WRÓĆ DO LISTY

State of climate action 2023

Systems Change Lab Analizy

Kolejna edycja raportu nt. stanu działań klimatycznych opublikowany wspólnymi siłami kilku organizacji pod egidą Systems Change Lab może stanowić mapę drogową działań na rzecz uniknięcia nieodwracalnych skutków klimatycznych oraz minimalizowania szkód dla bioróżnorodności czy bezpieczeństwa żywnościowego. Raport przekłada cele Porozumienia Paryskiego na lata 2030 oraz 2050 na 42 wskaźniki, które odpowiadają sektorom odpowiedzialnym za 85% globalnych emisji gazów cieplarnianych. Tegoroczna analiza wskazuje, że 41 z 42 wskaźników znajduje się bardzo daleko do realizacji zamierzeń na 2030 rok. Jedynym obszarem o wystarczających postępach jest sprzedaż elektrycznych samochodów osobowych. Postępy w zakresie ponad połowy z tych wskaźników wskazują potrzebę przynajmniej dwukrotnego wzmożenia sił w tej dekadzie.

Autor/ka opracowania: Marcin Osuch

Raport z dnia: 14/11/2023


Data umieszczenia w bazie

11/01/2024

Instytucja

Systems Change Lab
World Resources Institute

Autorstwo

Autorzy wiodący: Sophie Boehm, Louise Jeffery, Judit Hecke, Clea Schumer, Joel Jaeger, Claire Fyson, and Kelly Levi

Opracowanie: Systems Change Lab we współpracy z Bezos Earth Fund, Climate Action Tracker (projekt Climate Analytics i NewClimate Institute), ClimateWorks Foundation, the UN Climate Change High-Level Champions oraz World Resources Institute

Liczba stron

237

Język raportu

angielski

Tagi
Zasady korzystania
Copyright 2023 World Resources Institute. This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
To view a copy of the license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

SUGGESTED CITATION
Boehm, S., L. Jeffery, J. Hecke, C. Schumer, J. Jaeger, C. Fyson, K. Levin, A. Nilsson, S. Naimoli, E. Daly, J. Thwaites, K. Lebling, R.
Waite, J. Collis, M. Sims, N. Singh, E. Grier, W. Lamb, S. Castellanos, A. Lee, M. Geffray, R. Santo, M. Balehegn, M. Petroni, and
M. Masterson. 2023. State of Climate Action 2023. Berlin and Cologne, Germany, San Francisco, CA, and Washington, DC:
Bezos Earth Fund, Climate Action Tracker, Climate Analytics, ClimateWorks Foundation, NewClimate Institute, the United
Nations Climate Change High-Level Champions, and World Resources Institute. https://doi.org/10.46830/wrirpt.23.00010.

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Raport „State of Climate Action 2023” został opracowany przez Systems Change Lab (Laboratorium Zmian Systemowych) we współpracy z Bezos Earth Fund, Climate Action Tracker (projekt Climate Analytics i NewClimate Institute), ClimateWorks Foundation, the UN Climate Change High-Level Champions oraz World Resources Institute. Niniejszy dokument skupia się na lukach w działaniach klimatycznych i podkreśla w jakich dziedzinach musi przyspieszyć postęp realizacji w najbliższej dekadzie, abyśmy byli w stanie wypełnić zobowiązania Porozumienia Paryskiego. Te obszary to m.in. energetyka, budownictwo, przemysł, transport, gospodarka leśna, rolnictwo i przemysł hodowlany, ale także technologie usuwania/wychwytu dwutlenku węgla i idące za tym wszystkim niezbędne nakłady finansowe.

Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu (IPCC) opracował jakie działania systemowe niezbędne są do zatrzymania wzrostu temperatury powyżej 1.5°C, a autorzy niniejszego dokumentu opracowali je w formie 42 wskaźników postępu w realizacji celów na rok 2030 oraz 2050 m.in. wycofanie eksploatacji węgla w produkcji energii czy powstrzymanie wylesiania.

Tegoroczny raport stwierdza, że postępy poczynione w niwelowaniu globalnej luki w działaniach na rzecz klimatu pozostają drastycznie niewystarczające – 41 z 42 ocenianych wskaźników nie jest na dobrej drodze do osiągnięcia celów na rok 2030.

Jak wygląda sytuacja z pozostałymi wskaźnikami?:

 • 6 wskaźników zmierza w dobrym kierunku, w obiecującym tempie na osiągnięcie celów na 2030 rok,
 • 24 wskaźniki zmierzają w dobrym kierunku, jednak całkowicie poza tempem pozwalającym na zrealizowanie zamierzeń,
 • 6 wskaźników zmierza w całkowicie złym kierunku,
 • 5 wskaźników ma niewystarczające dane pozwalające na określenie zmian.

Jedynym wskaźnikiem zmierzającym w dobrym kierunku jest sprzedaż elektrycznych samochodów osobowych, która wzrosła trzykrotnie od 2020 roku i wykazuje wzrost wykładniczy. Dla przykładu produkcja prądu z wiatru czy słońca wzrosła aż o 14% w stosunku do roku ubiegłego, jednak, aby być na dobrej drodze do energetyki zeroemisyjnej powinna osiągnąć 24%! Jednym ze wskaźników, które zmierzają całkowicie w przeciwnym kierunku jest finansowanie publiczne paliw kopalnych, które wzrosło dwukrotnie od 2020 roku osiągając najwyższy poziom od dekady. Autorzy zwracają uwagę, że nieliniowa, szybka zmiana jest nie tylko możliwa, ale już osiągalna w niektórych sektorach, co widać we wdrażaniu technologii zeroemisyjnych.

W jakim kierunku powinien zmierzać świat zdaniem autorów?:

– należy położyć drastyczny nacisk na rozwój energetyki wiatrowej oraz słonecznej,

– rezygnować z energetyki węglowej 7x szybciej,

– inwestować w infrastrukturę transportową 6x szybciej,

– redukcja wylesiania powinna być czterokrotnie przyspieszona,

– przejście na dietę bardziej zrównoważoną środowiskowo (m.in. ograniczenie mięsa).

 

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


Podsumowanie

 1. Metodologia
 2. Energetyka
 3. Budownictwo
 4. Przemysł
 5. Transport
 6. Lasy oraz lądy
 7. Żywność oraz rolnictwo
 8. Technologie wychwytu węgla
 9. Finanse
 10. Wnioski

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


41 z 42 wskaźników nie zmierza w kierunku realizacji celów (źródło: Systems Change Lab)

Globalne emisje gazów cieplarnianych z podziałem na źródła (str. 4)

Procent utraty w produkcji żywności na 2021 rok (str. 133)


related

Powiązane materiały w bazie