Poziom otyłości wzrósł we wszystkich regionach. Prawie 30 proc. dorosłych w Ameryce Północnej, Europie i Oceanii jest otyłych.

W latach 2000-2019 powierzchnia gruntów rolnych na świecie zmniejszyła się o 127 mln ha – mniej więcej tyle, ile zajmuje Niger – podczas gdy powierzchnia lasów zmniejszyła się o 94 mln ha – mniej więcej tyle, ile zajmuje Zjednoczona Republika Tanzanii.

Niemal we wszystkich krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej poziom stresu wodnego jest bliski lub wyższy niż 100 proc., z wyższym udziałem w Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Arabii Saudyjskiej.

Emisje gazów cieplarnianych na gruntach rolnych spadły o 2 proc. w latach 2000-2019. Dwie trzecie z nich stanowią emisje pochodzące z gospodarstw rolnych. Emisje gazów cieplarnianych z gospodarstw rolnych wzrosły o 11 proc. w latach 2000-2019. Około 55 proc. z nich wynika z hodowli zwierząt.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


  1. Wpływ rolnictwa na gospodarkę
  2.  Produkcja, handel i ceny towarów
  3.  Bezpieczeństwo żywnościowe i odżywianie
  4.  Zrównoważony rozwój oraz środowiskowe wymiary rolnictwa
  5.  Aneksy

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Wersja skrócona raportu z kluczowymi informacjami

Przyrost dziedzin gospodarki związanych z żywnością - rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


  1. An indispensable resource for everyone interested in food and agriculture   https://agridigitale.net/art-an_indispensable_resource_for_everyone_interested_in_food_and_agriculture.html  03/11/2021
  2. FAO publishes statistical yearbook on agriculture and food 2021   https://www.plenglish.com/news/2021/11/03/fao-publishes-statistical-yearbook-on-agriculture-and-food-2021/  03/11/2021
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie