WRÓĆ DO LISTY

Komunikat 04/2021 na temat zagrożeń miast wobec kryzysu klimatycznego

Polska Akademia Nauk Opinia

Miasta istotnie przyczyniają się do antropogenicznej zmiany klimatu, a zarazem są wrażliwe na jej skutki - wskazuje 12-stronicowy artykuł PAN opublikowany w październiku 2021 roku. Z analizy wynika, że lokalne cechy klimatu miejskiego, duże zagęszczenie ludności i rozbudowana infrastruktura powodują, że gwałtowne zjawiska dotykają miast bardziej dotkliwie. Artykuł zawiera rekomendacje dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych w celu spowolnienia zmian klimatu. Sugeruje także szereg rozwiązań adaptacyjnych, które pozwoliłyby miastom przystosować się do takich zjawisk jak powodzie błyskawiczne czy miejskie wyspy ciepła.

Autor/ka opracowania: Barbara Rogala

Raport z dnia: 04/11/2021


Data umieszczenia w bazie

11/11/2022

Instytucja

Polska Akademia Nauk

Autorstwo

Zespół doradczy ds. kryzysu klimatycznego przy prezesie PAN

Liczba stron

12

Język raportu

polski

Tagi

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Miasta istotnie przyczyniają się do antropogenicznej zmiany klimatu, a zarazem są wrażliwe na jej skutki. Lokalne cechy klimatu miejskiego, duże zagęszczenie ludności i rozbudowana infrastruktura powodują, że gwałtowne zjawiska dotykają miast w bardziej znaczący sposób. Artykuł zawiera rekomendacje dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych w celu spowolnienia zmian klimatu. Sugeruje także szereg rozwiązań adaptacyjnych, które pozwoliłyby miastom przystosować się do takich zjawisk jak powodzie błyskawiczne czy miejskie wyspy ciepła.

Miasta istotnie przyczyniają się do zmian klimatu – globalnie są odpowiedzialne za 60-70% zużycia energii i 75% emisji związków węgla. Jednocześnie, to właśnie systemy miejskie sa bardzo wrażliwe na konsekwencje zmian klimatu.

Kastrofalne skutki zmian klimat mogą dotknąć w szczególności miast, ponieważ wedle prognoz do 2050 roku 68% ludności świata będzie mieszkać właśnie w nich. Więcej ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak fale upałów, ulewne deszcze, gwałtowne burze czy huraganowe wiatry, może powodować znaczne straty materialne oraz bezpośrednie i pośrednie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz stabilności społeczno-gospodarczej.

Artykuł zawiera również prognozy niektórych związanych ze zmianą klimatu zagrożeń dla polskich miast i ich przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych (na przykład konsekwencje fal upałów dla zdrowia publicznego).

Następnie autorzy rekomendują działania mitygacyjne (mające ograniczać postępowanie zmian klimatu) wobec zmian klimatu dla polskich miast. Kluczowe proklimatyczne inwestycje i działania w polskich miastach mają na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Dotyczyłyby zwiększania efektywności energetycznej budynków, zatrzymania niekontrolowanego rozlewania się miast i przedmieść, ograniczenie indywidualnego ruchu samochodowego i rozwój gospodarki obiegu zamkniętego.

Działania adaptacyjne (dostosowanie do skutków zmian klimatu) miast wymagają włączenia celów adaptacyjnych do planowania przestrzennego i urbanistyki w kierunku kształtowania błękitno-zielonej infrastruktury – wielofunkcyjnych i połączonych ze sobą obszarów zieleni i elementów otwartej wody oraz integracji gospodarowania wodą w mieście w ujęciu zasobowym i użytkowym. Miałyby one m.in. na celu przeciwdziałać jednemu z kluczowych zagrożeń dla miast, jakim są powodzie błyskawiczne połączone z okresowymi niedoborami wody w rejonach miejskich.

Niemniej ważne jest też kształtowanie i wdrażanie standardów zabudowy i infrastruktury odpornej na zagrożenia, opracowanie planów zarządzania kryzysowego (w tym planów zarządzania spływami burzowymi) oraz zwiększanie świadomości zagrożeń i społecznej akceptacji działań adaptacyjnych – wskazują autorzy.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


1. Streszczenie

2. Antropogeniczna zmiana klimatu a funkcjonowanie miast

3. Polskie miasta wobec kryzysu klimatycznego

4.Rekomendowane kierunki działań

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


  1. Upały w Warszawie i innych miastach za 30 lat będą zbierać śmiertelne żniwo. Miasta muszą się zmienić   https://300gospodarka.pl/300klimat/pan-upaly-w-warszawie-miasta-zmiany-klimatu-adaptacja-mitygacja  08/10/2021
  2. Naukowcy z PAN ostrzegają: Miasta są bardzo wrażliwe na skutki kryzysu klimatycznego   https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/naukowcy-PAN-kryzys-klimatyczny-miasta-10909.html  05/10/2021
  3. Eksperci PAN: mieszkańcy polskich miast ucierpią przez zmianę klimatu. Upały zwiększą śmiertelność   https://smoglab.pl/klimat-polskie-miasta/  08/10/2021
  4. Polskie miasta stają się nieznośne do życia. Trzeba to zmienić   https://klimat.rp.pl/miasta/art19010691-polskie-miasta-staja-sie-nieznosne-do-zycia-trzeba-to-zmienic  13/10/2021
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie