WRÓĆ DO LISTY

2022 NDC Synthesis Report

ONZ Raport

Raport opublikowany w październiku 2022 roku przez World Resource Institute ma zdawać sprawę z obecnych treści krajowo ustalanych wkładów w redukcje emisji (NDC) i ich ewolucji od czasu wejścia w życie Porozumienia paryskiego. Ma służyć jako źródło wiedzy na temat zakresu ambicji w zakresie łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu oraz wsparcie podczas tworzenia kolejnych NDC. Od wejścia w życie Porozumienia paryskiego, większość jego Stron przekazała nowe lub zaktualizowane wkłady ustalony na szczeblu krajowym, znane jako NDC (ang. - Nationally Determined Contributions), które mówią o planowanych przez państwa redukcjach emisji gazów cieplarnianych na poziomie kraju. Nowe i zaktualizowane NDC mają na celu osiągnięcie głębszej redukcji emisji, dokładniej określają zakres finansowania niezbędnego do ich osiągnięcia oraz precyzyjniej opisują procedury wdrożenia tych celów. Pomimo tych postępów, nadal widać ogromną przepaść, która pozostaje pomiędzy NDC w ich obecnym stanie a koniecznymi redukcjami, by osiągnąć cele z Porozumienia paryskiego. NDC muszą zostać wzmocnione we wszystkich wymiarach, w znacznie szybszym tempie, aby cele Porozumienia paryskiego były nadal osiągalne.

Autor/ka opracowania: Barbara Rogala

Data umieszczenia w bazie: 13/11/2022


Data publikacji

26/10/2022

Instytucja

ONZ

Autorstwo

UNFCCC - United Nations Framework Convention on Climate Change

Liczba stron

47

Język raportu

angielski

Tagi

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Opierając się na nowo dostępnych danych z platformy Climate Watch o otwartym kodzie źródłowym, niniejszy raport bada, w jaki sposób NDC ewoluowały od czasu wejścia w życie Porozumienia paryskiego.

Kraje przekazały 139 nowych lub zaktualizowanych wkładów ustalonych na szczeblu krajowym (NDC), przedstawiając działania, które zamierzają podjąć, aby pomóc złagodzić zmiany klimatyczne i osiągnąć cele porozumienia paryskiego.

Porozumienie paryskie zwiększa globalne ambicje klimatyczne – ale nie w tempie i skali koniecznych do osiągnięcia jego celów. Najnowsze NDC mają na celu redukcję emisji do 2030 r. o około 5,5 gigaton ekwiwalentu dwutlenku węgla (GtCO2e) więcej niż początkowe NDC.

Siedemdziesiąt siedem procent NDC obejmuje cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, a 96 procent obejmuje sektorowe cele w zakresie łagodzenia skutków i inne środki.

Osiemdziesiąt sześć procent NDC zawiera komponent adaptacyjny, z których wiele poczyniło postępy w zakresie uszczegółowienia tych planów. Powiązanie ich z instrumentami, takimi jak krajowe plany adaptacyjne, to kolejny konieczny krok w tych działaniach.

Pięćdziesiąt trzy procent NDC zawiera szacunkowe wymagania dotyczące finansowania klimatu, które łącznie wynoszą 4282 mld dolarów amerykańskich: z tego 2740 mld dolarów na łagodzenie zmian klimatu, 1067 mld dolarów na adaptację i 475 mld dolarów na inne cele.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


 1. Przedmowa
 2. Podsumowanie
 3. Tło
 4. O tym raporcie
 5. ROZDZIAŁ 1
 6. Wstęp
 7. Wkłady ustalane na poziomie krajowym (NDC)
 8. O tym raporcie
 9. ROZDZIAŁ 2
 10. Dane i metody
 11. Zakres NDC zawartych w oszacowaniach
 12. Dane dotyczące łagodzenia skutków
 13. Dane dotyczące adaptacji
 14. Dane finansowe
 15. ROZDZIAŁ 3
 16. Łagodzenie zmian klimatu
 17. Wpływ emisji
 18. Charakterystyka środków mitygacyjnych
 19. Sektorowe środki łagodzące
 20. ROZDZIAŁ 4
 21. Dostosowanie do zmian klimatu
 22. Elementy planowania adaptacji
 23. Priorytetowe działania adaptacyjne i ich realizacja
 24. Względy równościowe w planach adaptacji
 25. ROZDZIAŁ 5
 26. Finanse
 27. Ogólne wymagania finansowe w NDC
 28. Wymagania dotyczące finansowania mitygacji zmian klimatu w NDC
 29. Wymogi finansowe dotyczące adaptacji do zmian klimatu w NDC
 30. Koszty budowania potencjału i transfer technologii
 31. Podsumowanie i wnioski
 32. ROZDZIAŁ 6
 33. Wnioski
 34. Zmiana systemowa potrzebna, pomimo stopniowego postępu
 35. Pytania na przyszłość
 36. Ambicja w NDC musi wzrosnąć, a ich wdrożenie przyspieszyć
 37. Załącznik
 38. Dodatek A: Dodatkowe szczegóły dotyczące danych i metody
 39. Skróty
 40. Przypisy końcowe
 41. Bibliografia
  O WRI

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Przewidywany zakres i progresja poziomów emisji zgodnie z ustalonym wkładem krajowym (str. 15)

Porównanie scenariuszy ocenionych w szóstym sprawozdaniu oceniającym Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu z przewidywanymi całkowitymi i per capita globalnymi emisjami zgodnie z ustalonymi wkładami krajowymi (str. 29)

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


 1. Earth’s on Track to Warm Above 2C Despite Climate Action   https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-26/global-warming-to-hit-catastrophic-2c-even-if-governments-meet-climate-targets?leadSource=uverify%20wall  26/10/2022
 2. Countries’ climate promises still not enough to avoid catastrophic global warming: UN Report   https://news.un.org/en/story/2022/10/1129892  26/10/2022
 3. Countries’ targets to cut greenhouse gas emissions insufficient: UNFCCC   https://www.downtoearth.org.in/news/climate-change/countries-targets-to-cut-greenhouse-gas-emissions-insufficient-unfccc-85628  26/10/2022
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie