WRÓĆ DO LISTY

Tracking progress on food and agriculture-related SDG indicators 2022

FAO Raport

Opublikowany w październiku 2022 roku raport FAO – Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa przedstawia status postępów w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju związanych z żywnością i rolnictwem na świecie. Kontekstem jest fakt, że 2022 rok to już trzeci rok, gdy trwa kryzys związany z COVID-19. Po latach postępów, rozwój i dążenie do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) zostały wskutek tego kryzysu spowolnione lub zatrzymane. Pandemia zebrała niszczycielskie żniwo w postaci życia ludzi i odbierając im źródła utrzymania. Położyła się też cieniem na globalnych wysiłkach na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Autor/ka opracowania: Barbara Rogala

Raport z dnia: 04/10/2022


Data umieszczenia w bazie

13/11/2022

Instytucja

FAO

Autorstwo

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Liczba stron

179

Język raportu

angielski

Tagi
Zasady korzystania
Some rights reserved. This work is made available under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 IGO licence (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/legalcode).

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Najnowsze dane Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) szacują liczbę głodujących na świecie w 2021 roku między 702 a 828 mln ludzi. Z szacunków tych wynika, że ​​od 2015 roku nastąpił wzrost liczby niedożywionych ludzi na świecie. To praktycznie niweczy cały dotychczasowy postęp dokonany w poprzedniej dekadzie, przywracając poziom głodu, który panował na świecie w 2005.

Poważny brak bezpieczeństwa żywnościowego dotknął większej liczby ludzi – wskaźnik ten znacznie wzrósł z 10,9 proc. światowej populacji w 2020 do 11,7 procent w 2021 roku. Miliony ludzi, dotychczas zagrożone umiarkowanym brakiem bezpieczeństwa żywnościowego zostały strącone w poważny brak bezpieczeństwa żywnościowego i – być może – głód.

Podczas gdy ceny żywności były stosunkowo stabilne od 2016 do 2019 roku, część krajów dotknął wzrost cen żywności gwałtownie wzrosły z 16 proc. w 2019 r. do 47 proc. w 2020 roku. Ceny artykułów żywnościowych gwałtownie wzrosły w drugiej połowie 2020 r.; oczekuje się, że będą nadal rosły w wyniku wojny na Ukrainie, która odbiła się niekorzystnie na imporcie żywności w wielu krajach.

Świat jest jeszcze daleki od zachowania różnorodności genetycznej zwierząt hodowlanych i udomowionych zwierząt w terenie lub w bankach genów.

W większości krajów, dla których dostępne są dane, zarówno średni dochód roczny, jak i średni produktywność drobnych producentów żywności pozostaje w tyle za ich odpowiednikami na dużą skalę.

W grupie drobnych producentów żywności dochody kobiet kształtują się na znacznie niższym poziomie niż u mężczyzn w połowie krajów, dla których dostępne są dane. W 30 z 36 krajów mniej niż 50 procent kobiet ma prawa własności i/lub zabezpieczone prawa własności do ziemi.

Globalny poziom stresu wodnego pozostał na bezpiecznym poziomie 18,6 procent z 2019 roku, jednak istnieją duże różnice regionalne w tym zakresie. Azja Południowa i Azja Środkowa odnotowały wysokie poziomy deficytu wody na poziomie ponad 75 procent, a Afryka Północna krytyczny deficyt sięgający ponad 100 proc. Od 2015 roku poziom stresu wodnego znacznie się zwiększył w Azji Zachodniej i Północnej Afryce.

Procent żywności traconej po zbiorach w gospodarstwach rolnych oraz podczas transportu, przechowywania, sprzedaży hurtowej utrzymuje się na 13,3 procent w skali globalnej, w porównaniu do 13 procent w 2016 roku.

W latach 2018-2022 średni stopień realizacji instrumentów międzynarodowych na rzecz zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów na całym świecie poprawił się. W 2022 r. prawie 75 procent krajów uzyskało wysokie wyniki pod względem stopnia wdrożenia odpowiednich instrumentów międzynarodowych, w porównaniu z 70 procentami w 2018 r.

Powierzchnia lasów na świecie nadal się zmniejsza, choć w nieco wolniejszym tempie w porównaniu z poprzedniej dekady. Odsetek powierzchni leśnej spadł z 31,9 procent całkowitej powierzchni gruntów w 2000 do 31,2 procent w 2020. Pomimo ogólnej utraty lasów, świat nadal postęp w kierunku zrównoważonej gospodarki leśnej.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


Przedmowa
CEL ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Brak ubóstwa
CEL ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Brak głodu
Konflikty, COVID-19 i brak bezpieczeństwa żywnościowego
Mierzenie produktywnego i zrównoważonego rolnictwa
CEL ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 5
Równość płci
CEL ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Czysta woda i warunki sanitarne
CEL ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Zredukowane nierówności
CEL ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
CEL ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Życie pod wodą
CEL ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Życie na lądzie
Załączniki
Źródła danych i metody statystyczne wykorzystywane do celów zrównoważonego rozwoju FAO (SDG)
Status postępu
Załącznik A.1 – Definicje i źródła danych
Załącznik A.2 – Metody oceny aktualnego stanu i tendencji wskaźników SDG

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Procent niedożywienia na świecie (str. 17)

Dostępność wody i związany z tym stres, a region świata (str. 91)

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


  1. Tracking progress on food and agriculture-related SDG indicators 2022   https://www.fao.org/documents/card/en/c/cc1403en/  04/10/2022
  2. Tracking progress on food and agriculture-related SDG indicators 2022   https://knowledge4policy.ec.europa.eu/node/58249_es  30/10/2022
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie