WRÓĆ DO LISTY

Enabling sustainable lifestyles in a climate emergency

ONZ Raport

Ten krótki dokument skupia się na analizie jakie czynniki wpływają na nasz styl życia – zarówno czynniki ekonomiczne, polityczne, socjologiczne, ale także otaczająca nas infrastruktura. W niniejszym raporcie wprowadzone zostaje pojęcie narzędzia politycznego nazywane edycją wyboru. Jest ono kluczowe w kontekście przejścia na zrównoważony styl życia. Dzięki wykorzystaniu ram edycji wyboru decydenci mają możliwość wprowadzić bardziej pożądane alternatywy bez odcinania ludzi do dostępu do życiowych potrzeb. Ponadto, niniejszy dokument w odpowiedzi na opublikowany w kwietniu 2022 raport IPCC „Mitigation of Climate Change” oferuje konkretne strategie polityczne dla władz na szczeblu lokalnym oraz krajowym.

Autor/ka opracowania: Marcin Osuch

Raport z dnia: 09/05/2022


Data umieszczenia w bazie

31/01/2023

Instytucja

ONZ

Autorstwo

Lewis Akenji, Magnus Bengtsson

Liczba stron

19

Język raportu

angielski

Tagi
Zasady korzystania
© 2022 United Nations Environment Programme

 

This publication may be reproduced in whole or in part and in any form for educational or non-profit services withoutspecial permission from the copyright holder, provided acknowledgement of the source is made. The United Nations Environment Programme would appreciate receiving a copy of any publication that uses this publication as a so

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Zgodnie z informacjami zawartymi w „Emissions Gap Report 2020” (UNEP) 2/3 gazów cieplarnianych jest związane z naszym stylem życia oraz konsumpcją. Mówimy tu zarówno o bezpośrednich jak i pośrednich emisjach jak np. gazy wydzielane przez samochody, cykl życiowy produktów oraz usług, produkcji czy zarządzania odpadami. Oznacza to, że obniżenie emisji gazów cieplarnianych powinno dziać się zarówno na poziomie politycznych decyzji, ale także zmian w stylu życia, szczególnie tzw. społeczeństw zachodnich.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że odpowiedzialność za zmiany klimatu jest związana z zamożnością krajów, co wywołuje duże dysproporcje pomiędzy poszczególnymi krajami. Podczas gdy globalna średnia emisja wynosi 4,6 tony CO2 na osobę, to w przypadku Kanadyjczyków jest to aż 14 ton, w Wielkiej Brytanii 8,5, a w Indiach 3. Styl życia 10% najbogatszych odpowiada za prawie połowę światowych emisji. 1% najbogatszych emituje prawie dwa razy więcej gazów cieplarnianych niż 50% najbiedniejszych.

Badania wskazują, że największy wpływ z konsumpcji dotyczy czterech domen – jedzenie, mieszkalnictwo, transport oraz konsumpcja innych dóbr lub usług. Dla przykładu statystyczny Kanadyjczyk ma 3 razy większą emisję ze swojej diety niż Indonezyjczyk i 8 razy większą z transportu. W kontekście transportu mówimy o emisji ze wszystkich podróży w ciągu roku, a więc zarówno codziennych dojazdów do pracy jak i wakacyjnych destynacji.

Transport jest bardzo zróżnicowaną kategorią. Dla przykładu 1% populacji korzystającej z samolotów odpowiada za 50% emisji CO2 komercyjnych lotów. W krajach o wysokich dochodach lotnictwo oraz prywatne samochody odpowiadają za większość emisji z transportu.

W przypadku mieszkalnictwa ślad węglowy powinien uwzględniać zarówno konsumpcję energii potrzebną do wybudowania i przetworzenia surowców w gotowy produkt jak i cykl życiowy gotowego budownictwa. Ślad węglowy jest zależny od wielu czynników jak izolacja cieplna, klimat, styl życia mieszkańca, wydajność ogrzewania/chłodzenia czy użyte materiały do budowy.

Wymagane zmiany w stylu życia i ograniczenie konsumpcji powinno być celem polityki socjalnej. Jednym z narzędzi do jego osiągnięcia może być edycja wyboru, które korzysta z specyficznych kryteriów oraz standardów w celu wykluczenia szkodliwych oraz niezrównoważonych opcji w zakresie produktów czy usług. Już dziś to powszechne narzędzie np. w zakresie zdrowia publicznego.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


 • INTRODUCTION
 • LIFESTYLE HOTSPOTS
 • FACTORS SHAPING LIFESTYLES AND CONSUMPTION
 • APPLYING CHOICE-EDITING POLICIES
  • Applying choice-editing policies
  • Making sustainable car-free personal transport thedefault
  • Switching to more sustainable housing and home energyuse
  • Shifting from animal to plant-rich food consumption andreducing food waste
  • Slowing down fast fashion consumption
 • CONCLUSION
 • REFERENCES

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Przeciętny ślad węglowy stylu życia wybranych krajów (str. 7)

Czynniki kształtujące styl życia i konsumpcję (str. 10

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


 1. Enabling Sustainable Lifestyles in a Climate Emergency   https://www.oneplanetnetwork.org/knowledge-centre/resources/enabling-sustainable-lifestyles-climate-emergency  10/05/2022
 2. Enabling Sustainable Lifestyles in a Climate Emergency   https://www.sei.org/events/enabling-sustainable-lifestyles/  09/05/2022
 3. • "Enabling Sustainable Lifestyles in a Climate Emergency": the new policy brief from HOC and UNEP   https://onepointfivelifestyles.eu/news/enabling-sustainable-lifestyles-in-a-climate-emergency-the-new-policy-brief-from-hoc-and-unep  11/05/2022
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie