WRÓĆ DO LISTY

Renewables 2022 Global Status Report

REN21 Raport

REN21 jest globalną społecznością podmiotów zajmujących się energią odnawialną, reprezentujących naukę, środowiska akademickie, rządy, organizacje pozarządowe i przemysł we wszystkich sektorach energii odnawialnej. Raport z 2022 roku jest 17. edycją z rzędu i dostarcza dowodów na to, o czym ostrzegali eksperci: ogólny udział odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii na świecie uległ stagnacji - wzrósł jedynie minimalnie z 8,7% w 2009 roku do 11,7% w 2019 roku - a globalna zmiana systemu energetycznego na odnawialne źródła energii nie następuje. GSR 2022 stanowi wyraźne ostrzeżenie, że globalne przejście na czystą energię nie następuje, co sprawia, że jest mało prawdopodobne, aby świat był w stanie osiągnąć krytyczne cele klimatyczne w tej dekadzie.

Autor/ka opracowania: Marcin Osuch

Raport z dnia: 15/06/2022


Data umieszczenia w bazie

31/01/2023

Instytucja

REN21

Autorstwo

REN21

Liczba stron

309

Język raportu

angielski

Tagi
Zasady korzystania
REPORT CITATION
REN21. 2022.
Renewables 2022 Global Status Report

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


W sektorze energii elektrycznej rekordowe przyrosty mocy odnawialnych (314,5 gigawatów, wzrost o 17% od 2020 r.) i wytwarzania (7 793 terawatogodzin) nie były w stanie sprostać ogólnemu wzrostowi zużycia energii elektrycznej o 6%. W ogrzewaniu i chłodzeniu udział energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii wzrósł z 8,9% w 2009 r. do 11,2% w 2019 r. W sektorze transportu, gdzie udział energii odnawialnej wzrósł z 2,4% w 2009 r. do 3,7% w 2019 r., brak postępu jest szczególnie niepokojący, ponieważ sektor ten odpowiada za prawie jedną trzecią globalnego zużycia energii.

W okresie poprzedzającym Konferencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP26) w listopadzie 2021 r., rekordowa liczba 135 krajów zobowiązała się do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 roku. Jednak tylko 84 z tych krajów miało ogólnogospodarcze cele dla energii odnawialnej, a tylko 36 miało cele dla 100% odnawialnych źródeł energii. Po raz pierwszy w historii szczytów klimatycznych ONZ, deklaracja COP26 wspomniała o potrzebie redukcji zużycia węgla, ale nie wezwała do ukierunkowanych redukcji ani węgla, ani paliw kopalnych.

Pomimo ważnych ekologicznych środków naprawczych w wielu krajach, silne odbicie gospodarcze w 2021 roku – przy globalnym realnym produkcie krajowym brutto (PKB) rosnącym o 5,9% – przyczyniło się do wzrostu końcowego zużycia energii o 4%, równoważąc wzrost odnawialnych źródeł energii. W samych Chinach końcowe zużycie energii wzrosło o 36% w latach 2009-2019. Większość wzrostu globalnego zużycia energii w 2021 r. została zaspokojona przez paliwa kopalne, co spowodowało największy w historii skok emisji dwutlenku węgla, o ponad 2 mld ton na całym świecie.

Nowoczesne źródła energii odnawialnej stanowią 12,6% całkowitego końcowego zużycia energii (2020).

Całkowite zapotrzebowanie na energię końcową wzrosło o 19% w latach 2009 – 2019 r.

Stan na 2019 dla finalnej konsumpcji energii wynosił: 51% dla ciepłownictwa (z czego 11,2% pochodziło ze źródeł odnawialnych), 32% dla transportu (3,7% OZE), 17% dla energii (28% OZE).

Stan na 2021 wskazuje, że aż 156 krajów wprowadziło legislacje OZE dot. energii, 70 dot. transportu i tylko 26 związane z ciepłownictwem.

30% ludności miejskiej mieszka w mieście z celem dotyczącym energii odnawialnej i/lub polityką.

Zużycie energii w budynkach odpowiada za ok. 1/3 globalnego końcowego zapotrzebowania na energię.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


 • Acknowledgements
 • Foreword
 • Executive Summary
 • GLOBAL OVERVIEW
  • Introduction and High-Level Trends
  • Power and Electricity
  • Buildings
  • Industry and Agriculture
  • Transport
 • POLICY LANDSCAPE
  • Climate Change Policy and Renewables
  • Renewable Energy Targets
  • Renewables for Economic Development and Recovery Power
  • Heating and Cooling in Buildings
  • Transport
  • Industry
  • Agriculture
 • MARKET AND INDUSTRY TRENDS
  • Bioenergy
  • Geothermal Power and Heat
  • Heat Pumps
  • Hydropower
  • Ocean Power
  • Solar PV
  • Concentrating Solar Thermal Power
  • Solar Thermal Heating and Cooling
  • Wind Power
 • DISTRIBUTED RENEWABLES FOR ENERGY ACCESS
  • Renewable-Based Energy Access for Resilience
  • Renewable-Based Energy Access for Gender Equality
  • Small-Scale Off-Grid Solar
  • Mini-Grids
  • Building Sustainable Business Models for DREA
  • Clean Cooking
  • Electric Mobility
 • INVESTMENTFLOWS
  • Investment by Economy
  • Impacts of COVID-19
  • Renewable Energy Investment in Perspective
  • Divestment
  • Shifting Frameworks for Investments in Renewables
  • Renewable Energy and Climate
  • Finance
 • RENEWABLE-BASEDENERGY SYSTEMS
  • Energy Storage
  • Sector Coupling
  • Demand Response
  • Energy Infrastructure
 • RENEWABLES IN CITIES
  • Drivers for Renewables in Cities
  • City Energy and Climate Targets
  • Financing Renewables
  • Buildings
  • Transport
 • Energy Units and Conversion Factors
 • Data Collection and Validation
 • Methodological Notes
 • Glossary
 • List of Abbreviations
 • Photo Credits

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Kluczowe przesłanie z raportu

Podsumowanie (str. 37)

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


 1. • Rekordowy wzrost OZE, fotowoltaika triumfuje, ale cel klimatyczny się oddala   https://magazynbiomasa.pl/rekordowy-wzrost-oze-mimo-to-cel-klimatyczny-coraz-dalej/  06/07/2022
 2. • Promising Renewable Energy Statistics 2022 – Revealed By New Global Status Report   https://energytracker.asia/renewable-energy-statistics-2022-revealed-by-new-global-status-report/  06/07/2022
 3. To był rekordowy rok. Najnowsze dane o fotowoltaice   https://www.wnp.pl/energetyka/elektrownie/to-byl-rekordowy-rok-najnowsze-dane-o-fotowoltaice,597218.html  29/06/2022
 4. Biomasa ma świetne perspektywy. Czeka ją duży wzrost   https://www.farmer.pl/energia/oze/biomasa-ma-swietne-perspektywy-czeka-ja-duzy-wzrost,120713.html  29/06/2022
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie