WRÓĆ DO LISTY

Komunikat 03/2021 na temat perspektyw dekarbonizacji wytwarzania energii elektrycznej w Polsce

Polska Akademia Nauk Klimatyczne FAQ

Analiza PAN z kwietnia 2021 roku wskazuje kierunki, wyzwania i problemy związane z transformacją energetyczną Polski. Chcąc uniknąć najbardziej dramatycznych skutków antropogenicznego ocieplenia klimatu, ludzkość musi obniżyć do 2050 roku do zera emisje gazów cieplarnianych. Ze względu na dobro przyszłych pokoleń oraz zobowiązania międzynarodowe, a także z powodów ekonomicznych, Polska musi dokonać dekarbonizacji gospodarki szybciej niż zakładają obecne strategie rządowe (PEP 2040). Kluczowy będzie tu obszar energetyki, który - oparty na paliwach kopalnych - odpowiada za 45 proc. emisji gazów cieplarnianych w Polsce. Jego transformacja przy zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego jest przedmiotem tej 20 stronicowej analizy i obejmuje m.in. rekomendacje dotyczące rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz energetyki jądrowej.

Autor/ka opracowania: Barbara Rogala

Raport z dnia: 19/04/2021


Data umieszczenia w bazie

11/11/2022

Instytucja

Polska Akademia Nauk

Autorstwo

Zespół doradczy ds. kryzysu klimatycznego przy prezesie PAN

Liczba stron

20

Język raportu

polski

Tagi

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Odejście od paliw kopalnych w wytwarzaniu energii elektrycznej jest konieczne do zapobieżenia katastrofie klimatycznej. Jak wykazują obliczenia wielu ekspertów, dekarbonizacja polskiej gospodarki będzie również tańsza niż utrzymanie jej dotychczasowego modelu. I to pomimo faktu, że obecnie polski sektor elektroenergetyczny, oparty na spalaniu węgla kamiennego i brunatnego, jest jednym z najbardziej emisyjnych w skali Europy i świata.

“Jeśli zaniechamy energicznych działań już teraz, zmarnujemy kolejną dekadę i doprowadzimy do zapaści gospodarczej. Pomijając rosnące koszty energii elektrycznej, musimy w sytuacji nieskutecznej dekarbonizacji liczyć się z poważnymi trudnościami na zagranicznych rynkach zbytu, jeśli eksportowane towary i usługi będą powiązane z wysoką emisyjnością. Na taką możliwość wskazuje gwałtowna zmiana nastrojów wokół emisji i kryzysu klimatycznego na świecie” – piszą badacze PAN.

Autorzy zaznaczają, że choć nie ma źródeł energii, które zupełnie nie emitowałyby gazów cieplarnianych, to szkodliwość tego wpływu da się zminimalizować, stawiając na OZE i nowoczesne technologie magazynowania energii.

Artykuł analizuje zalety, wady i wyzwania związane z rozwojem w Polsce fotowoltaiki, energetyki wiatrowej na lądzie i morzu, hydroenergetyki, biogazowni i spalania biomasy, a także energetyki jądrowej, w tym małych modułowych elektrowni jądrowych (SMR). Wymienia też niedojrzałe, ale obiecujące technologie magazynowania energii, jak te związane z technologiami wodorowymi, bateriami przepływowymi czy znane i stosowane rozwiązania związane z bateriami litowo-jonowymi oraz elektrowniami szczytowo-pompowymi.

Według analizy Polska powinna w trybie pilnym odblokować rozwój energetyki wiatrowej na lądzie poprzez modyfikację przepisów prawnych, a także radykalnie przyspieszyć budowę morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Powinna też postawić na rozwój fotowoltaiki, i energetyki jądrowej (tu konieczna jest budowa społecznego poparcia dla tego rozwiązania). W odniesieniu do OZE rekomendowane jest stworzenie przepisów, które pozwolą obywatelom produkować energię jako zbiorowi prosumenci. Ze względu na rosnącą rolę energetyki wiatrowej i słonecznej, gdzie produkcja energii jest zmienna w cyklach dobowych i rocznych oraz uzależniona od pogody, coraz pilniejszym staje się rozwój magazynowania energii, w tym wykorzystanie wodoru. Niezbędne jest inwestowanie w szczytowe/bilansujące źródła energii i jej magazynowanie, Wśród źródeł szczytowych/bilansujących autorzy wymieniają także szczytowe elektrownie gazowe.

Konieczna jest modernizacja i rozbudowa sieci przesyłowych, w tym przystosowanie ich do zwiększającego się rozproszenia źródeł energii elektrycznej. Cyfryzacja sektora energetycznego i stosowanie rozwiązań w chmurze także jest przydatnym rozwiązaniem w procesie transformacji energetycznej.Szybka transformacja energetyczna będzie powodowała wiele napięć społecznych, szczególnie w sektorach i regionach zależnych od energetyki opartej na węglu i górnictwie, a także może skutkować ubóstwem energetycznym wśród niektórych grup społecznych. Zapobiegać temu powinna polityka i mechanizmy zawarte w polskiej i europejskiej polityce pod hasłem sprawiedliwej transformacji.

Lokalna neutralność klimatyczna nie może być realizowana przez eksport emisji do innych krajów, np. poprzez przenoszenie tam wysokoemisyjnych gałęzi przemysłu – zaznaczają także autorzy analizy.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


1. Wstęp
2. Stan systemu energetycznego w Polsce na tle Unii Europejskiej
3. Energetyka polska w okresie przejściowym
4. Niskoemisyjne metody produkcji energii elektrycznej – zalety, wady, możliwości
4.1. Fotowoltaika
4.2. Energetyka wiatrowa na lądzie
4.3. Farmy wiatrowe na morzu
4.4. Hydroelektrownie
4.5. Biogazownie
4.6. Biomasa
4.7. Energetyka jądrowa
4.8. Energia geotermalna
5. Rola magazynowania energii w transformacji energetycznej
6. Energetyka a środowisko
6.1. Technologie jądrowe
6.2. Pozostałe technologie
7. Aspekty społeczne transformacji energetycznej
8. Kierunki transformacji na najbliższe lata
9. Konieczność natychmiastowego przyspieszenia dekarbonizacji sektora energetycznego
Przypisy
Źródła

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Udział różnych źródeł w produkcji energii w UE oraz Polsce w 2019 (str. 6)

Udział kilku wybranych źródeł energii w UE oraz Polsce (str. 8)

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


  1. Eksperci PAN: W Polsce potrzebne będą elektrownie jądrowe i trzeba do tego przekonać społeczeństwo   https://oko.press/eksperci-pan-w-polsce-potrzebne-beda-elektrownie-jadrowe-i-trzeba-do-tego-przekonac-spoleczenstwo/  20/04/2021
  2. PAN: Polska energotransformacja powinna uwzględniać atom i OZE [KOMENTARZ]   https://energetyka24.com/elektroenergetyka/pan-polska-energotransformacja-powinna-uwzgledniac-atom-i-oze-komentarz  20/04/2021
  3. Naukowcy PAN o dekarbonizacji: OZE i atom pomogą obniżyć emisje   https://smoglab.pl/naukowcy-pan-o-dekarbonizacji-oze-i-atom-pomoga-obnizyc-emisje/  26/04/2021
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie