WRÓĆ DO LISTY

Zmiany temperatury i opadu na obszarze Polski w warunkach przyszłego klimatu do roku 2100

IOŚ-PIB - Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy Analizy

Opublikowany w styczniu 2020 roku raport Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego przedstawia i analizuje prognozy zmian temperatury i wysokości opadów na terenie Polski do 2100 roku. Warunki przyszłego klimatu dla obszaru Polski określono na postawie wyników symulacji klimatycznych wykonanych w ramach projektu EuroCORDEX, dla okresu 2006-2100. Metodę badawczą szczegółowo opisano wewnątrz raportu.

Autor/ka opracowania: Barbara Rogala

Raport z dnia: 27/01/2021


Data umieszczenia w bazie

15/11/2022

Instytucja

IOŚ-PIB - Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Autorstwo

prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul, dr hab. Agnieszka Wypych, dr Michał Marosz, mgr Dawid Biernacik, mgr Danuta Czekierda, mgr Anna Chodubska

Liczba stron

31

Język raportu

polski

Tagi

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Celem raportu jest stworzenie prognoz zmian rozkłądu temperatury i opadów w nadchodzącym stuleciu dla Polski. Na podstawie dostępnych danych poddali analizie następujące wskaźniki dla Polski:

-Temperatura średnia roczna i rozkład temperatur średnich miesięcznych
-Liczba dni okresu wegetacyjnego (Tśr > 5 °C)
-Liczba dni upalnych (Tmax > 30 °C)
-Liczba nocy tropikalnych (Tmin > 20 °C)
-Liczba dni przymrozkowych (Tmin < 0 °C)
-Liczba dni mroźnych (Tmax < 0 °C)

Na ich podstawie stworzyli dwa scenariusze zmian klimatu w Polsce umiarkowany (przy podjęciu działań mitygacyjnych wobec zmian klimatu) i ekstrapolacyjny (wariant “business as usual”). Wnioski zbadania to przewidywania do 2100 roku dla Polski.

Analiza średnich rocznych temperatur w Polsce ukazuje wyraźne zmiany w okresie ubiegłych 36 lat. Dane wskazują na wyraźny wzrost temperatury średniej, zanotowanej na obszarze całego kraju. W obu scenariuszach wzrosła liczba dni upalnych (powyżej 30 stopni) od jednostkowych przypadków na początku lat 80-tych XX w. do wartości kilku lub nawet kilkunastu dni w roku, z najwyższą wartością 20 dni w 2015 roku.

Zwiększyła się również liczba nocy tropikalnych, tj. przypadków z minimalną temperaturą powyżej 20 °C w okresie doby. W chłodnej porze roku wyraźny jest także trend spadkowy liczby dni przymrozkowych średnio o 25 dni na przestrzeni 36 lat.

Wzrosła też średnioroczna suma opadów. Zmiany uznano za zauważalne, istotne i zgodne z przewidywaniami z globalnych projekcji zmian klimatu IPCC dla przełomu XX i XXI wieku.Prognozy wskazują, że trendy te będą obecne w Polsce do końca stulecia. Scenariusz umiarkowany mówi o wzroście temperatury w Polsce w ciągu stulecia o 1,3 °C. Ekstrapolacyjny mówi, że po roku 2050 temperatura średnia roczna wykazuje silny trend wzrostowy prowadzący do zwiększenia średnich rocznych temperatur na obszarze Polski o ponad 3 °C w stosunku do bieżącej dekady.

Największe zmiany temperatur są prognozowane w miesiącach zimowych (grudzień, styczeń, luty) oraz letnich (czerwiec, lipiec, sierpień)Według prognoz z obydwu scenariuszy okres wegetacyjny w Polsce wydłuży się odpowiednio o średnio o około 20 lub ponad 60 dni w stosunku do bieżącej dekady. Liczba upalnych dni w umiarkowanym scenariuszu może wzrosnąć dwukrotnie. Natomiast w pesymistycznym – nawet ponad trzykrotnie. W łagodnym scenariuszu liczba nocy tropikalnych wzrośnie nieznacznie do 2050 roku, najsilniejszy trend wzrostowy odnotuje do 2065 roku. W prognozie ekstrapolacyjnej liczba nocy tropikalnych wzrasta sześciokrotnie w porównaniu do bieżącego dziesięciolecia.

W obydwu scenariuszach spadnie liczba dni przymrozkowych – w wersji umiarkowanej pod koniec stulecia spadnie do około 70 dni. W drugim scenariuszu trend ten jest bardziej znaczący i liczba dni z przymrozkami maleje nawet o 60 dni w stosunku do tej dekady. Spada też liczba dni mroźnych. Według łagodnego scenariusza zmian klimatu w Polsce, roczna suma opadów nie zmieni się znacząco do 2065 roku. Do końca wieku wzrośnie jednak o około 50 mm rocznie. W scenariuszu ekstrapolacyjnym – o 100 mm.

W odniesieniu do opadów ekstremalnych > 20 mm/dobę w obu scenariuszach wystąpi trend wzrostowy. Rozkład i częstotliwość występowania temperatur ekstremalnych ulegnie zmianie zarówno w okresie letnim, jak i w okresie zimowym, a skutki w różnym stopniu dotkną przeważającego obszaru kraju.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


Wstęp
1. Obserwowane zmiany klimatu w Polsce
2. Metodyka opracowania projekcji klimatycznych
2.1. Wyniki modeli klimatu
2.2. Historyczne dane meteorologiczne
2.3. Statystyczne skalowanie projekcji klimatycznych (downscaling)
3. Prognozowane zmiany temperatury i opadu
3.1. Zmiany temperatury
3.1.1. Temperatura średnia roczna
3.1.2. Liczba dni okresu wegetacyjnego
3.1.3. Liczba dni upalnych
3.1.4. Liczba nocy tropikalnych
3.1.5. Liczba dni przymrozkowych
3.1.6. Liczba dni mroźnych
3.2. Zmiany opadu
3.2.1. Suma opadu
3.2.2. Liczba dni z opadem dobowym ≥ 1 mm
3.2.3. Liczba dni bez opadu
3.2.4. Liczba dni z opadem ekstremalnym > 20 mm
Podsumowanie

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


W obu scenariuszach średnia temperatura w Polsce drastycznie wzrośnie (str. 17)

Wraz ze wzrostem temperatury wzrośnie liczba dni z ekstremalnymi opadami (str. 28)

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


  1. Klimat w 2100 roku – jakie zmiany opadów, temperatury i bilansu wodnego czekają Polskę? Sprawdź, co przewidują eksperci!   https://www.national-geographic.pl/artykul/klimat-w-2100-roku-jakie-zmiany-opadow-temperatury-i-bilansu-wodnego-czekaja-polske-sprawdz-co-przewiduja-eksperci  20/01/2022
  2. Raport IOŚ, PIB: Zima przyszłości – czy w 2100 roku nie będzie już śniegu?   https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/raport-ios-pib-zima-przyszlosci-czy-w-2100-roku-nie-bedzie-juz-sniegu-464/  29/03/2021
  3. Zima przyszłości – czy w 2100 roku nie będzie już śniegu?   https://klimada2.ios.gov.pl/zima-przyszlosci-czy-w-2100-roku-nie-bedzie-juz-sniegu/  22/03/2021
  4. Jak będą wyglądać polskie zimy do 2100 roku? Projekcje klimatologów   https://tvn24.pl/tvnmeteo/najnowsze/jak-beda-wygladac-polskie-zimy-do-2100-roku-projekcje-klimatologow-5188637  23/03/2021
  5. Jak będą wyglądały zimy w Polsce do 2100 roku? Eksperci nie mają dobrych wieści   https://www.rmf24.pl/pogoda/news-jak-beda-wygladaly-zimy-w-polsce-do-2100-roku-eksperci-nie-m,nId,5124340#crp_state=1  23/03/2021
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie