WRÓĆ DO LISTY

The State of World Fisheries and Aquaculture 2022

FAO Raport

W czerwcu 2022 roku FAO - Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa opublikowała raport na temat stanu rybołówstwa i akwakultury na świecie oraz perspektyw ich zrównoważonej transformacji. Jak wynika z raportu, światowa produkcja z rybołówstwa i akwakultury jest rekordowo wysoka, a sektor ten będzie odgrywał coraz ważniejszą rolę w dostarczaniu żywności i żywienia w przyszłości. To kluczowe, aby przeszedł zrównoważoną transformację, by możliwe było zarówno zagwarantowanie przy jego pomocy bezpieczeństwa żywnościowego, jak i utrzymanie stabilności ekosystemów wodnych.

Autor/ka opracowania: Barbara Rogala

Raport z dnia: 29/06/2022


Data umieszczenia w bazie

13/11/2022

Instytucja

FAO

Autorstwo

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Liczba stron

266

Język raportu

angielski

Tagi
Zasady korzystania
Some rights reserved. This work is made available under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0
IGO licence (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo).

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Raport FAO omawia stan rybołóstwa i akwakultury na świecie oraz wskazuje, w jaki sposób należy zarządzać tym sektorem gospodarki, by zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe oraz zachować stabilność ekosystemów. Poniżej wybrane wnioski z raportu:

Całkowita produkcja z rybołówstwa i akwakultury osiągnęła w 2020 r. rekordowe 214 mln ton, w tym 178 mln ton zwierząt wodnych i 36 mln ton alg, głównie wskutek rozwoju akwakultury, zwłaszcza w Azji.

Ilość przeznaczona do spożycia przez ludzi (z wyłączeniem alg) wyniosła 20,2 kg na mieszkańca, ponad dwukrotnie więcej niż średnia 9,9 kg na mieszkańca w latach 60-tych.

Szacuje się, że w bezpośrednio sektorze zatrudnionych było 58,5 mln osób. Z kolei łącznie z pracownikami produkującymi na własne potrzeby,pracownikami sektora wtórnego oraz osobami pozostającymi na ich utrzymaniu – około 600 milionów źródeł utrzymania przynajmniej częściowo zależy od rybołówstwa i akwakultury.

W 2020 roku światowa produkcja z akwakultury osiągnęła rekordowe 122,6 mln ton, o łącznej wartości 281,5 mld dolarów. Zwierzęta wodne stanowiły 87,5 mln ton, a glony 35,1 mln ton.

Globalne spożycie żywności pochodzenia wodnego (z wyłączeniem alg) wzrastało od 1961 r. średnio o 3,0 procent rocznie, w porównaniu ze stopą wzrostu populacji wynoszącą 1,6 procent. W przeliczeniu na jednego mieszkańca spożycie żywności pochodzenia wodnego wzrosło ze średnio 9,9 kg w latach 60. do rekordowego poziomu 20,5 kg w 2019 r., podczas gdy nieznacznie spadło do 20,2 kg w 2020 r.

Odsetek zasobów rybnych na poziomach biologicznie zrównoważonych spadł do 64,6 procent w 2019 r. o 1,2% mniej niż w 2017 r. Jednak 82,5% połowów w 2019 r. pochodziło ze stad zrównoważonych biologicznie, co stanowi poprawę o 3,8% w porównaniu z 2017 r. Udowodniono, że zrównoważone zarządzanie rybołówstwem skutecznie odbudowuje stada i umożliwia połowy bez zaburzania granic wytrzymałości ekosystemu.

Całkowitą liczbę statków rybackich w 2020 r. oszacowano na 4,1 miliona, co oznacza spadek o 10 procent od 2015 r. Dane te odzwierciedlają wysiłki krajów, w szczególności Chin i krajów europejskich, mające na celu zmniejszenie wielkości światowej floty. Jednak samo zmniejszenie wielkości floty niekoniecznie gwarantuje bardziej zrównoważone wyniki, ponieważ zmiany w wydajności połowów mogą zrównoważyć korzyści płynące z redukcji floty w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Prognozuje się, że produkcja zwierząt wodnych wzrośnie o kolejne 14 procent do 2030 r. Wzrost ten musi iść w parze z ochroną ekosystemów, redukcją zanieczyszczeń, ochroną różnorodności biologicznej i zapewnieniem sprawiedliwości społecznej.

Spośród 58,5 mln osób zatrudnionych w sektorze rybołówstwa podstawowego i akwakultury w 2020 r. 21 procent stanowiły kobiety, a odsetek ten wzrósł do około 50 procent w przypadku osób zatrudnionych w całym łańcuchu wartości związanym z wodą. Chociaż kobiety odgrywają kluczową rolę w sektorze rybołówstwa i akwakultury, stanowią nieproporcjonalnie duży odsetek osób zatrudnionych w nieformalnych, najniżej opłacanych, najmniej stabilnych i mniej wykwalifikowanych segmentach siły roboczej i często napotykają ograniczenia związane z płcią, które uniemożliwiają im pełne czerpania korzyści z ich roli w sektorze.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


PRZEDMOWA
METODOLOGIA
PODZIĘKOWANIA
SKRÓTY I AKRONIMY
KLUCZOWE PRZESŁANIA
STRESZCZENIE
CZĘŚĆ 1
PRZEGLĄD GLOBALNY
Rybołówstwo i akwakultura na świecie w skrócie
Całkowita produkcja z rybołówstwa i akwakultury
Produkcja rybołówstwa połowowego
Produkcja akwakultury
Stan zasobów ryb
Flota rybacka
Zatrudnienie w rybołówstwie i akwakulturze
Wykorzystanie i przetwórstwo z rybołówstwa i produkcja z akwakultury
Spożywanie pokarmów pochodzących z wody
Handel produktami rybołówstwa i akwakultury
CZĘŚĆ 2
W KIERUNKU NIEBIESKIEJ TRANSFORMACJI
Niebieska transformacja: wizja transformacji wodnych systemów produkcji żywności
Intensyfikacja i rozwój zrównoważonej produkcji z akwakultury
Poprawa zarządzania rybołówstwem
Innowacyjne rybołówstwo i akwakultura łańcuchy wartości
Międzynarodowy Rok Rybołówstwa i Akwakultury 2022
CZĘŚĆ 3
NIEBIESKA TRANSFORMACJA, BY ZREALIZOWAĆ CELE AGENDY NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NA 2030 ROK
Dekada Oceanografii dla Zrównoważonego Rozwoju (2021-2030)
Dekada Organizacji Narodów Zjednoczonych dotycząca przywracania ekosystemów
CZĘŚĆ 4
NOWE PROBLEMY I PERSPEKTYWY
COVID-19, kryzys jak żaden inny
Adaptacje rybołówstwa i akwakultury do zmian klimatu
Postęp w kierunku równości płci w rybołówstwie i akwakulturze
Prognozy dotyczące rybołówstwa i akwakultury
GLOSARIUSZ
REFERENCJE

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Wersja skrócona raportu

Przyrost rybołóstwa i akwakultur (str. 11 raport skrócony)

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


  1. The state of world fisheries and aquaculture 2022: towards blue transformation   http://www.indiaenvironmentportal.org.in/content/473086/the-state-of-world-fisheries-and-aquaculture-2022-towards-blue-transformation/  29/06/2022
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie