WRÓĆ DO LISTY

WMO Greenhouse Gas Bulletin (GHG Bulletin) - No.18: The State of Greenhouse Gases in the Atmosphere Based on Global Observations through 2021

World Meteorological Organization Artykuł naukowy

Światowa Organizacja Meteorologiczna (ang. The World Meteorological Organization – WMO) 26 Października 2022 roku opublikowała osiemnaste wydanie Grennhouse Gas Bulletin. Publikacja streszcza stan wiedzy na temat emisji gazów cieplarnianych do atmosfery na świecie na rok 2021. Tegoroczna edycja ostrzega o zaobserwowanym znaczącym wzroście emisji metanu. Ponadto, pozostałe gazy cieplarniane także osiągnęły rekordowe stężenia w atmosferze.

Autor/ka opracowania: Barbara Rogala

Raport z dnia: 26/10/2022


Data umieszczenia w bazie

14/12/2022

Instytucja

World Meteorological Organization

Autorstwo

World Meteorological Organization

Liczba stron

10

Język raportu

angielski

Tagi

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Od 2007 r. globalnie uśredniony poziom atmosferycznego metanu (CH4) rośnie;

• Tempo wzrostu ilości metanu w atmosferze przyspiesza;
• Roczne wzrosty w 2020 i 2021 roku są największe od czasu rozpoczęcia systematycznego zapisu w 1983 roku.

Przyczyny tych wyjątkowych wzrostów wciąż są badane przez światową społeczność naukową zajmującą się gazami cieplarnianymi. Analizy wskazują, że wzrost CH4 od 2007 r. jest związany z procesami biogennymi, ale udział przyczyn antropogenicznych i naturalnych w tym wzroście jest niejasny.

Dostępne są opłacalne strategie ograniczania antropogenicznych emisji CH4, zwłaszcza z sektora paliw kopalnych, który, jak wiemy, jest dużym źródłem CH4 (ponad 20% całkowitej światowej emisji), a ograniczenie tych emisji mogłoby przynieść dodatkową korzyść w postaci ograniczenia emisji CO2. Strategie te należy szybko wdrażać.

Globalnie stężenia dwutlenku węgla (CO2), metanu (CH4) i podtlenku azotu (N2O) osiągnęły nowe maksima w 2021 r., przy CO2 na poziomie 415,7±0,2 ppm (ang. parts per million – cząstek na milion), CH4 na poziomie 1908±2 ppb (ang. parts per biliion – cząstek na miliard) i N2O przy 334,5 ± 0,1 ppb. Wartości te stanowią odpowiednio 149%, 262% i 124% poziomów stężenia tych gazów z czasów przedindustrialnych (sprzed 1750 r.).

Wzrost CO2 w latach 2020-2021 był równy wzrostowi obserwowanemu w latach 2019-2020 i większy niż średnia roczna stopa wzrostu w ostatniej dekadzie.

W przypadku CH4 wzrost w latach 2020-2021 był wyższy niż obserwowany w latach 2019-2020 i znacznie wyższy niż średnia roczna stopa wzrostu w ostatniej dekadzie.

W przypadku N2O wzrost w latach 2020-2021 był nieco wyższy niż obserwowany w latach 2019-2020, a także wyższy niż średnia roczna stopa wzrostu w ostatniej dekadzie.

Roczny wskaźnik gazów cieplarnianych (AGGI) dostarczany przez National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) pokazuje, że w latach 1990-2021 wymuszanie radiacyjne (zmiana bilansu promieniowania w atmosferze związana z zaburzeniem w systemie klimatycznym) przez długo utrzymującej się w atmosferze gazy cieplarniane (ang. LLGHG – long-lived greenhouse gases) wzrosło o 49%, przy czym CO2 stanowił około 80% tego wzrostu.

Chociaż gromadzenie się metanu w atmosferze jest odwracalne ze względu na stosunkowo krótki czas życia metanu (około 9 lat), musimy również podjąć kroki w celu ograniczenia emisji CO2. Nagromadzenie CO2 w atmosferze jest nieodwracalne w ludzkich skalach czasowych i będzie wpływać na klimat przez tysiąclecia, aktywując silne, powolne sprzężenia zwrotne, takie jak utrata lodu polarnego i podnoszenie się poziomu mórz.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


 1. Streszczenie
 2. Przegląd obserwacji z sieci obserwacyjnej GAW (The WMO Global Atmosphere Watch Programme) in situ na rok 2021
 3. Przykład ograniczenia przyszłego globalnego ocieplenia: Protokół montrealski i poprawka z Kigali
 4. Wyzwanie związane z interpretacją obserwowanych zmian tempa wzrostu CH4
 5. Dwutlenek węgla (CO2)
 6. Metan (CH4)
 7. Podtlenek azotu (N2O)
 8. Inne gazy cieplarniane
 9. Podziękowania i linki
 10. Bibliografia
 11. Wybrane obserwatoria gazów cieplarnianych

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Także stężenie metanu drastycznie wzrasta (str. 7)

Dwutlenek węgla nie jest jedynym gazem cieplarnianym, choć stanowi zdecydowaną większość (str. 6)

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


 1. All major greenhouse gases reached record highs in 2021, warns WMO   https://www.meteorologicaltechnologyinternational.com/news/world-meteorological-organization/all-major-greenhouse-gases-reached-record-highs-in-2021-warns-wmo.html  27/10/2022
 2. Greenhouse gas levels have hit yet another record – here's why   https://www.newscientist.com/article/2344245-greenhouse-gas-levels-have-hit-yet-another-record-heres-why/  26/10/2022
 3. Climate change: CO2 and methane in our atmosphere reach record levels   https://news.un.org/en/story/2022/10/1129887  26/10/2022
 4. More bad news for the planet: greenhouse gas levels hit new highs   https://public.wmo.int/en/media/press-release/more-bad-news-planet-greenhouse-gas-levels-hit-new-highs  26/10/2022
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie