WRÓĆ DO LISTY

2023 Forest Declaration Assessment: Off track and falling behind

Forest Declaration Assessment Analizy

Ekosystemy leśne są niezbędne dla zachowania różnorodności biologicznej, wspierania klimatu sprzyjającego życiu, ale także stanowią element gospodarki wielu krajów czy niematerialny element kultury. Mimo to w 2022 roku globalny poziom wylesiania osiągnął 6,6 mln hektarów - to więcej niż wynosi powierzchnia Litwy! Z powierzchni Ziemi zniknęło 4,1 mln hektarów pierwotnych lasów tropikalnych stanowiących jeden z kluczowych obszarów bioróżnorodności. Forest Declaration Assessment Partners, autor raportu to zespół organizacji pozarządowych oraz naukowców, których celem jest ciągły i oparty na współpracy proces analizy realizacji globalnych celów leśnych. Autorzy raportu podsumowują, że mimo małego progresu w stosunku do 2021 roku to światwciąż pozostaje daleko poza drogą do osiągnięcia celów na 2030 rok.

Autor/ka opracowania: Marcin Osuch

Raport z dnia: 23/10/2023


Data umieszczenia w bazie

23/12/2023

Instytucja

Forest Declaration Assessment

Autorstwo

Koordynatorzy:
Franziska Haupt, Erin D. Matson, Anna Rynearson, Imogen Long (Climate Focus)

Liczba stron

146

Język raportu

angielski

Tagi
Zasady korzystania
Please use the following citation:

Forest Declaration Assessment Partners. (2023). Off track and
falling behind: Tracking progress on 2030 forest goals. Climate
Focus (coordinator and editor). Accessible at
www.forestdeclaration.org.

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Forest Declaration Assessment to kompleksowa analiza podzielona na cztery główne rozdziały – nadrzędne cele leśne, zrównoważona produkcja i rozwój, finansowanie oraz zarządzanie lasami, a także 7 studiów przypadków krajów połączonych z zestawem zaleceń. Tegoroczny raport stwierdza, że wymagana jest radykalna transformacja ścieżek rozwoju, przepływów finansowych oraz skuteczności i egzekwowania zarządzeń, aby zmienić trajektorię świata w celu osiągnięcia celów leśnych na 2030 rok.

Kilka regionów na świecie nadal traci lasy w alarmującym tempie. Są to m.in. nietropikalna i tropikalna Ameryka Łacińska, nietropikalna Afryka, a także lasy borealne i umiarkowane w Ameryce Północnej i Europie, a także lasy borealne i umiarkowane w Ameryce Północnej i Europie. Kompleksowe dane na temat degradacji lasów, zwłaszcza w wielu północnych regionach, pozostają niewystarczające, aby odpowiednio ocenić postęp i poinformować o potrzebnych działaniach. Stan na 2022 rok wskazuje, że poziom wylesiania był o 21% (dla leśnictwa ogólnie) oraz 33% (dla pierwotnych lasów tropikalnych) wyższy niż wymagany, aby wyeliminować wylesianie do 2030 roku. Warto jednak wskazać, że w ponad 50 krajach jesteśmy na dobrej drodze do wyeliminowania wylesiania do 2030 roku. Najlepszymi na tej drodze są Indonezja oraz Malezja, które już teraz osiągnęły trwałe ograniczenia wylesiania. Zresztą tropikalna Azja jest jedynym regionem, który jest bliski osiągnięcia zerowego wylesiania brutto.

Należy jednak pamiętać, że sukcesy jednego kraju nie zakryją problemów innych regionów i światowe gospodarki oparte o konsumpcje naturalnych zasobów już w tym momencie zdestabilizowały 6 z 9 granic planetarnych odpowiedzialnych za system podtrzymywania życia na Ziemi. W skali globalnej zaledwie 2,2 mld dolarów środków publicznych przeznaczane jest co roku na lasy – to mniej niż koszt wybudowania dwóch stadionów piłkarskich – stadion Tottenham Hotspur w Londynie (1,1 mld $) oraz Camp Nou w Barcelonie (1,6 mld $). Wg. szacunków autorów raportu środki finansowe potrzebne na realizację celów ograniczenia wylesiania wynosi 460 miliardów rocznie, co jest drastycznie wyższą kwotą niż dotychczas wspomniane 2,2 mld dolarów. Forest 500 szacuje, że prywatne instytucje finansowe przekazały 6,1 bln dolarów firmom najbardziej narażonym na ryzyko wylesiania poprzez produkcję towarów rolnych. Pomimo wielu ambitnych zobowiązań, wiele firm i rządów podjęło ograniczone wysiłki na rzecz realizacji celów związanych z lasami.

Zaledwie 18 krajów raportuje swoje starania, a emisje brutto związane z wylesianiem wzrosły o 6% w stosunku do 2021 roku i wynoszą już 4 mld ton ekwiwalentu CO2. Pozytywną wiadomością jest fakt, że w ciągu ostatnich czterech lat wzrósł wykładniczo poziom odrastania lasów na wylesionych obszarach tropikalnych, demonstrując ogromną zdolność lasów do regeneracji, jednak powrót warunków ekologicznych charakteryzujących dojrzałe lasy może zająć dziesięciolecia. Bioróżnorodność związana z habitatami leśnymi spadła o 79% w porównaniu do średniej z lat 1970-2018.

Globalny zasięg obszarów chronionych stale wzrasta od 2010 roku i kraje takie jak Brazylia, Togo, Chiny, Stany Zjednoczone i Chile podejmują działania w celu rozszerzenia obszarów chronionych. Równocześnie kraje takie jak Indie i Kanada dążą do zniesienia ochrony dla dużych obszarów leśnych. Od 2017 roku dwukrotnie wzrosła liczba spraw oraz sporów sądowych mających na celu ochronę lasów i praw rdzennej ludności.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


EXECUTIVE SUMMARY
INTRODUCTION
CHAPTER 1: Overarching forest goals
Country case study: Bolivia
Country case study: Canada
CHAPTER 2: Sustainable production & development
Country case study: Argentina
Country case study: Philippines
CHAPTER 3: Finance for forests
Country case study: Australia
CHAPTER 4: Forest rights & governance
Country case study: Brazil
Country case study: Japan
RECOMMENDATIONS

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


W jakich regionach świata mamy do czynienia z największą wycinką? (str. 4)

Średnia gęstość węgla w biomasie nadziemnej (wskaźnik zagęszczenia lasów i roślinności) (str. 20)


related

Powiązane materiały w bazie