WRÓĆ DO LISTY

How to maximise the social benefits of climate action

Climate Action Network Europe Raport

W 2021 roku Komisja Europejska przedstawiła szereg propozycji legislacyjnych - tzw. pakiet legislacyjny Fit For 55. Celem jest zmiana obecnych ram polityki klimatycznej i energetycznej na 2030 r. w celu realizacji nowego celu klimatycznego UE, tj. 55% redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. Aby uzupełnić pakiet Fit For 55, Komisja zaproponowała również zalecenie Rady w sprawie zapewnienia sprawiedliwego przejścia do neutralności klimatycznej. Jest to narzędzie, które ma pomóc państwom członkowskim w opracowaniu i wdrożeniu pakietów politycznych zapewniających sprawiedliwe przejście do neutralności klimatycznej poprzez kompleksowe uwzględnienie odpowiednich aspektów społecznych związanych z tym przejściem. Jeżeli zalecenie zostanie przyjęte, od państw członkowskich będzie się oczekiwać wdrożenia środków społecznych, gospodarczych i podatkowych określonych w zaleceniu.

Autor/ka opracowania: Marcin Osuch

Raport z dnia: 20/05/2022


Data umieszczenia w bazie

31/01/2023

Instytucja

Climate Action Network Europe

Autorstwo

CAN Europe, University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership

Liczba stron

44

Język raportu

angielski

Tagi

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Celem polityki klimatycznej jest nie tylko tak pokierować działaniami rządów, aby doprowadzić do neutralności klimatycznej w każdym sektorze gospodarki, ale także by przy tym zredukować nierówności społeczne wynikające z potrzeby wprowadzonych zmian. Zielona transformacja spowoduje, że część zawodów i gałęzi gospodarki będzie w przyszłości niepożądana, dlatego musi zostać przeprowadzona w sposób sprawiedliwy społecznie, co w swoim pakiecie legislacyjnym Fit for 55 próbuje uwzględnić Komisja Europejska.

W niniejszym dokumencie autorzy zamieszczają kilka rekomendacji.

1) Komisja Europejska musi włączyć do wszystkich przepisów dotyczących klimatu przepisy zapewniające, że państwa członkowskie określiły, kto może być dotknięty negatywnymi skutkami i jak można je potencjalnie złagodzić, jakie są korzyści społeczne i jak mogą się one wzajemnie przenikać.

2) Państwa członkowskie powinny realizować politykę w sposób logiczny i uporządkowany.

3) W krótkim okresie państwa członkowskie muszą zapewnić gospodarstwom domowym o najniższych dochodach zwolnienia z wdrażania cen/podatków od emisji dwutlenku węgla lub bezpośredniego wsparcia dochodów.

4) Państwa członkowskie muszą zapewnić wystarczający i sprawiedliwy dostęp do podnoszenia i zmiany kwalifikacji.

5) Komisja Europejska musi uwzględnić dodatkowe przepisy dotyczące wykluczenia cyfrowego. Państwa członkowskie muszą zapewnić alternatywne opcje dostępu dla mieszkańców, którzy mają ograniczony dostęp lub zdolność do korzystania z usług cyfrowych.

6) Państwa członkowskie powinny zapewnić, że fundusze przeznaczone na łagodzenie potencjalnie niekorzystnych skutków dystrybucyjnych polityki klimatycznej nie zostały przekierowane z istniejących programów wsparcia społecznego, które bezpośrednio zaspokajają potrzeby najbardziej narażonych gospodarstw domowych.

CAN Europe zwraca uwagę, że wiele z instrumentów polityki zawartych w pakiecie Fit for 55 może potencjalnie generować zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki społeczne, ale zakres i kierunek tych efektów zależy od sposobu zaprojektowania i wdrożenia tych polityk.

 

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


 • Factsheet 
 • Approach 
  • Scope 
  • Caveats 
  • Financing to deliver just outcomes 
 • Decarbonising the building sector 
 • Cleaner transport 
 • Renewable energy 
 • Conclusion and recommendations

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Rekomendacje (str. 42)

Rekomendacje (str. 43)

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


 1. HOW TO MAXIMISE THE SOCIAL BENEFITS OF CLIMATE ACTION A CAMPAIGN OF THE EUROPEAN ALLIANCE FOR A JUST TRANSITION   https://www.participation-citoyenne.eu/en/news/how-maximise-social-benefits-climate-action-campaign-european-alliance-just-transition  15/11/2022
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie