WRÓĆ DO LISTY

Komunikat 01/2024 na temat wpływu zmiany klimatu na lasy

Polska Akademia Nauk Opinia

Komitet Problemowy ds. Kryzysu Klimatycznego przy Prezydium PAN opublikował komunikat na temat wpływu zmian klimatu na lasy, w którym wzywa do opracowania nowej polityki leśnej, która godziłaby potrzeby oraz interesy różnych grup społecznych oraz gospodarki w oparciu o wiedzę naukową. Komitet w swoim opracowaniu zwraca uwagę, że lasy ulegają zauważalnej zmianie – zmienia się zasięg występowania gatunków, rośnie liczba patogenów atakująca drzewostany. Jednocześnie podkreśla się rolę lasów w wielu obszarach naszego życia – wiele gałęzi gospodarki funkcjonuje w oparciu o drzewa, a jednocześnie lasy pełnią funkcję łagodzenia skutków zmian klimatu, w tym kompensują emisję dwutlenku węgla czy stabilizują obieg wody.

Autor/ka opracowania: Marcin Osuch

Raport z dnia: 05/01/2024


Data umieszczenia w bazie

28/01/2024

Instytucja

Polska Akademia Nauk

Autorstwo

Zespół doradczy ds. kryzysu klimatycznego przy prezesie PAN

Liczba stron

6

Język raportu

polski

Tagi

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Komitet ds. Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk, w którego skład wchodzą naukowcy z wielu obszarów nauki, nie tylko związanych bezpośrednio z klimatem, ale także socjologowie, lekarze czy zoolodzy swój najnowszy komunikat poświęcają tematyce lasów i potrzebie opracowania nowej polityki leśnej, która powinna uwzględnić wieloletni plan adaptacji lasów do zmian klimatu.

Lasy są strukturami, które zarówno są ofiarą zmian klimatu jak i stanowią dla nas ważnego sojusznika w mitygacji tych zmian. Lasy wychwytują dwutlenek węgla z atmosfery, wpływają na bioróżnorodność, stanowią rezerwuar wody, ale jednocześnie rośnie ich podatność na patogeny i zmienia się zasięg występowania gatunków. Niektóre gatunki w perspektywie kilkudziesięciu lat mogą całkowicie zniknąć.

80% zasobów leśnych w Polsce jest w rękach Skarbu Państwa, co powoduje, że polityka leśna może zostać wprowadzona szybko i skutecznie dla większości obszarów leśnych, jednak powinna zostać opracowana przy uwzględnieniu i partycypacji wszystkich grup społecznych patrzących na las przez pryzmat gospodarki, przyrody jak i potrzeb społeczeństwa.

Jakie są kluczowe działania na które zwraca uwagę Komitet PAN?:

  • Ograniczyć lub wyeliminować wycinkę drzew w obszarach chronionych i bezpośrednim sąsiedztwie,
  • Ustanowić moratorium na wycinkę starodrzewów,
  • Postawić na ochronę i odtwarzanie mokradeł,
  • Zwiększać powierzchnie zalesione (IPCC zaleca 30-50% obszarów o cechach naturalnych)
  • Zwiększać naturalną retencję lasów w tym odtwarzanie siedlisk bagiennych,
  • Zapewnienie przemysłowi drzewnemu stabilnego zaopatrzenia w surowiec,
  • Wprowadzenie rozwiązań łagodzących ograniczoną podaż drewna surowego.

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


  1. Wpływ zmiany klimatu na lasy i lasów na klimat – komunikat ekspertów PAN   https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/wplyw-zmiany-klimatu-na-lasy-i-lasow-na-klimat-komunikat-ekspertow-pan  08/01/2024
  2. Komitet Klimatyczny PAN: Musimy uratować nasze lasy, żeby one mogły ratować nas   https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/komitet-klimatyczny-pan-musimy-uratowac-nasze-lasy/  09/01/2024
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie