WRÓĆ DO LISTY

State of climate action 2022

World Resources Institute Raport

Raport "State of Climate Action 2022" opublikowany przez World Resources Institute zawiera kompleksową ocenę globalnej luki w działaniach na rzecz klimatu w najbardziej emisyjnych systemach na świecie. Jednocześnie podkreśla, w jakich obszarach niedawne postępy w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększania skali usuwania dwutlenku węgla i zwiększania finansowania działań na rzecz klimatu muszą ulec przyspieszeniu w ciągu następnej dekady, aby cel Porozumienia Paryskiego, jakim jest ograniczenie ocieplenia do 1,5°C, pozostał w zasięgu ręki. Raport przekłada ogólnosystemowe transformacje, które zdaniem IPCC są niezbędne do ograniczenia ocieplenia do 1,5°C, na 40 wskaźników postępu w realizacji celów na rok 2030 i 2050. Spośród 40 wskaźników ocenionych w sprawozdaniu żaden nie jest na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów na 2030 r.

Autor/ka opracowania: Marcin Osuch

Raport z dnia: 26/10/2022


Data umieszczenia w bazie

31/03/2023

Instytucja

World Resources Institute

Autorstwo

Sophie Boehm, Louise Jeffery, Kelly Levin, Judit Hecke, Clea Schumer, Claire Fyson, Aman Majid, Joel Jaeger

Liczba stron

211

Język raportu

angielski

Tagi
Zasady korzystania

Copyright 2022 World Resources Institute. This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
To view a copy of the license, visit http://creativecommons.org/licence/by/4.0

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Raport „State of Climate Action 2022” został opracowany przez Systems Change Lab (Laboratorium Zmian Systemowych) należące do World Resources Institute. Niniejszy dokument skupia się na lukach w działaniach klimatycznych i podkreśla w jakich dziedzinach musi przyspieszyć postęp realizacji w najbliższej dekadzie, abyśmy byli w stanie wypełnić zobowiązania Porozumienia Paryskiego. Te obszary to m.in. energetyka, budownictwo, przemysł, transport, gospodarka leśna, rolnictwo i przemysł hodowlany, ale także technologie usuwania/wychwytu dwutlenku węgla i idące za tym wszystkim niezbędne nakłady finansowe.

Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu (IPCC) opracował jakie działania systemowe niezbędne są do zatrzymania wzrostu temperatury powyżej 1.5°C, a autorzy niniejszego dokumentu opracowali je w formie 40 wskaźników postępu w realizacji celów na rok 2030 oraz 2050 m.in. wycofanie eksploatacji węgla w produkcji energii czy powstrzymanie wylesiania.

Choć wiele państw, miast czy przedsiębiorstw postawiło przed sobą ambitne cele w ograniczaniu śladu węglowego i walki ze zmianami klimatu to zdaniem autorów żaden z 40 wskaźników nie jest na drodze do osiągnięcia swoich celów do 2030 roku. Sześć zmierza we właściwym kierunku w obiecującym, ale niewystarczającym tempie, natomiast 21 również zmierza we właściwym kierunku, ale znacznie poniżej wymaganego tempa. Pięć wskaźników wykazuje całkowicie błędny kierunek, natomiast w przypadku ostatnich 8 wskaźników dane są niewystarczające do ich oceny.

Przykładowo w kontekście energetyki chociaż w ostatnich latach odnotowano na przykład niezwykły wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii, udział energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł energii o zerowej emisji dwutlenku węgla prawie nie uległ zmianie od 2000 r., ponieważ całkowita produkcja energii elektrycznej wzrosła na całym świecie. Niesłabnąca produkcja energii elektrycznej z węgla, choć spada na całym świecie, nadal rozwija się w niektórych regionach, podczas gdy niesłabnąca produkcja energii elektrycznej z paliw kopalnych wciąż rośnie na całym świecie. Razem te trendy równoważą zyski w zakresie energii o zerowej emisji dwutlenku węgla.

Aby osiągnąć wskaźniki przewidziane na 2030 rok świat musi m.in.:

– przyspieszyć sześciokrotnie odchodzenie od energetyki węglowej,

– poprawić przynajmniej pięciokrotnie energochłonność budynków,

– obniżyć ilość śladu węglowego dla produkcji cementu dziesięciokrotnie,

– rozszerzać sześć razy szybciej transport publiczny w miastach o największej emisji,

– ograniczyć 2,5-krotnie roczne tempo wylesiania,

– przejście na zdrowszą, bardziej zrównoważoną dietę w Europie i obu Amerykach.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


Podziękowania  

Przedmowa  

Podsumowanie wykonawcze 

 1. Metodologia oceny postępów  
 2. Energia  
 3. Budynki  
 4. Przemysł  
 5. Transport  
 6. Lasy i ziemia 
 7. Żywność i agrokultura  
 8. Technologiczne usuwanie węgla  
 9. Finanse  
 10. Wnioski  

Wykaz załączników 

Wykaz skrótów  

Przypisy  

Bibliografia 

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Globalne emisje na 2019 rok (str. 4)

Obszary zmierzające w dobrym kierunku, ale niewystarczającym tempie (str. 6)

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


 1. State of Climate Action 2022   https://climateactiontracker.org/publications/state-of-climate-action-2022/   26/10/2022
 2. hese are the 7 actions we need to take to get back on track to limit global warming 1.5°C   https://www.weforum.org/agenda/2022/12/global-warming-limit-systemic-change  14/12/2022
 3. UNEP Report Calls for “Urgent Transformation” to Avoid 2.8°C Hike by 2030   https://sdg.iisd.org/news/unep-report-calls-for-urgent-transformation-to-avoid-2-8c-hike-by-2030/  02/01/2022
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie