WRÓĆ DO LISTY

The United Nations world water development report 2020: water and climate change

ONZ Raport

Zmiana klimatu wpłynie na dostępność, jakość i ilość wody zaspokajającej podstawowe potrzeby człowieka, potencjalnie zagrażając skutecznemu korzystaniu z praw człowieka do wody i infrastruktury sanitarnej dla miliardów ludzi. Zmiany hydrologiczne wywołane zmianami klimatycznymi zwiększą wyzwania dla zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi, które już teraz znajdują się pod silną presją w wielu regionach świata.

Autor/ka opracowania: Barbara Rogala

Raport z dnia: 21/03/2020


Data umieszczenia w bazie

13/11/2022

Instytucja

ONZ

Autorstwo

UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNESCO World Water Assessment Programme

Liczba stron

235

Język raportu

angielski

Tagi
Zasady korzystania
This publication is available in Open Access under the Attribution-ShareAlike 3.0 IGO
(CC-BY-SA 3.0 IGO) licence (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/). By using
the content of this publication, the users accept to be bound by the terms of use of the
UNESCO Open Access Repository (www.unesco.org/open-access/termsuse-ccbysa-en).

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Globalne zużycie wody wzrosło sześciokrotnie w ciągu ostatnich 100 lat i nadal stale rośnie w tempie około 1% rocznie. To m.in. skutek rosnącej populacji, rozwoju gospodarczego i zmieniających się wzorców konsumpcji.

Zmiana klimatu pogorszy sytuację regionów, w których występują obecnie niedobory wody, i spowoduje niedobór wody w regionach, w których zasoby wodne są nadal duże.

Na jakość wody wpłynie niekorzystnie wyższa temperatura wody, zmniejszona zawartość rozpuszczonego tlenu, a tym samym zmniejszona zdolność samooczyszczania się zbiorników słodkowodnych. Istnieje dalsze ryzyko zanieczyszczenia wody i skażenia patogenami spowodowanego powodzią lub wyższymi stężeniami zanieczyszczeń podczas suszy.

Zagrożonych jest również wiele ekosystemów, zwłaszcza lasów i terenów podmokłych. Degradacja ekosystemów nie tylko doprowadzi do utraty różnorodności biologicznej, ale także wpłynie na świadczenie usług ekosystemowych związanych z wodą, takich jak oczyszczanie wody, wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla oraz naturalna ochrona przeciwpowodziowa, a także na dostarczanie wody dla rolnictwa, rybołówstwa i celów rekreacyjnych.

Wiele skutków zmian klimatycznych będzie widocznych w strefach tropikalnych, gdzie znajduje się większość krajów rozwijających się. Małe rozwijające się państwa wyspiarskie są bardziej podatne pod względem środowiskowym i społeczno-ekonomicznym na klęski żywiołowe i zmiany klimatyczne, a wiele z nich będzie doświadczać rosnącego niedoboru wody.

Przewiduje się, że na całej planecie obszary suche znacznie się powiększą. Przyspieszone topnienie lodowców będzie miało natomiast negatywny wpływ na zasoby wodne regionów górskich i przyległych do nich nizin.

Możliwości adaptacji i mitygacji w obliczu potencjalnych ryzyk i zagrożeń istnieją we wszystkich sektorach związanych z wodą i należy je zbadać i zastosować tam, gdzie to możliwe.

W planowaniu przyszłości coraz częściej konieczne jest uwzględnienie „niekonwencjonalnych” zasobów wodnych. Ponowne wykorzystanie wody jest alternatywą dla konwencjonalnych zasobów wodnych dla wielu zastosowań, pod warunkiem, że jest ona uzdatniana i/lub używana w sposób bezpieczny. Odsalanie może zwiększyć zasoby słodkiej wody, ale generalnie jest energochłonne, a zatem może przyczyniać się do emisji gazów cieplarnianych, jeśli źródło energii jest nieodnawialne. Zbieranie wilgoci atmosferycznej, takie jak zasiewanie chmur lub gromadzenie wody z mgły, stanowi niedrogie i wymagające niewielkiej konserwacji podejście dla zlokalizowanych obszarów, w których występuje obfitość mgły adwekcyjnej (napływowej).

Związane z wodą skutki zmiany klimatu stwarzają zagrożenia dla biznesu i wytwarzania energii. Stres wodny może zatrzymać produkcję lub wytwarzanie energii. Oddziaływania te będą miały również wpływ na aspekty operacyjne, wpływając na dostawy surowców, zakłócając łańcuchy dostaw i powodując uszkodzenia obiektów i sprzętu.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


Prolog Stan zasobów wodnych w kontekście zmian klimatycznych

 1. Rozdział 1 Zmiany klimatu, woda i zrównoważony rozwój
 2. Rozdział 2 Ramy polityki międzynarodowej
 3. Rozdział 3 Dostępność wody, infrastruktura i ekosystemy
 4. Rozdział 4 Ekstremalne zjawiska związane z wodą i zarządzanie ryzykiem
 5. Rozdział 5 Wpływ wody, warunków sanitarnych i zmian klimatycznych na zdrowie człowieka
 6. Rozdział 6 Rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe
 7. Rozdział 7 Energia i przemysł
 8. Rozdział 8 Siedziby ludzkie
 9. Rozdział 9 Wzajemny wpływ: woda–klimat–energia–żywność–środowisko
 10. Rozdział 10 Perspektywy regionalne
 11. Rozdział 11 Zarządzanie zasobami wodnymi na rzecz odporności na zmianę klimatu
 12. Rozdział 12 Finansowanie klimatu: względy finansowe i ekonomiczne
 13. Rozdział 13 Innowacje technologiczne i wiedza obywatelska
 14. Rozdział 14 Perspektywa na przyszłość

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Wersja skrócona raportu

Podsumowanie kluczowych informacji

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


 1. Water efficiency an under-used weapon in fight against climate change, U.N. says   https://www.japantimes.co.jp/news/2020/03/22/world/science-health-world/water-efficiency-climate-change/  22/03/2020
 2. UN World Water Development Report 2020: Water resources part of the solution to climate change   https://smartwatermagazine.com/news/un-water/un-world-water-development-report-2020-water-resources-part-solution-climate-change  22/03/2020
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie