WRÓĆ DO LISTY

Dezinformacja wokół klimatu i polityki klimatycznej: Opinie Polek i Polaków

Instytut Spraw Publicznych Raport

Opublikowane w czerwcu 2022 r. raport Instytutu Spraw Publicznych “Dezinformacja wokół klimatu i polityki klimatycznej. Opinie Polek i Polaków” podsumowuje wyniki badania na temat oceny podatności Polek i Polaków na dezinformację dotyczącą zmiany klimatu, umożliwiające szybką weryfikację prawdziwości oraz podstaw naukowych informacji na temat globalnego ocieplenia.

Autor/ka opracowania: Barbara Rogala

Data umieszczenia w bazie: 11/11/2022


Data publikacji

22/06/2022

Instytucja

Instytut Spraw Publicznych

Autorstwo

Paulina Sobiesiak-Penszko, Filip Pazderski

Liczba stron

67

Język raportu

polski

Tagi

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Opisane na 67 stronach wyniki badania pokazują, że niemal połowa respondentów spotkała się w ostatnim czasie z dezinformacją dotyczącą klimatu.

Podatność polskiego społeczeństwa na ten rodzaj dezinformacji jest wysoka i wynika ze złożoności zagadnień związanych ze zmianą klimatu, niewystarczającego poziomu wiedzy i kompetencji medialnych. Badanie wykonano na grupie 1000 osób, metodą CAWI. Wynikom badania oraz komentarzom eksperckim w raporcie towarzyszą liczne infografiki. Raport szczegółowo opisuje podejście i osobiste doświadczenia Polek i Polaków w zakresie dezinformacji klimatycznej.

Z badania wyłaniają się następujące wnioski:

1. Zmiana klimatu jest tematem ważnym dla społeczeństwa, choć uwagę opinii publicznej zdecydowanie bardziej przykuwają tematy bieżące, takie jak wojna w Ukrainie, czy problemy gospodarcze.

2. Na ocenę faktów związanych z kryzysem klimatycznym wpływają wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania oraz sympatie polityczne.

3. Politycy, przedstawiciele rządu, firmy związane z paliwami kopalnymi oraz biznes i międzynarodowe korporacje to wg badanych główne źródła dezinformacji w temacie zmiany klimatu.

4. Klimat jest kolejnym tematem wpisującym się w istniejące podziały społeczne. Budowanie odporności na dezinformację w tym obszarze w Polsce będzie, według autorów publikacji, wymagało szeroko zakrojonych działań kierowanych do różnych grup społecznych, które w odmienny sposób nie tylko postrzegają problem zmiany klimatu, ale też wykorzystują i uznają za wiarygodne różne źródła wiedzy o świecie.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


1. Wstęp
2. Główne wnioski
3. Dezinformacja dotycząca klimatu i polityki klimatycznej. Cele i realizacja badania
4. Charakterystyka społeczno-demograficzna badanych
5. Zmiana klimatu – zainteresowanie i wiedza Polek i Polaków a potencjał dezinformacji
6. Doświadczenia bezpośredniego kontaktu z dezinformacją dotyczącą klimatu i polityki klimatycznej oraz świadomość tego zjawiska
7. Kompetencje w zakresie odporności na działania dezinformacyjne
8. Podsumowanie

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Kraje najczęściej szerzące dezinformację (str. 6)

Jakie tematy są najbardziej interesujące dla Polaków i Polek (str. 13)

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


  1. Dezinformację o klimacie najczęściej szerzą politycy i rząd - wskazuje raport ISP   https://www.press.pl/tresc/71568,dezinformacje-o-klimacie-najczesciej-szerza-politycy-i-rzad---wskazuje-raport-isp  01/07/2022
  2. Internet manipuluje informacjami o klimacie? Najgorsi nasi politycy Czytaj więcej na: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/internet-manipuluje-informacjami-o-klimacie-najgorsi-nasi-politycy   https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/internet-manipuluje-informacjami-o-klimacie-najgorsi-nasi-politycy  04/07/2022
  3. Raport ISP. Dezinformacja wokół klimatu i polityki klimatycznej. Opinie Polek i Polaków   https://publicystyka.ngo.pl/raport-isp-dezinformacja-wokol-klimatu-i-polityki-klimatycznej-opinie-polek-i-polakow  22/06/2022
  4. Dezinformacja wokół klimatu i polityki klimatycznej. Opinie Polek i Polaków   https://www.chronmyklimat.pl/spoleczenstwo/1697-dezinformacja-wokol-klimatu-i-polityki-klimatycznej-opinie-polek-i-polakow  05/07/2022
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie