WRÓĆ DO LISTY

Now for nature: The decade of delivery

CDP Analizy

Raporty CDP (ang. Carbon Disclusure Project), międzynarodowej organizacji pozarządowej, prezentują cyklicznie postępy firm we wdrażaniu polityki środowiskowej. Wydanie raportu z marca 2022 roku odnosi się do najnowszych danych IPCC, które wskazują, że jesteśmy na drodze do przekroczenia celu zatrzymania wzrostu globalnej temperatury na 1,5-2 stopniach Celsjusza. Analizuje odpowiedzi europejskich firm na to wyzwanie, a z danych wynika, że europejskie przedsiębiorstwa szybko zwiększają swoje ambicje klimatyczne i dążą do osiągania wzrostu w zgodzie z opartymi na nauce celami redukcji emisji. Jednak wciąż wciąż mniej niż 1 na 5 europejskich firm jest na ścieżce zatrzymania wzrostu temperatury do 1,5°C, z czego wynika, że długoterminowa stabilność gospodarcza i zatrzymanie destabilizacji klimatu jest możliwe wyłącznie przy gwałtownym zwiększeniu ambicji klimatycznych. Raport zbiera dane od 1228 firm ujawniających w kwestionariuszach informacje na temat ich działań z zakresu odpowiedzi na postępowanie zmian klimatycznych, 267 firm ujawniających informacje na temat bezpieczeństwa wodnego i 1482 firm na temat lasów. Dane zebrano w 2021 roku od firm z siedzibą główną w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Europejskie spółki uwzględnione w badaniu CDP reprezentują około 74 proc. całkowitej kapitalizacji rynku europejskiego.

Autor/ka opracowania: Barbara Rogala

Raport z dnia: 09/03/2022


Data umieszczenia w bazie

13/11/2022

Instytucja

CDP

Autorstwo

CDP

Liczba stron

76

Język raportu

angielski

Tagi
Zasady korzystania
The contents of this report may be used by anyone provided acknowledgment is given to CDP and provided that no liability is accepted by CDP or
Oliver Wyman as authors. This does not represent a license to repackage or resell any of the data reported to CDP or the contributing authors and
presented in this report. If you intend to repackage or resell any of the contents of this report, you need to obtain express permission from CDP
before doing so. CDP and Oliver Wyman have prepared the data and analysis in this report based on responses to the CDP 2021 questionnaires.

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Liczba europejskich firm z zatwierdzonymi celami naukowymi dotyczącymi redukcji emisji gazów cieplarnianych (SBT – ang. Science Based Targets) wzrosła w zeszłym roku o 85 procent. Europa odpowiada za ogłoszenie ponad połowy wszystkich globalnych SBT w 2021 roku, spośród firm ujawniających informacje CDP.

Rosnące ambicje klimatyczne muszą przełożyć się na przyspieszenie redukcji emisji. Póki co, pandemia COVID-19 zaciemnia obraz dotyczący skali realnej redukcji emisji. Po uwzględnieniu wpływu lockdownów na działalność gospodarczą, brakuje wyraźnych dowodów na skokową zmianę w redukcji emisji.

W 2021 roku nastąpił szybki wzrost zobowiązań klimatycznych sektora finansowego, funkcjonującego pod szyldem Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) i stanowionego przed COP26 (ang. Conference of Parties). W bankowości członkowie GFANZ stanowią obecnie 87 procent spośród 50 największych banków w Europie. Wszyscy członkowie GFANZ zobowiązali się do zgłaszania i wyznaczania celów w zakresie redukcji emisji z portfela, a istnieją dowody na to, że obecnie podejmują tego rodzaju kroki. Udział europejskich instytucji finansowych ujawniających emisje z portfela wzrósł o 50 procent w porównaniu do 2020 roku.

Natura zyskuje na znaczeniu w agendach korporacyjnych, ale nie zyskuje jeszcze zainteresowania, jakie ma klimat. Deklarowane przez firmy zagrożenia klimatyczne (mierzone ich wpływem na przychody) są średnio 10 razy większe niż zagrożenia związane z wodą i 5 razy większe niż zagrożenia dla lasów.

Mniej niż jedna czwarta firm z łańcuchami dostaw w krajach o wysokim ryzyku wylesiania stosuje najlepsze praktyki całkowitego zatrzymania wylesiania – a zazwyczaj mniej niż połowa firm zaopatrujących się w soję, olej palmowy, wołowinę i kakao ma wdrożone kompleksowe systemy mierzenia ich wpływu na wylesianie.

W odniesieniu do ryzyka związanego z zachwianiem bezpieczeństwa wodnego – tylko 27 procent firm posiada ponad połowę swoich dostawców w krajach o wysokim stresie wodnym (sytuacja, w której zasoby wodne są niewystarczające lub gdy jakość wody nie spełnia podstawowych wymagań ludzi i środowiska).

Liderzy redukcji emisji spośród firm europejskich mają intensywność emisji nawet o 60-80 procent poniżej średniej w ich sektorze. Gdyby wszystkie firmy dorównały postępom swoich liderów sektora, obniżyłoby to emisje operacyjne europejskich firm o 40–50 procent — mniej więcej tyle, ile łączne roczne emisje w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


 1. Przedmowa
 2. Podsumowanie
 3. Od ambicji do działania
 4. Przyroda — nowy front
 5. Wprowadzenie zmian w całym łańcuchu wartości
 6. Priorytety działania
 7. Wniosek
 8. Disclosure CDP w całej Europie
 9. Lista “CDP A 2021”
 10. Nagrody Climetrics Fund 2021
 11. Załącznik

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Klimat, lasy i zbiorniki wodne to sprzężone ze sobą działania (str. 25)

Intensywność emisji operacyjnych różni się znacznie w poszczególnych sektorach (str. 55)

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


 1. CDP: Businesses could cut emissions in half by following climate leaders' example   https://www.businessgreen.com/news/4046137/cdp-businesses-cut-emissions-half-following-climate-leaders-example  09/03/2022
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie