WRÓĆ DO LISTY

United In Science 2022: A multi-organization high-level compilation of the most recent science related to climate change, impacts and responses

World Meteorological Organization Raport

W niniejszym raporcie z 2022 roku przedstawiono przegląd najnowszych badań naukowych związanych ze zmianami klimatycznymi, skutkami i odpowiedziami na nie. Badania przedłożyła Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) i organizacje partnerskie - każdy rozdział streszcza informacje od odrębnej instytucji naukowej. W czasie, gdy potrzebne są pilne działania w celu zatrzymania zmian klimatu, raport dostarcza ujednoliconych informacji naukowych dla decydentów oraz zwraca uwagę na niektóre fizyczne i społeczno-gospodarcze skutki obecnego i przewidywanego stanu klimatu.

Autor/ka opracowania: Barbara Rogala

Raport z dnia: 13/09/2022


Data umieszczenia w bazie

13/11/2022

Instytucja

World Meteorological Organization

Autorstwo

Lauren Stuart, Jürg Luterbacher, Laura Paterson, Rose Devillier and Sylvie Castonguay

Liczba stron

40

Język raportu

angielski

Tagi

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Raport zbiera w jednym miejscu i podsumowuje wyniki badań nad najnowszym stanem klimatu dostarczonych przez kilka rekomendowanych organizacji. Są wśród nich między innymi:WMO Global Atmosphere Watch, Global Carbon Project, Urban Climate Change Research Network, Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska, Urban Climate Change Research Network i inne. Oto kluczowe wnioski z raportu:

Stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze nadal rośnie. W 2021 roku globalne emisje CO2 z paliw kopalnych powróciły do ​​poziomów sprzed pandemii w 2019 r. po dużym, ale tymczasowym, spadku emisji spowodowanym powszechnymi lockdownami. Ten stan rzeczy prowadzi do wzrostu globalnej temperatury powierzchni i innych zmian klimatycznych.

Całkowite antropogeniczne emisje dwutlenku węgla (CO2 ) oszacowano na 38,0 gigaton CO2 rocznie w 2020 roku, ze wstępnymi szacunkami 39,3 GtCO2 rocznie w 2021 roku.

Lata 2015-2021 uznano za siedem najcieplejszych lat w historii pomiarów. Również zawartość ciepła oceanu (miara, która określa ile ciepła zmagazynowanego jest w oceanie) w latach 2018-2022 była wyższa niż w jakimkolwiek innym 5-letnim okresie. Ponadto, także średni zasięg lodu morskiego w Arktyce w latach 2018–2022 był poniżej długoterminowej średniej z lat 1981–2010, a Antarktyka osiągnęła najniższy lub drugi najniższy w historii minimalny zasięg lodu morskiego (według różnych źródeł danych).

Istnieje 48 proc. szans, że przez co najmniej rok w ciągu najbliższych pięciu lat średnia roczna temperatura będzie tymczasowo wyższa o 1,5 °C niż w latach 1850-1900. Dodatkowo istnieje 93 proc. szans, że przynajmniej jeden rok w tym samym okresie będzie najgorętszy w historii. Ponadto istnieje zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia wilgotniejszych warunków pogodowych w Sahelu, północnej Europie, Alasce i północnej Syberii oraz bardziej suchych nad Amazonką od maja do września w ciągu najbliższych pięciu lat (2022–2026).

W najnowszym raporcie Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska na temat luki w emisji stwierdzono, że pełna realizacja zobowiązań łagodzących złożonych przez kraje na rok 2030 (na 4 listopada 2021 roku) jest niewystarczające i nie utrzyma globalnego ocieplenia poniżej 1,5°C powyżej poziomów sprzed epoki przemysłowej. W raporcie stwierdzono również, że zobowiązania te musiałyby być czterokrotnie wyższe, aby zatrzymać globalny wzrost temperatury na 2°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej i siedmiokrotnie wyższa, aby ograniczyć ocieplenie do 1,5 °C.

Szacuje się, że globalne ocieplenie w ciągu XXI wieku będzie ograniczone do 2,8°C, przy założeniu kontynuacji obecnej polityki, lub 2,5°C, jeśli nowe lub zaktualizowane zobowiązania zostaną w pełni zrealizowane.

Nie można pomijać nieodwracalnych zmian fizycznych w systemie klimatycznym, znanych jako punkty krytyczne, które mogą mieć istotne konsekwencje globalne i regionalne. Główne punkty krytyczne to zmiany w cyrkulacji południkowej Atlantyku, topnienie polarnych pokryw lodowych, przemieszczanie się wielkoskalowych wzorców pogodowych i klimatycznych, wysychanie lasów deszczowych Amazonii oraz zakłócenia głównych systemów pogodowych, takich jak monsuny.

Według Urban Climate Change Research Network, miasta – odpowiedzialne za do 70 proc. emisji spowodowanych przez człowieka – staną w obliczu narastających skutków klimatycznych, które będą łączyły i wzmacniały się z nierównościami społeczno-ekonomicznymi.

Miliardy ludzi na całym świecie są bardzo podatne na skutki zmian klimatycznych. W ciągu ostatnich 50 lat liczba katastrof związanych z pogodą, klimatem i wodą wzrosła pięciokrotnie, powodując straty w wysokości średnio 202 mln dolarów dziennie. Ekstremalne zjawiska pogodowe powodują długotrwałe skutki społeczno-gospodarcze, zwłaszcza w najbardziej narażonych społecznościach, które często są najmniej przygotowane do reagowania, odbudowy i adaptacji. Systemy wczesnego ostrzegania nie tylko ratują życie i zmniejszają straty i szkody, ale także przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka klęsk żywiołowych i wspierają adaptację do zmian klimatu. Jednakże, mniej niż połowa wszystkich krajów na świecie posiada te systemy, a ich zasięg jest szczególnie niski w krajach szczególnie podatnych na zagrożenia.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


 1. Przedmowa
 2. Streszczenie
 3. Stężenia atmosferyczne gazów cieplarnianych. WMO Global Atmosphere Watch
 4. Globalne emisje i budżety gazów cieplarnianych. Global Carbon Project
 5. Stan klimatu na świecie: 2018–2022. WMO
 6. Globalne prognozy klimatyczne: 2022-2026. Met Office, UK/WMO/World Climate Research Program (WMO/Międzynarodowa Rada Naukowa/IOC-UNESCO
 7. Luka emisyjna. Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska
 8. Punkty krytyczne w systemie klimatycznym. WMO/Światowy Program Badań nad Klimatem (WMO/Międzynarodowa Rada Naukowa/IOC-UNESCO)
 9. Zmiany klimatu i miasta. Urban Climate Change Research Network
 10. Ekstremalne zdarzenia pogodowe i skutki społeczno-gospodarcze.
 11. Światowy Program Badań Pogodowych Światowej Organizacji Meteorologicznej
 12. Systemy wczesnego ostrzegania: wspieranie adaptacji i redukcji ryzyka klęsk żywiołowych. Biuro WMO/ONZ ds. redukcji ryzyka klęsk żywiołowych

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Kluczowe przesłanie z raportu (str. 5)

Różnica w emisjach CO2 dla wybranych krajów G20 w trakcie pandemicznego roku i lat następnych (str. 9)

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


 1. Światowa Organizacja Meteorologiczna alarmuje: Idziemy w kierunku klimatycznej katastrofy   https://raportcsr.pl/swiatowa-organizacja-meteorologiczna-alarmuje-idziemy-w-zlym-kierunku/#:~:text=Raport%20%E2%80%9EZjednoczeni%20w%20nauce%202022,klimatu%20b%C4%99d%C4%85%20coraz%20bardziej%20niszczycielskie.  15/09/2022
 2. Kolejny alarmujący raport WMO o skutkach zmian klimatu. Zmierzamy "na niezbadane terytoria zniszczenia"   https://tvn24.pl/tvnmeteo/nauka/zmiany-klimatu-alarmujacy-raport-onz-i-wmo-szybko-postepujace-zmiany-zmierzamy-na-niezbadane-terytoria-zniszczenia-6112537  14/09/2022
 3. World heading into ‘uncharted territory of destruction’, says climate report   https://www.theguardian.com/environment/2022/sep/13/world-heading-into-uncharted-territory-of-destruction-says-climate-report  13/09/2022
 4. United in Science: We are Heading in the Wrong Direction   https://unfccc.int/news/united-in-science-we-are-heading-in-the-wrong-direction  13/09/2022
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie