WRÓĆ DO LISTY

Prawne aspekty tworzenia społeczności energetycznych

Fundacja Frank Bold Raport

Spółdzielnie energetyczne mogą stanowić wartościowe uzupełnienie infrastruktury energetycznej w wielu krajach i istotny element zielonej transformacji skierowanej na wzrost udziału Odnawialnych Źródeł Energii w miksie energetycznym. Energetyka rozproszona może obniżyć koszty za prąd, zwiększać konkurencyjność regionów, wzmacniać wspólnotę lokalną oraz zwiększać bezpieczeństwo energetyczne. W Unii Europejskiej istnieje już ponad 3000 spółdzielni energetycznych, co oznacza, że rośnie zainteresowanie tą formą partycypacji w transformacji przez samorządy i społeczności lokalne. Fundacja Frank Bold opracowała poradnik dla podmiotów zainteresowanych energetyką obywatelską, w którym autorki odpowiadają na kluczowe pytania niezbędne do założenia własnej spółdzielni.

Autor/ka opracowania: Marcin Osuch

Raport z dnia: 15/07/2023


Data umieszczenia w bazie

13/11/2023

Instytucja

Fundacja Frank Bold

Autorstwo

Agnieszka Stupkiewicz, Maria Włoskowicz, Magdalena Gąsowska-Paprota

Liczba stron

78

Język raportu

polski

Tagi
Zasady korzystania
Stupkiewicz A., Włoskowicz M., Gąsowska-Paprota M., Prawne aspekty tworzenia
społeczności energetycznych. Poradnik, Fundacja Frank Bold, Kraków, lipiec 2023.

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Energetyka obywatelska to zjawisko, w którym lokalne społeczności i/lub samorządy partycypują w produkcji energii na swoje i nie tylko potrzeby, co pozwala na wprowadzenie oszczędności w kosztach prądu, zwiększa bezpieczeństwo energetyczne kraju poprzez działanie rozproszonej sieci produkcji, może być również korzystne dla ochrony klimatu (w przypadku oparcia o OZE).

Niniejszy poradnik tłumaczy czym jest idea społeczności energetycznej, podpowiada wybór formy energetyki obywatelskiej oraz podpowiada na co zwrócić uwagę przy budowaniu struktury udziałowców, projektowaniu rozmiarów instalacji, a także w jaki sposób można ją sfinansować.

Kilka kluczowych definicji:

Energetyka obywatelska – model wytwarzania energii (elektrycznej, ale także ciepła czy biogazu) przez podmioty niepowiązane z tradycyjnymi przedsiębiorstwami energetycznymi.

Społeczność energetyczna – grupa osób lub podmiotów wytwarzająca energię elektryczną, gaz lub ciepło. Społecznością nie będzie zatem indywidualny prosument.

Energetyka obywatelska i/lub społeczność energetyczna może przyjąć formę spółdzielni, klastra lub prosumenta zbiorowego.

Spółdzielnia energetyczna – to już konkretna forma energetyki obywatelskiej lub społeczności obywatelskiej.

Energetyka obywatelska może być oparta o różne formy produkcji energii, w tym elektrownie wiatrowe, fotowoltaiczne, biogazownie czy elektrownie wodne. Przy wyborze należy uwzględnić uwarunkowania prawne i przestrzenne lokalizacji instalacji wytwórczych, zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji, uzyskanie akceptacji społecznej oraz koszty budowy oraz utrzymania całej infrastruktury. Każdy z typów formy produkcji energii ma swoje charakterystyczne uwarunkowania, koszty, wymagania i należy uwzględnić je w rachunku plusów i minusów przy planowaniu np. ograniczenia lokalizacyjne wiatraków, magazynowanie odpadów z biogazowni, parametry wydajności elektrowni słonecznych czy pozwolenia wodnoprawne. Należy np. pamiętać, że działania związane z energią zasadniczo są działalnością regulowaną i podlegają koncesjonowaniu. Koncesję należy uzyskać zarówno na wytwarzanie energii, dystrybucję, jak i obrót.

Jednym z kluczowych elementów, na który zwracają uwagę autorki jest fakt, że istnieją w Polsce obszary, w których jest bardzo trudno otrzymać zezwolenie na przyłączenie do sieci energetycznej i liczba odmów stale rośnie, co wynika z przestarzałej sieci przesyłowej w kraju i stanowi znaczącą przeszkodę w rozwoju energetyki obywatelskiej w naszym kraju.

Na koszty stworzenia i funkcjonowania spółdzielni energetycznej składają się: opracowanie bilansu energetycznego, analiza prawna, przygotowanie biznesplanu, obsługa prawno-administracyjna, realizacja inwestycji. Działalność może być finansowana m.in. poprzez kapitał własny, kapitał wnoszony przez członków, kredyt lub pożyczkę, dotacje, przychody z działalności lub darowizny i spadki.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


Wprowadzenie

1. Zagadnienia wstępne

2. Klaster energii

3. Spółdzielnia energetyczna

4. Prosument

5. Zadania gminy

6. Finansowanie energetyki obywatelskiej

7. Zmiany w prawie

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Wady i zalety poszczególnych rozwiązań formy energetyki obywatelskiej (str. 16)

Podział Polski ze względu na operatorów systemu dystrybucyjnego energii (str. 42)

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


  1. Społeczności energetyczne dla jednostek samorządu terytorialnego   https://powietrze.malopolska.pl/aktualnosci/spolecznosci-energetyczne-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego/  31/10/2023
  2. Jak założyć społeczność energetyczną? Praktyczny poradnik Frank Bold   https://publicystyka.ngo.pl/jak-zalozyc-spolecznosc-energetyczna-praktyczny-poradnik-frank-bold  12/09/2023
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie