WRÓĆ DO LISTY

Makroekonomiczne skutki wdrażania działań adaptacyjnych do zmian klimatu w Polsce. Raport z analizy

IOŚ-PIB - Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy Analizy

Instytut Ochrony Środowiska Polski Instytut Badawczy przeprowadził analizę ekonomiczną wdrażania działań adaptujących do zmian klimatu. W analizie uwzględniono dwa scenariusze – referencyjny oraz adaptacyjny symulacji zmian w gospodarce. Przeprowadzone modelowanie skupiło się na skutkach gospodarczych wprowadzenia umownej strategii adaptacyjnej bez prowadzenia oceny działania (lub ich braku). Za scenariusz referencyjny przyjęto obecnie wdrożone i przyjęte polityki Polski oraz Unii zakładające neutralność klimatyczną do 2050 roku, a jako scenariusz adaptacyjny wykorzystano dokumenty strategiczne, które choć istnieją, nie zostały formalnie przyjęte od 2013 roku.

Autor/ka opracowania: Marcin Osuch

Raport z dnia: 31/08/2022


Data umieszczenia w bazie

31/03/2023

Instytucja

IOŚ-PIB - Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Autorstwo

Maciej Cygler (red.), Maciej Pyrka, Izabela Tobiasz, Marta Rosłaniec, Aneta Tylka, Sebastian Lizak, Eugeniusz Smol, Robert Jeszke

Liczba stron

64

Język raportu

polski

Tagi
Zasady korzystania

Copyright © 2022 Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB). Wszelkie prawa zastrzeżone

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Autorzy raportu przeprowadzili analizę dwóch scenariuszy i porównali makroekonomiczne skutki wdrażania działań adaptacyjnych obu symulacji korzystając głównie z modelu równowagi ogólnej. Do analizy wykorzystano scenariusz referencyjny NEU, który zakłada symulację polskiej gospodarki przy aktualnie realizowanej polityce klimatycznej wynikającej z pakietu Fit for 55 oraz scenariusza adaptacyjnego ADAPT, w którym dodatkowo uwzględniono dokumenty strategiczne i inne źródła poświęcone temu obszarowi. Autorzy podkreślają, że analizę należy rozpatrywać w wartościach porównania między scenariuszami, a nie liczb bezwzględnych.

W przedstawionym modelowaniu nie uwzględniono korzyści płynących z uniknięcia lub ograniczenia strat związanych z zmianami klimatu, a przedstawione wyniki zostały ograniczone do 2040 roku, ponieważ dłuższa perspektywa czasowa byłaby obarczona dużym stopniem niepewności.

Różnica w zmianach PKB pomiędzy scenariuszami nie jest duża – mieści się w przedziale 0,4-0,5%. Modelowanie zakłada w założonej perspektywie czasu spadek PKB ze względu na nakłady inwestycyjne, ale ich skala nie jest aż tak wysoka. W symulacji przewidziany jest także spadek konsumpcji zarówno rządowej jak i gospodarstw domowych. W przypadku gospodarstw wynika ona z ograniczenia transferu z sektora rządowego na rzecz inwestycji w działania adaptacyjne.

Analiza uwzględnia podział ze względu na sektory gospodarki i największy spadek produkcji przewidziany jest w obszarach rolnictwa oraz leśnictwa, a także przemysłu spożywczego jako zależnego od rolnictwa. Różnica między scenariuszami w tych sektorach sięga ponad 7% wzrastając w czasie. W ujęciu kwotowym, a nie procentowym najwyższe wartości przewidywane są w przemyśle spożywczym oraz w usługach (wynikające z wyższych cen produktów rolnych).

Dynamika i rozłożenie uzyskanych wartości wskaźników makroekonomicznych są w znacznym stopniu zbieżne dla Polski i rezultatów przeprowadzonych dla Unii Europejskiej.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


 1. Spis tabel 
 2. Spis rysunków 
 3. Wprowadzenie – adaptacja jako obszar polityki klimatycznej 
 4. Ekonomiczny kontekst adaptacji do skutków zmian klimatu 
 5. Przegląd oceny ekonomicznej działań adaptacyjnych w Unii Europejskiej 
 6. Metodyka analizy i warsztat analityczny 
  • Opis działania modelu makroekonomicznego d-PLACE 
  • Połączenie modelu d-PLACE z modelami sektorowymi 
 7. Opis analizowanych scenariuszy 
  • Scenariusz referencyjny (NEU) 
  • Scenariusz adaptacji (ADAPT) 
 8. Wyniki modelowania 
  • Wskaźniki makroekonomiczne 
  • Zmiany w przekroju sektorowym 
 9. Podsumowanie 
 10. Bibliografia i źródła 

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Zmiany PKB w makroregionach UE w zależności od scenariusza zmian klimatu (str. 18)

Podział celów redukcyjnych w non-ETS na państwa członkowskie (str. 38)


related

Powiązane materiały w bazie