WRÓĆ DO LISTY

The State of Nationally Determined Contributions: 2022

World Resources Institute Raport

Raport opublikowany w październiku 2022 roku przez World Resource Institute ma zdawać sprawę z obecnych treści krajowo ustalanych wkładów w redukcje emisji (NDC, ang. - Nationally Determined Contributions) i ich ewolucji od czasu wejścia w życie Porozumienia paryskiego. Ma służyć jako źródło wiedzy na temat zakresu ambicji w zakresie łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu oraz wsparcie podczas tworzenia kolejnych NDC. Od wejścia w życie Porozumienia paryskiego, większość jego Stron przekazała nowe lub zaktualizowane wkład ustalony na szczeblu krajowym, które mówią o planowanych przez państwa redukcjach emisji gazów cieplarnianych na poziomie kraju. Nowe i zaktualizowane NDC mają na celu osiągnięcie głębszej redukcji emisji, dokładniej określają zakres finansowania niezbędnego do ich osiągnięcia oraz precyzyjniej opisują procedury wdrożenia tych celów. Pomimo tych postępów, nadal jest ogromna przepaść, która pozostaje pomiędzy NDC w ich obecnym stanie a koniecznymi redukcjami, by osiągnąć cele z Porozumienia paryskiego. NDC muszą zostać wzmocnione we wszystkich wymiarach, w znacznie szybszym tempie, aby cele Porozumienia paryskiego były nadal osiągalne.

Autor/ka opracowania: Barbara Rogala

Raport z dnia: 19/10/2022


Data umieszczenia w bazie

13/11/2022

Instytucja

World Resources Institute

Autorstwo

Taryn Fransen, Christopher Henderson, Ryan O’Connor, Natalia Alayza, Molly Caldwell, Subrata Chakrabarty, Aarjan Dixit, Mario Finch, Anna Kustar, Paige Langer, Fred Stolle, Ginette Walls, Benjamin Welle

Liczba stron

124

Język raportu

angielski

Tagi
Zasady korzystania
Copyright 2022 World Resources Institute. This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
To view a copy of the license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Fransen T., C. Henderson, R. O’Connor, N. Alayza, M. Caldwell, S. Chakrabarty, A. Dixit, M. Finch,
A. Kustar, P. Langer, F. Stolle, G. Walls, and B. Welle. 2022. “The State of Nationally Determined
Contributions: 2022.” Report. Washington, DC: World Resources Institute. Available online at
doi.org/10.46830/wrirpt.22.00043.

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Opierając się na nowo dostępnych danych z platformy Climate Watch, niniejszy raport bada, w jaki sposób NDC (NDC, ang. – Nationally Determined Contributions, czyli krajowo ustalane wkłady w redukcje emisji) ewoluowały od czasu wejścia w życie Porozumienia paryskiego.

Kraje przekazały 139 nowych lub zaktualizowanych wkładów ustalonych na szczeblu krajowym (NDC), przedstawiając działania, które zamierzają podjąć, aby pomóc złagodzić zmiany klimatyczne i osiągnąć cele porozumienia paryskiego.

Porozumienie paryskie zwiększa globalne ambicje klimatyczne – ale nie w tempie i skali koniecznych do osiągnięcia jego celów. Najnowsze NDC mają na celu redukcję emisji do 2030 r. o około 5,5 gigaton ekwiwalentu dwutlenku węgla (GtCO2e) więcej niż początkowe NDC.

Siedemdziesiąt siedem procent NDC obejmuje cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, a 96 procent obejmuje sektorowe cele w zakresie łagodzenia skutków i inne środki.

Osiemdziesiąt sześć procent NDC zawiera komponent adaptacyjny, z których wiele poczyniło postępy w zakresie uszczegółowienia tych planów. Powiązanie ich z instrumentami, takimi jak krajowe plany adaptacyjne, to kolejny konieczny krok w tych działaniach.

Pięćdziesiąt trzy procent NDC zawiera szacunkowe wymagania dotyczące finansowania klimatu, które łącznie wynoszą 4282 mld dolarów amerykańskich: z tego 2740 mld dolarów na łagodzenie zmian klimatu, 1067 mld dolarów na adaptację i 475 mld dolarów na inne cele.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


 1. Przedmowa
 2. Podsumowanie
 3. Tło
 4. O tym raporcie
 5. ROZDZIAŁ 1
 6. Wstęp
 7. Wkłady ustalane na poziomie krajowym (NDC)
 8. O tym raporcie
 9. ROZDZIAŁ 2
 10. Dane i metody
 11. Zakres NDC zawartych w oszacowaniach
 12. Dane dotyczące łagodzenia skutków
 13. Dane dotyczące adaptacji
 14. Dane finansowe
 15. ROZDZIAŁ 3
 16. Łagodzenie zmian klimatu
 17. Wpływ emisji
 18. Charakterystyka środków mitygacyjnych
 19. Sektorowe środki łagodzące
 20. ROZDZIAŁ 4
 21. Dostosowanie do zmian klimatu
 22. Elementy planowania adaptacji
 23. Priorytetowe działania adaptacyjne i ich realizacje
 24. Względy równościowe w planach adaptacji
 25. ROZDZIAŁ 5
 26. Finanse
 27. Ogólne wymagania finansowe w NDC
 28. Wymagania dotyczące finansowania mitygacji zmian klimatu w NDC
 29. Wymogi finansowe dotyczące adaptacji do zmian klimatu w NDC
 30. Koszty budowania potencjału i transfer technologii
 31. Podsumowanie i wnioski
 32. ROZDZIAŁ 6
 33. Wnioski
 34. Zmiana systemowa potrzebna, pomimo stopniowego postępu
 35. Pytania na przyszłość
 36. Ambicja w NDC musi wzrosnąć, a ich wdrożenie przyspieszyć
 37. Załącznik
 38. Dodatek A: Dodatkowe szczegóły dotyczące danych i metody
 39. Skróty
 40. Przypisy końcowe
 41. Bibliografia
 42. O WRI

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Środki łagodzące specyficzne dla danego sektora w początkowych i bieżących NDC (str. 12)

Rodzaje celów w zakresie emisji gazów cieplarnianych w początkowych i bieżących krajowych planach rozwoju (str. 37)

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


 1. WRI Analysis of Updated NDCs Reveals Need for Transformational Change   http://sdg.iisd.org/news/wri-analysis-of-updated-ndcs-reveals-need-for-transformational-change/  26/10/2022
 2. 9 Things to Know About National Climate Plans (NDCs)   https://www.wri.org/insights/assessing-progress-ndcs  18/10/2022
 3. The State of Nationally Determined Contributions: 2022   https://www.greenfinanceplatform.org/research/state-nationally-determined-contributions-2022  26/10/2022
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie