WRÓĆ DO LISTY

State of the Global Climate 2021

World Meteorological Organization Klimatyczne FAQ

Opublikowany w 2022 roku przez Światową Organizację Meteorologiczną (WMO) raport stanowi aktualizację stanu klimatu zaobserwowaną w 2021 roku i pokazuje utrzymujące się trendy (wykazywane również w raportach IPCC) w zmianach kluczowych wskaźników dot. klimatu. Obejmują one stężenie gazów cieplarnianych, globalną średnią roczną temperaturę powierzchni planety, globalny średni poziom morza, ogrzewanie oceanów, zakwaszenie oceanów, zasięg lodu morskiego oraz zmiany masy lądolodów i lodowców. Kluczowe wskaźniki pokazują, że klimat nadal się zmienia. Raport zawiera też informacje o skutkach społeczno-gospodarczych, podkreślając podatność społeczeństw na skutki zjawisk pogodowych i klimatycznych. W 2021 roku zgłoszono straty i szkody w wysokości ponad 100 miliardów dolarów, a także stwierdzono poważny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe i wzrost liczby zagrożeń humanitarnych z powodu silnych zjawisk pogodowych i klimatycznych.

Autor/ka opracowania: Barbara Rogala

Raport z dnia: 18/05/2022


Data umieszczenia w bazie

13/11/2022

Instytucja

World Meteorological Organization

Autorstwo

World Meteorological Organization

Liczba stron

57

Język raportu

angielski

Tagi
Zasady korzystania

© World Meteorological Organization, 2022
The right of publication in print, electronic and any other form and in any language is reserved by WMO.
Short extracts from WMO publications may be reproduced without authorization, provided that the complete source
is clearly indicated. Editorial correspondence and requests to publish, reproduce or translate this publication in
part or in whole should be addressed to:

Chair, Publications Board
World Meteorological Organization (WMO)
7 bis, avenue de la Paix Tel.: +41 (0) 22 730 84 03
P.O. Box 2300 Fax: +41 (0) 22 730 81 17
CH-1211 Geneva 2, Switzerland Email: publications@wmo.int

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Kluczowe wnioski z raportu:

Wzrost stężenia CO2 w atmosferze w latach 2019-2020 był nieco niższy niż obserwowany w latach 2018-2019, ale wyższy niż średnie roczne tempo jego wzrostu w ostatniej dekadzie. Dzieje się tak pomimo spadku emisji CO2 z paliw kopalnych o około 5,6 proc. w 2020 roku z powodu ograniczeń związanych z pandemią COVID-19.

Średnia globalna temperatura w 2021 roku wynosiła około 1,11 ± 0,13 °C powyżej średniej z epoki przedindustrialnej (lata 1850–1900).

Ostatnie siedem lat, od 2015 do 2021 roku, było siedmioma najcieplejszymi latami w historii.

Globalny średni poziom morza osiągnął nowy rekord w 2021 roku, wzrastając średnio o 4,5 mm rocznie w latach 2013–2021.

Grenlandia doświadczyła wyjątkowego topnienia w połowie sierpnia i pierwszych odnotowanych opadów deszczu na Summit Station, najwyższym punkcie na grenlandzkiej pokrywie lodowej na wysokości 3216 m.

Wyjątkowe fale upałów pobiły rekordy w zachodniej Ameryce Północnej i basenie Morza Śródziemnego. W Dolinie Śmierci w Kalifornii temperatura osiągnęła 54,4 °C 9 lipca, co odpowiada podobnej wartości z 2020 r. i uznawanej za najwyższą zarejestrowaną na świecie co najmniej od lat 30-tych XX wieku, a w Syrakuzach na Sycylii odnotowano 48,8 °C.

Śmiertelne i kosztowne powodzie spowodowały straty gospodarcze w wysokości 17,7 miliardów dolarów w prowincji Henan w Chinach, a Europa Zachodnia doświadczyła jednych z najpoważniejszych powodzi w historii w połowie lipca. Wydarzenie to wiązało się ze stratami gospodarczymi w Niemczech przekraczającymi 20 mld dolarów.

Susza dotknęła wiele części świata, w tym obszary Kanady, Stanów Zjednoczonych, Islamskiej Republiki Iranu, Afganistanu, Pakistanu, Turcji i Turkmenistanu. W Kanadzie poważna susza spowodowała, że ​​prognozowane poziomy produkcji pszenicy i rzepaku będą o 35-40 procent niższe niż poziomy z 2020 roku, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych poziom Lake Mead nad rzeką Kolorado spadł w lipcu do 47 m poniżej poziomu pełnego zapełnienia, co stanowi najniższy poziom w historii.

Zagrożenia hydrometeorologiczne nadal przyczyniały się do migracji wewnętrznych. Krajami o największej liczbie przesiedleń od października 2021 r. były Chiny (ponad 1,4 mln), Wietnam (ponad 664 tys.) i Filipiny (ponad 600 tys.).

Złożone skutki konfliktów, ekstremalnych zjawisk pogodowych i wstrząsów gospodarczych, dodatkowo zaostrzonych przez pandemię COVID-19, podkopały dziesięciolecia postępów w zakresie poprawy bezpieczeństwa żywnościowego na całym świecie.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


 1. Kluczowe informacje
 2. Przedmowa
 3. Globalne wskaźniki klimatyczne
 4. Punkty odniesienia
 5. Gazy cieplarniane
 6. Temperatura
 7. Ocean
 8. Kriosfera
 9. Ozon stratosferyczny
 10. Czynniki zmienności krótkookresowej
 11. Wydarzenia o dużym znaczeniu w 2021 roku
 12. Fale upałów i pożary
 13. Zimno i śnieg
 14. Opad atmosferyczny
 15. Powódź
 16. Susza
 17. Cyklony tropikalne
 18. Silne burze
 19. Atrybucja
 20. Zagrożenia i skutki
 21. Bezpieczeństwo żywieniowe
 22. Skutki humanitarne i przesiedlenia ludności
 23. Wpływ klimatu na ekosystemy
 24. Ekstrema letnie na półkuli północnej: rola quasi-stacjonarnych fal planetarnych a wzmocnienie ocieplenia Arktyki
 25. Obserwacyjne podstawy monitoringu klimatu
 26. Czy prognozy międzysezonowe i sezonowe mogą poprawić poziom przygotowania na wypadek katastrof w regionie Azji Południowo-Wschodniej? Studium przypadku z 20–26 września 2021 r.
 27. Zbiory danych i metody
 28. Lista współautorów

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Różnice temperatury przypowierzchniowej względem średniej z lat 1981-2010 dla roku 2021 (str. 9)

Ewolucja średniego globalnego poziomu morza od stycznia 1993 do stycznia 2022 (czarna krzywa) na podstawie badań satelitarnych (str. 11)

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


 1. Klimat będzie ocieplał się jeszcze szybciej? Niepokojące prognozy WMO   https://forsal.pl/lifestyle/nauka/artykuly/8175027,ocieplenie-klimat-bedzie-ocieplal-sie-jeszcze-szybciej-niepokojace-prognozy-wmo.html  02/06/2021
 2. Critical climate indicators broke records in 2021, says UN   https://www.theguardian.com/environment/2022/may/18/critical-climate-indicators-broke-records-in-2021-says-un  18/05/2021
 3. Understanding the new ‘normal’: putting climate change into perspective   https://www.euractiv.com/section/climate-environment/opinion/understanding-the-new-normal-putting-climate-change-into-perspective/  14/06/2021
 4. Rising global temperatures 'inexorably closer' to climate tipping point - U.N.   https://www.reuters.com/business/environment/rising-global-temperatures-inexorably-closer-climate-tipping-point-un-2021-05-27/  27/05/2021
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie