WRÓĆ DO LISTY

CEE Climate Policy Frontier

WISE Europa Analizy

Poniższy raport powstał we współpracy Climate Strategies, WiseEuropa, Climate Analytics oraz Expert Forum. Publikacja skupia się na polityce klimatycznej krajów CEE (Central and Eastern Europe), a więc członkach Unii Europejskiej w Centralnej oraz Wschodniej Europie przez pryzmat celów Porozumienia Paryskiego. W dokumencie możemy zapoznać się z przykładami najlepszych praktyk z Europy Zachodniej, które można przenieść do krajów CEE. Publikacja poszukuje rozwiązań neutralnych klimatycznie, których wprowadzenie może być moderowane przez oddolne inicjatywy przy wsparciu z poziomu Unii Europejskiej. Raport skupia się na 2 obszarach – transporcie oraz budownictwie m.in. pojazdach nisko-, zeroemisyjnych, zrównoważonym transporcie czy budownictwie efektywnym energetycznie.

Autor/ka opracowania: Marcin Osuch

Raport z dnia: 30/04/2020


Data umieszczenia w bazie

31/01/2023

Instytucja

WISE Europa

Autorstwo

Olivia Crowe,
Chandrima Padmanabhan,
Karolina Marszał,
Aleksander Śniegocki,
Wilf Lytton

Liczba stron

33

Język raportu

angielski

Tagi
Zasady korzystania
© Copyright 2020 Climate Strategies

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


W grudniu 2019 roku Komisja Europejska określiła wizję Europejskiego Zielonego Ładu, czyli planu działania na rzecz uczynienia gospodarki UE zrównoważoną poprzez przekształcenie wyzwań klimatycznych i środowiskowych w możliwości we wszystkich obszarach polityki, a także uczynienie tej transformacji sprawiedliwą i sprzyjającą włączeniu społecznemu dla wszystkich. EZŁ stanowi nowy impuls do szybkiej dekarbonizacji całej gospodarki UE. Podczas gdy w przypadku sektorów takich jak produkcja energii i przemysł ciężki, które są objęte systemem EU ETS, ogólnoeuropejskie ramy polityczne są kluczowym czynnikiem wspierającym transformację, tak w przypadku innych części gospodarki konieczne są działania oddolne w celu szybkiego wdrożenia przyjaznych dla klimatu rozwiązań na szeroką skalę. Dotyczy to w szczególności sektorów transportu i budynków nieobjętych systemem EU ETS.

W państwach członkowskich UE z Europy Środkowej i Wschodniej (CEE) istnieją znaczne możliwości zwiększenia działań na rzecz klimatu w sektorach budownictwa i transportu, zarówno poprzez działania oddolne, jak i wsparcie na poziomie UE. Niektóre z krajów CEE są jednymi z najbardziej emisyjnych gospodarek UE. Przykładowo, emisje gazów cieplarnianych z sektora transportu wzrosły od 1990 r., a w większości tych krajów nie odnotowano znaczących spadków zużycia energii w sektorze budynków. Pomimo różnic pomiędzy krajami, tendencje te można przypisać wspólnym zmianom i wyzwaniom doświadczanym w całym regionie.

W niniejszym raporcie omówiono przykłady udanej polityki klimatycznej wdrożonej w sektorach budownictwa i transportu w całej Europie Zachodniej, które zostały przedstawione na regionalnych warsztatach w Polsce oraz Rumunii.

Polityka klimatyczna w regionie CEE i poza nim została zbadana w ramach projektu CEE Climate Frontier. Analiza zawiera indeks polityczny z podsumowaniem opcji politycznych, które zostały uznane za najbardziej odpowiednie dla wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej i ich potencjałem wykorzystania. W przypadku obu sektorów wybrano dwa kluczowe obszary z potencjałem do zmiany. Dla transportu jest to elektromobilność oraz zrównoważone środki transportu, a dla budownictwa czyste źródła ciepła dla budynków oraz ich wydajność energetyczna.

Każdy z poruszanych przykładów został podzielony na kilka elementów. Na pierwszej stronie prezentowane jest podsumowanie i wpływ danego działania na poprawę redukcji emisji oraz czynniki, które stały za politycznym sukcesem danego przypadku, ale także wyzwania z jakimi należało się w trakcie ich realizacji zmierzyć. Na kolejnej stronie prezentowana jest ocena możliwości przeniesienia działania do jednego z krajów CEE – Węgier, Polski, Czech, Rumunii lub Bułgarii. W każdym przypadku oceniane są czynniki sprzyjające i wyzwania, z jakimi w danym kraju należy się zmierzyć przy realizacji danego projektu. Na koniec prezentowana jest perspektywa możliwości introdukcji wybranego działania i podsumowanie przeprowadzonej analizy.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


Spis treści  

 • Introduction 
 • Climate Policy Index 
 • Table of contents 
 • Transport sector 
  • United Kingdom:  Road Pricing Programme 
  • Road Pricing Programme: Transferability Assessment  
  • Netherlands:  Action Plan on Electric Vehicles 
  • Action Plan on Electric Vehicles: Transferability Assessment 
  • Sweden: ElectriCity Partnership 
  • ElectriCity Partnership: Transferability Assessment 
 • Buildings sector 
  • Germany: Energy Efficient Construction and Refurbishment (EECR) Programme 
  • EECR Programme: Transferability Assessment 
  • Sweden: Subsidies and Consumer Protection Programmes 
  • Subsidies and Consumer Protection Programmes: Transferability Assessment 
  • Austria: Direct Grants and Housing Subsidies 
  • Direct Grants and Housing Subsidies: Transferability Assessment 
 • Reflections 
  • Regional Workshops:  Common Challenges 
  • Regional Workshops: Next Steps for Building and Transport 
  • Regional Workshops: Opportunities and Key Takeaways 
 • Annex 
  • Annex 1. Transferability Assessment Methodology and Detailed Results 
  • Transport Sector: Detailed Transferability Assessment 
  • Building Sector: Detailed Transferability Assessment 

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Sektory omawiane w analizie (str. 6)

Jakie szanse stoją przed regionem CEE? (str. 24)


related

Powiązane materiały w bazie