WRÓĆ DO LISTY

Edukacja klimatyczna w Polsce 2022 - rekomendacje Okrągłego Stołu

UN Global Compact Network Poland Raport

UN Global Compact Network Poland w niniejszym dokumencie zebrał rekomendacje podsumowujące roczne prace Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej, którego celem jest wprowadzenie rzetelnej i powszechnej edukacji klimatycznej w Polsce. Jest to kontynuacja działań, które zostały zapoczątkowane w 2021 roku w poprzednim raporcie, w którym przedstawiono stan edukacji w Polsce. W tegorocznym dokumencie oprócz postulatów umieszczono analizę postaw partii politycznych wobec zmian klimatu oraz głosy szerokiego grona – przedstawicieli ONZ, młodzieży, rodziców, nauczycieli oraz środowiska akademickiego. Raport jest opracowaniem Okrągłego Stołu działającego przy UNGCNP, w którego skład wchodzą organizacje pozarządowe, naukowcy, edukatorzy, przedstawiciele MEiN oraz przedstawiciele władz lokalnych.

Autor/ka opracowania: Marcin Osuch

Raport z dnia: 13/05/2022


Data umieszczenia w bazie

31/01/2023

Instytucja

UN Global Compact Network Poland

Autorstwo

Kamil Wyszkowski, Zofia Piwowarek, Marta Rogalska, Magdalena Krakowiak, Magdalena Nowakowska, Zuzanna Pałejko, Mikołaj Gumulski, Ewa Całus

Liczba stron

155

Język raportu

polski

Tagi
Zasady korzystania

Wszelkie prawa zastrzeżone©

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Zmiany klimatu są zjawiskiem multidyscyplinarnym i wpływają na wiele obszarów naszego życia, dlatego tak kluczowe jest edukowanie dzieci i młodzieży w tym obszarze na każdym etapie kształcenia. Treści te muszą zostać opracowane w kompleksowy, profesjonalny sposób, aby nauczyciele zostali wyposażeni w odpowiednią wiedzę oraz kompetencję. Potrzeba edukacji młodzieży jest także ważna ze względu na dużą skalę dezinformacji prowadzoną w mediach społecznościowych i Internecie, na co wskazuje szereg przeprowadzonych badań wśród opinii publicznej. Autorzy raportu wskazują, że tylko co piąta osoba wskazuje szkołę lub uczelnię jako źródło czerpania wiedzy na temat zmiany klimatu, a ponad połowa z nich informacje pozyskuje z internetowych portali informacyjnych.

Jest to dla nich ważny temat, bo aż 46% młodych Europejczyków wskazuje kwestię zmian klimatycznych jako jeden z najpoważniejszych problemów na świecie, a 84% martwi się w dużym lub ekstremalnym stopniu! Połowa młodzieży uważa, że Polska powinna podejmować działania na rzecz edukacji ekologicznej i że dotychczas prowadzone działania na rzecz dbania o klimat są prowadzone w niewystarczającym wymiarze. Tematyka ta nie jest poruszana we wszystkich szkołach, a zajęcia w których zagadnienia te były poruszane zostały przedstawione pobieżnie i książkowo bez głębszej analizy.

Wyżej wspomniane wyniki wskazują potrzebę prowadzenia kompleksowej edukacji klimatycznej, dlatego powołano Okrągły Stół, w którego skład wszedł szereg różnych organizacji, w tym organizacje pozarządowe, naukowcy, edukatorzy, rodzice, organizacje młodzieżowe, przedstawiciele MEiN oraz przedstawiciele władz lokalnych. Zwieńczeniem prac są m.in. kluczowe rekomendacje oraz szereg postulatów, z którymi można zapoznać się w dokumencie. Wg. autorów zagadnienia zmiany klimatu mogą stanowić w systemie szkolnym doskonałą przestrzeń do podnoszenia kompetencji z zakresu krytycznego myślenia. Jako, że klimat jak wcześniej wspomniano jest pojęciem interdyscyplinarnym to też sugerowane jest włączenie edukacji do podstawy programowej poprzez rozszerzenie zakresu istniejących ścieżek przedmiotowych. Podkreśla się, aby działania wykraczały także poza wspomnianą podstawę, a dotyczącą przestrzeni szkolnych i pozaszkolnych, transportu, posiłków w szkołach, kształtowania wizerunku placówki oświatowej. Tereny szkolne powinny być przestrzenią zieloną, bioróżnorodną, dającą okazję do kontaktu z naturą. Wiarygodne treści klimatyczne powinny być poparte także otaczającą przestrzenią, a więc oprócz kontaktu z naturą być przestrzenią, która korzysta ze zrównoważonych źródeł wody, energii, materiałów. Edukacja klimatyczna jest procesem społecznym, dlatego autorzy sugerują, że mury szkolne powinny angażować nie tylko nauczycieli i uczniów, ale także całą lokalną społeczność, a więc również rodziców, środowisko lokalne, biznesy, organizacje, kościoły.

W raporcie oprócz postulatów organizacji młodzieżowych, przedstawicieli świata nauki oraz biznesu badano podejście do kwestii edukacji klimatycznej wśród partii politycznych. Z analizy wynika, że w odniesieniu do części sił politycznych następuje stopniowa zmiana w podejściu do bardziej zielonej energetyki, szczególnie po 2011 roku. Większość z nich w swoich postulatach planowała utrzymać energetykę węglową. W 2019 dwie partie ostatecznie przedstawiły koncepcję przeciwstawną. Coraz więcej partii dostrzega potrzebę rozwoju energetyki w oparciu o OZE. Uważa się, że przy najbliższych wyborach może być dostrzeżona zmiana w postulatach w tym temacie, głównie ze względu na m.in. presję programu jednej z partii. W przypadku przedstawicieli Ministerstw Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska nie została wykonana deklaracja w kierunku zwiększenia materiału w stosunku do istniejącego programu kształcenia.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


Spis treści 

 • Podsumowanie 
 • Dane wprowadzające  
 • Wstęp „Edukacja Klimatyczna w Polsce”  
 • Okrągły Stół dla Edukacji Klimatycznej Jak wyglądały prace 
  • Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej? 
 • Kluczowe rekomendacje Okrągłego Stołu dla Edukacji  
  • Edukacja klimatyczna – podsumowanie rekomendacji Okrągłego Stołu dla edukacji klimatycznej 
 • Rada Klimatyczna UN Global Compact Network Poland 
  • Rada Klimatyczna dla Edukacji 
  • Mechanizm oceny jakości materiałów edukacyjnych o klimacie pod kątemotrzymania certyfikatu UNGC przygotowany w 2021 r.  
 • Głosy poparcia dla edukacji klimatycznej i wypracowanych rekomendacji 
  • List poparcia Rektorów na rzecz edukacji klimatycznej 
  • Kampania „TAK! dla edukacji klimatycznej” 
  • Biznes na rzecz edukacji klimatycznej 
  • LIST OTWARTY SEKTORA BIZNESOWEGO DLA EDUKACJI KLIMATYCZNEJ ogłoszony podczas premiery Raportu EDUKACJA KLIMATYCZNA W POLSCE 2022– rekomendacje Okrągłego Stołu – Wynik pracy stolika biznesowego przy OSdEK 
  • Refleksje na temat aktualnego stanu edukacji klimatycznej – Związek Nauczycielstwa Polskiego 
  • Rodzice dla KlimatuRola rodziców wobec edukacji ekologicznej i klimatycznej 
  • „Mówcie prawdę o klimacie!” Młodzież dla edukacji klimatycznej 
  • Treść listu poparcia dla edukacji klimatycznej z 11 stycznia 2022 r., wystosowanego do Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska przez Koalicję Klimatyczną, największe partnerstwo organizacji pozarządowych działających na rzecz klimatu w Polsce 
 • Politycy wobec kryzysu klimatycznego i edukacji klimatycznej 
  • Polskie społeczeństwo a zmiana klimatu – świadome, ale wciąż mało aktywne 
  • Partia Razem 
  • Polska 2050  
  • Partia Zieloni 
  • Porozumienie Jarosława Gowina 
  • Polska Partia Socjalistyczna 
  • Polskie Stronnictwo Ludowe 
  • Platforma Obywatelska 
  • Polskie partie polityczne wobec potrzeby wprowadzenia formalnej edukacji klimatycznej 
 • Edukacja klimatyczna na świecie 
  • Starania o skuteczną ochronę klimatu. 
  • Edukacja klimatyczna w Kenii kluczem do przyszłości 
  • Edukacja klimatyczna w Libanie dla przyszłości pokoleń 
  • Przyszłość naszej planety: edukacja klimatyczna jako niezbędne narzędziew walce ze zmianami klimatu 
  • Włochy i edukacja klimatyczna 
  • Edukacja klimatyczna w ojczyźnie Porozumienia Paryskiego 
 • Dla chcących wiedzieć więcej. Strona internetowa Edukacja Klimatyczna 
 • Podsumowanie oraz plan dalszych prac  
  • Okrągły Stół dla Edukacji Klimatycznej 

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Dane wprowadzające (str. 14)

Dane wprowadzające (str. 15)

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


 1. Edukacja Klimatyczna to konieczność   https://ekoguru.pl/aktualnosci/edukacja-klimatyczna-to-koniecznosc/  13/01/2023
 2. TAK dla edukacji klimatycznej!   https://www.polenergia.pl/tak-dla-edukacji-klimatycznej/  17/06/2022
 3. Okrągły Stół dla Edukacji Klimatycznej w Polsce. "Postarajmy się, by Polska nie zginęła, póki my żyjemy"   https://wiadomosci.wp.pl/okragly-stol-dla-edukacji-klimatycznej-w-polsce-postarajmy-sie-by-polska-nie-zginela-poki-my-zyjemy-6780001747655456a  15/06/2022
 4. Okrągły Stół dla Edukacji Klimatycznej – UN Global Compact Network Poland i Raport Edukacja Klimatyczna w Polsce 2022 – rekomendacje Okrągłego Stołu [raport]   https://klimat.uj.edu.pl/-start/-/journal_content/56_INSTANCE_wOz1ARRYiTeF/148934055/151128828   28/06/2022
 5. Okrągły Stół dla Edukacji Klimatycznej z udziałem ZNP   https://znp.edu.pl/okragly-stol-dla-edukacji-klimatycznej-z-udzialem-znp/  15/06/2022
 6. Biznes na rzecz edukacji klimatycznej   https://biuroprasowe.orange.pl/blog/biznes-na-rzecz-edukacji-klimatycznej/   08/07/2022
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie