WRÓĆ DO LISTY

Analiza skutków offsetów węglowych w różnych częściach świata

Carbon Brief Analizy

Według analizy przeprowadzonej przez Carbon Brief, projekty kompensacji dwutlenku węgla (z ang. carbon-offsetting projects) niosą za sobą szereg negatywnych skutków, jak odbieranie ziem rdzennym ludnościom oraz lokalnym społecznościom czy niszczenie lokalnych ekosystemów, najczęściej w Ameryce Łacińskiej oraz Afryce. Na podstawie 61 projektów offsetów węglowych Carbon Brief wykazał, że w 43 proc. przypadków przeceniano samą zdolność danego projektu do kompensacji emisji CO2, w ostatecznym rozrachunku doprowadzając do jeszcze większej ilości emisji w atmosferze. Z offsetów węglowych korzystają nie tylko największe koncerny paliw kopalnych, jak Shell, BP czy Total Energies, ale i Meta, Netflix, Nestle czy L’Oreal.

Autor/ka opracowania: Maya Ozbayoglu

Raport z dnia: 11/10/2023


Data umieszczenia w bazie

13/10/2023

Instytucja

Carbon Brief

Autorstwo

Daisy Dunne, Yanine Quiroz

Język raportu

angielski

Tagi

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Offsety węglowe są używane przez gospodarki oraz biznes w celu kompensacji swoich emisji dwutlenku węgla w innej części świata poprzez inwestycje w różne projekty offsetowe. Najczęściej są sprzedawane przez specjalistyczne firmy i podmioty konsultingowe. Projekty offsetów węglowych służą do generowania tzw. ,,kredytów węglowych” (z ang. carbon credits) – każdy odpowiadający jednej tonie CO2 – które później sprzedaje się krajom i firmom o wysokich emisjach, zainteresowanym ich kompensacją. Warto podkreślić, że kredyty te muszą zostać zweryfikowane przez strony trzecie. 

Carbon Brief, niezależna organizacja zrzeszająca najbardziej aktualną wiedzę nt. nauki o klimacie, polityki klimatycznej i energetycznej, przeprowadziła szczegółową analizę raportów prasowych oraz śledczych opublikowanych od sierpnia 2018 do sierpnia 2023 r. na temat skutków poszczególnych projektów offsetów węglowych. W analizie zawarto 61 indywidulanych przypadków, w których opisano skutki projektów offsetowych w regionach od Szkocji, Republiki Konga do Puszczy Amazońskiej i Australii. 

Wykazano, że projekty te negatywnie oddziałują na rdzenną ludność (aż w 72% przypadkach), lokalne społeczności, produkcję żywności i ochronę środowiska. Wiązało się z nimi również nielegalne wykorzystanie ziem, jak i w niektórych przypadkach, przecenianie samej zdolności danego projektu do redukcji emisji (w 43%). Jako przykład autorzy podają projekt kompensacji CO2 w lesie w Kalifornii z 2021 r., który rzekomo kontynuował sprzedaż kredytów emitentom nawet po tym, jak wiele drzew z terytorium projektu offsetowego spłonęło podczas pożaru lasu. Najwięcej projektów z negatywnymi skutkami jest zlokalizowanych w Ameryce Południowej (24), z czego aż 20 w Puszczy Amazońskiej, i Afryce (16), a najmniej w Europie i Ameryce Północnej (4). 

Rosnąca popularność offsetów węglowych stworzyła warunki do rozwoju nieregulowanego przemysłu, który doprowadza do sytuacji, w której poszczególne państwa czy firmy inwestują w projekty mające na celu redukcję emisji w innej części świata, zamiast zmniejszać własne emisje. Najbardziej powszechną formą kompensacji emisji poprzez kupno offsetów węglowych są tzw. programy ochrony lasów (z ang. forest-protection schemes), których celem jest redukcja emisji poprzez zapobieganie wycince lasów, sadzenie drzew czy też dystrybucję kuchenek niskoemisyjnych w krajach globalnego Południa. Jednak projekty te niosą ze sobą duże ryzyko i mogą prowadzić do skutków przeciwnych niżeli początkowo przewidywane redukcje emisji. Idealnym przykładem przywołanym przez autorów publikacji jest pożar z 2021 r., na skutek którego spalone zostały ogromne ilości drzew w projekcie kompensacji emisji CO2 w lesie Green Diamond w południowym Oregonie. Wyliczono, że spalone drzewa przechowywały 3,3 miliona ton dwutlenku węgla, co odpowiada ilości gazów cieplarnianych wyprodukowanych w ciągu roku przez ponad 700 tys. samochodów pokonujących dystans 18,5 tys. Kilometrów. 

Autorzy analizy przywołują najpopularniejszy medialnie przykład brytyjskiego koncernu naftowego Shell, który zainwestował we wspomniane projekty z negatywnymi skutkami w sześciu krajach. Wśród innych firm inwestujących w podobnego rodzaju projekty można wymienić, m.in. francuskiego Total Energies, amerykańskiego Chevrona, brytyjskie BP, a nawet mniej oczywiste na pierwszy rzut oka światowe korporacje, jak Meta, Netflix, Gucci, Volkswagen, Siemens, Disney, Microsoft, L’Oreal, Nestle czy Barclays. 


related

Powiązane materiały w bazie