WRÓĆ DO LISTY

Global supply chains amplify economic costs of future extreme heat risk

Nature Artykuł naukowy

Opublikowany w renomowanym czasopiśmie naukowym Nature artykuł międzynarodowej grupy skupia się na ekonomicznych i społecznych skutkach przyszłych fal upałów. Do analizy użyto zintegrowane dane klimatyczne, epidemiologiczne oraz komputerowy model globalnego handlu. Otrzymane wyniki wskazują na skutki zdrowotne, spadek produktywności oraz straty pośrednie spowodowane zakłóceniami gospodarczymi w łańcuchach dostaw. Różnice socjoekonomiczne w skali globu są jednak nieproporcjonalne – z największymi skutkami zdrowotnymi mierzyć się będą kraje Południowej oraz Centralnej Afryki (2 - 4 razy więcej niż średnia globalna), a utratą produktywności kraje Zachodniej Afryki oraz Azji Południowo-Wschodniej (2 - 3,3 razy więcej niż średnia globalna). Zaburzenie łańcucha dostaw najbardziej odczują kraje o wysokim stopniu uprzemysłowienia jak Chiny czy Stany Zjednoczone.

Autor/ka opracowania: Marcin Osuch

Data umieszczenia w bazie: 24/03/2024


Data publikacji

13/03/2024

Instytucja

Nature

Autorstwo

Yida Sun, Shupeng Zhu, Daoping Wang, Jianping Duan, Hui Lu, Hao Yin, Chang Tan, Lingrui Zhang, Mengzhen Zhao, Wenjia Cai, Yong Wang, Yixin Hu, Shu Tao & Dabo Guan

Liczba stron

29

Język raportu

angielski

Tagi
Zasady korzystania
Open Access. This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made.

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Choć zmianę klimatu odczuje cały świat to szczególnie dotkliwe konsekwencje czekają kraje południowe mniej odporne na skutki. Należy jednak pamiętać, że współczesna gospodarka działa jak system naczyń połączonych, dlatego autorzy badania przewidują, że bez istotnych ograniczeń emisji gazów cieplarnianych nawet bardziej odporne gospodarki państw o chłodniejszym klimacie odczują znaczące straty ekonomiczne.

W niniejszym badaniu przeanalizowano trzy scenariusze łączące różne reprezentatywne ścieżki koncentracji (RCP) i wspólne ścieżki społeczno-gospodarcze (SSP):

  • Scenariusz SSP 585 przedstawia świat szybkiego i nieograniczonego wzrostu produkcji gospodarczej i zużycia energii.
  • Scenariusz SSP 245 reprezentuje środek zakresu prawdopodobnych przyszłych ścieżek, odzwierciedlający kontynuację historycznych wysiłków na rzecz łagodzenia skutków zmian klimatycznych.
  • W scenariuszu SSP 119 świat przesuwa się w kierunku bardziej zrównoważonej ścieżki, kładąc nacisk na bardziej inkluzywny wzrost produkcji i zużycia energii.

 

W najgorszym scenariuszu SSP 585 szacuje się, że straty do 2060 roku mogą wynieść nawet 25 bilionów dolarów rocznie – dla porównania zyski wygenerowane w 2023 roku wyniosły ok. 100 bilionów dolarów. Roczna liczba dni z falą upałów byłaby o 104% wyższa w porównaniu z 2022 r., a średnia roczna liczba zgonów spowodowanych upałami wzrosłaby do około 1,12 mln.

Dla porównania w najbardziej optymistycznym scenariuszu SSP 119 łączny globalny spadek PKB wyniósłby 0,9% w 2040 r., a składowe szacuje się następująco: utrata zdrowia (0,5%), utrata produktywności pracy (0,3%) i pośrednia utrata PKB (0,3%). Liczba dni fal upałów na świecie wzrosłaby o 24% w porównaniu do 2022 r., a średnia roczna liczba zgonów wyniosłaby około 0,59 mln ludzi.

Szacuje się, że do 2060 roku globalne straty ekonomiczne sięgną między 0,6 a 4,6%, za co odpowiadają następujące składowe: utrata zdrowia (37-45%), spadek produktywności (18-37%) i straty pośrednie (12-43%). Różnice między najgorszym, a najlepszym scenariuszem wynoszą 500%, co przekłada się na wartość ok. 25 miliardów dolarów w scenariuszu SSP 585. Bez względu na scenariusz Centralna oraz Południowa Afryka, Azja Południowo-Wschodnia oraz Ameryka Łacińska będą zmagać się z największymi stratami. Przestrzenne wzorce bezpośredniej ekonomicznej utraty pracy i zdrowia w ramach trzech scenariuszy są podobne. Bo choć bogatsze, chłodniejsze kraje będzie stać na wprowadzenie szeregu adaptacji do fal upałów to spadek PKB wynikać będzie z załamania globalnego łańcucha wartości. Dla porównania Brazylia, Chiny oraz Norwegia mające różne uwarunkowania socjoekonomiczne oraz klimatyczne i tak będą zmagać się z podobnym poziomem strat ekonomicznych: Chiny 0,4 – 2,7%, Brazylia 0,2 – 2,5%, Norwegia 0,1 – 2,1%.

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Fig. 1 Globalne straty związane z upałami w połowie stulecia i ich rozkład
na całym świecie

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


  1. Extreme heat could trigger the worst global financial crisis ever seen   https://www.newscientist.com/article/2422004-extreme-heat-could-trigger-the-worst-global-financial-crisis-ever-seen/  13/03/2024
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie