WRÓĆ DO LISTY

Protecting People and the Planet

CDP Analizy

Opublikowany w październiku 2022 raport CDP, organizacji non-profit, podsumowuje informacje udzielone przez 998 miast na świecie na temat stosowanych przez nie metod walki ze zmianami klimatu, mających w centrum uwagi nie tylko cele ekologiczno-klimatyczne, ale też dobro ludzi. Raport zachęca do takich właśnie proklimatycznych działań. Nastawienie na ochronę ludzi, zwłaszcza szczególnie wrażliwych grup, powinno według autorów stanowić centralną część etapów oceny, wyznaczania celów, planowania i wdrażania tych działań, ponieważ niesie dodatkowe korzyści społeczne, gospodarcze i środowiskowe, zwiększa sprawiedliwość społeczną oraz zapewnia sprawiedliwe przejście na gospodarkę niskoemisyjną.

Autor/ka opracowania: Barbara Rogala

Data umieszczenia w bazie: 13/11/2022


Data publikacji

13/10/2022

Instytucja

CDP

Autorstwo

Amy Bills, Beth Mackay, Chang Deng-Beck, George Bush, Maia Kutner, Rachel Carless, Simeran Bachra

Liczba stron

27

Język raportu

angielski

Tagi
Zasady korzystania
This report may be used by anyone provided that acknowledgment is given to CDP. This does not represent a license to repackage
or resell any of its contents without the express permission of CDP and ICLEI.

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Miasta, które podejmują proklimatyczne działania poprawiające zarazem dobrostan mieszkańców, nie tylko robią postępy na drodze do realizacji celów Porozumienia Paryskiego, ale też przekształcają miasta na zdrowsze, szczęśliwsze i bardziej inkluzywne miejsca do życia – wskazują autorzy raportu. Kluczowe wnioski z raportu są następujące:

Miasta odpowiadają za 70 proc. globalnych emisji gazów cieplarnianych, mimo że pokrywają zaledwie 3 proc. powierzchni Ziemi. Ponadto, co druga osoba na świecie (55 proc. światowej populacji) mieszka obecnie w mieście, a liczba ta jeszcze wzrośnie.

Szacuje się, że do 2030 roku z powodu zmian klimatycznych do 132 milionów ludzi popadnie w skrajne ubóstwo. Pomoc ludziom w ramach działań proklimatycznych wydaje się być zatem adekwatną odpowiedzią na kluczowe wyzwania kolejnych dekad.

Miasta przyjmujące skoncentrowane na ludziach podejście do walki ze zmianami klimatu podejmują o 50 proc. więcej działań na rzecz klimatu niż przeciętne miasto. Zidentyfikowały też siedmiokrotnie więcej dodatkowych korzyści z działań na rzecz klimatu niż inne miasta (np. lepsza ochrona osób wrażliwych, lepsza jakość wody).

Prawie trzy na pięć miast biorących udział w raporcie (55 proc.) przeprowadziło ocenę ryzyka i odporności na zmiany klimatu, a 61 proc. inwentaryzuje swoje emisje. To kluczowe w pomocy miastom w podejmowaniu działań skoncentrowanych na mieszkańcach, ponieważ mogą łatwiej identyfikować osoby najbardziej zagrożone konsekwencjami zmian klimatu.

Cztery na pięć miast (80 proc.) zgłasza poważne zagrożenia klimatyczne, takie jak: ekstremalne upały (46 proc.), obfite opady (36 proc.), susze (35 proc.), powodzie (33 proc.)

Prawie co trzecie miasto (28 proc.) boryka się z poważnymi zagrożeniami klimatycznymi, które zagrażają co najmniej 70 proc. ich populacji.

Jedna czwarta miast (25 proc.) stoi w obliczu zagrożenia wysokiego ryzyka – takiego jak ekstremalne upały – których intensywność i częstotliwość ma wzrosnąć do 2025 roku.

Ponad trzy czwarte miast (77 proc.) zidentyfikowało już osoby najbardziej narażone na zagrożenia klimatyczne — to osoby starsze (64 proc. miast), gospodarstwa domowe o niskich dochodach (64 proc.), dzieci (52 proc.), społeczności marginalizowane i mniejszości (47 proc.) i wrażliwe grupy zdrowotne (38 proc.). Wiedząc, które grupy będą najbardziej dotknięte, miasta mogą zapewnić opracowanie rozwiązań, które pozwolą lepiej wspierać te społeczności.

Prawie dwie trzecie miast (62 proc.) twierdzi, że zagrożenia klimatyczne powodują również poważne problemy zdrowotne, takie jak choroby związane z upałami (45 proc. miast), choroby układu oddechowego (29 proc.), choroby przenoszone przez wektory i infekcje (28 proc.). Do najistotniejszych zaliczają bezpośrednie obrażenia fizyczne i zgony spowodowane ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi (22 proc.).

Ustalenie celów w zakresie redukcji emisji i opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu to kolejny kluczowy krok na drodze miast w przeciwdziałaniu konsekwencjom i postępowi zmian klimatu. Prawie połowa miast (46 proc.) wyznaczyła ogólnomiejski cel redukcji emisji, a 52 proc. ma plan ich łagodzenia. 45 proc. ma tez plany adaptacji. Ponad trzy na pięć miast (61 proc.) podejmuje działania adaptacyjne, a blisko dwie trzecie (65 proc.) podejmuje działania na rzecz redukcji emisji.

Poza redukcją emisji i odpornością budynków miasta identyfikują ważne dodatkowe korzyści z podejmowania działań na rzecz klimatu z uwzględnieniem dobra mieszkańców: blisko dwie trzecie miast (62 proc.) zgłosiło korzyści dla zdrowia publicznego, takie jak zmniejszenie skutków dla zdrowia związanych z klęskami żywiołowymi, chorobami i skażeniem (49 proc. miast), poprawę jakości powietrza (41 proc.) oraz poprawę samopoczucia psychicznego (33 proc.).

Ponadto 85 proc. miast zidentyfikowało korzyści społeczne — takie jak zwiększone bezpieczeństwo żywnościowe i wodne oraz lepsza ochrona wrażliwych populacji — wynikające z działań na rzecz klimatu. 84 proc. miast dostrzegło korzyści gospodarcze — od obniżonych kosztów po większą innowacyjność biznesową i lepszą produktywność — wynikające z działań na rzecz klimatu.

Co więcej, miasta podejmujące skoncentrowane na ludziach działania na rzecz klimatu częściej zgłasza korzyści środowiskowe (zrobiło to 75 proc. miast) – takie jak większa ilość terenów zielonych w mieście czy poprawa jakości wody i gleby – wynikające z działań na rzecz klimatu.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


 1. Przedmowa
 2. Kluczowe wnioski
 3. Planeta: Jak zmiana klimatu wpływa na mieszkańców miast
 4. Ludzie: Umieszczenie ludzi w centrum działań na rzecz klimatu
 5. Studium przypadku
 6. Wezwania do działania

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Kluczowe informacje z raportu (str. 5)

Kluczowe czynniki na jakie naruszone są mieszkańcy miast (str. 9)

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


 1. People-centred climate action delivers more for cities, report finds   https://www.eceee.org/all-news/news/people-centred-climate-action-delivers-more-for-cities-report-finds/  13/10/2022
 2. Report finds 70% of population of a third of cities encountered hazardous climatic events in 2022   https://www.climateaction.org/news/report-finds-70-of-population-of-a-third-of-cities-encountered-hazardous-cl  14/10/2022
 3. PUT PEOPLE AT HEART OF CLIMATE ACTION AS HAZARDS THREATEN AT LEAST 70% OF POPULATION OF NEARLY A THIRD OF WORLD'S CITIES   https://www.preventionweb.net/news/put-people-heart-climate-action-hazards-threaten-least-70-population-nearly-third-worlds  13/10/2022
 4. Four in five cities facing ‘significant’ climate risks this year, CDP reveals   https://www.edie.net/four-in-five-cities-facing-significant-climate-risks-this-year-cdp-reveals/  13/10/2022
 5. People-centred climate action delivers more for cities, report finds   https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/people-centred-climate-action-delivers-more-for-cities-report-finds/  13/10/2022
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie