WRÓĆ DO LISTY

The Green Transformation in Poland

World Bank Group Analizy

Opublikowane w październiku 2022 memorandum ekonomiczne dla kraju jest kluczową diagnozą wzrostu gospodarczego przygotowaną przez Bank Światowy w celu analizy czynników napędzających wzrost w długim okresie. Diagnoza wzrostu dla Polski zawiera kompleksową analizę kluczowych wyzwań i możliwości dla podtrzymania rozwoju gospodarczego w sposób sprawiedliwy, poprzez model zielonego wzrostu, dostarczając zaleceń politycznych w celu przezwyciężenia barier rynkowych, politycznych i instytucjonalnych dla wzrostu niskoemisyjnego. W raporcie przeanalizowano, co byłoby potrzebne Polsce do pobudzenia wzrostu i osiągnięcia pełnej konwergencji dochodowej krajami Europy Zachodniej. Autorzy omawiają zarówno potencjał fizyczny, czynnik ludzki, przedsiębiorczość czy poziom innowacyjności.

Autor/ka opracowania: Marcin Osuch

Raport z dnia: 05/10/2022


Data umieszczenia w bazie

31/01/2023

Instytucja

World Bank Group

Autorstwo

Cristina Savescu (Task Team Leader), Adam Suski, Alexander Bowen, Alexander Sirois, Almudena Mateos Merino, Andrzej Halesiak, Arthur Galego Mendes, Claire Nicolas, Damian Iwanowski, Diego Ambasz, Elwyn Davies, Gaurav Nayyar, Hugo Alexander Rojas Romagosa,
Javier Sanchez-Reaza, Kajetan Trzcinski Leesle Hong, Leonardo Iacovone, Michal Myck Natasha Kapil, Paweł Czyżak, Pedro Arizti, Penelope Mealy Pietro Calice, Reena Badiani-Magnusson, Samuel Fargher, Steven Michael Pennings, Tomasz Gajderowicz and Łukasz Marć

Liczba stron

136

Tagi
Zasady korzystania
© 2022 International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank Rights and Permissions

This work is available under the Creative Commons Attribution 3.0 IGO license (CC BY 3.0 IGO)
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo. Under the Creative Commons Attribution license, you are
free to copy, distribute, transmit, and adapt this work, including for commercial purposes, under the following
conditions.

Please cite the work as follows: World Bank. 2022. Poland Country Economic Memorandum: The Green Transformation
in Poland – Opportunities and Challenges for Economic Growth. Washington, DC: World Bank. License:
Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Przejście całkowitej dekarbonizacji polskiej gospodarki i zielona transformacja przeprowadzona do osiągnięcia zerowych emisji w 2050 roku wymaga wytężonej pracy w wielu sektorach oraz skoordynowanych działań na poziomie rządu, samorządów i prywatnych przedsiębiorstw.

Sektor finansowy odgrywa ważną rolę w procesie zielonej transformacji. Finanse publiczne i mieszane odgrywają istotną rolę w przejściu na bardziej ekologiczną i odporną gospodarkę. Kapitał prywatny jest potrzebny, aby pomóc wszystkim przedsiębiorstwom w dostosowaniu ich modeli biznesowych do celów zerowych netto. Rodzaj finansowania rozważany w odniesieniu do transformacji ekologicznej ma znaczenie dla ogólnego wpływu makroekonomicznego.

W sprawozdaniu oszacowano koszt bardziej ambitnej ścieżki dekarbonizacji, koniecznej do osiągnięcia zerowego poziomu netto w sektorze energetycznym do 2050 r., na blisko 130 mld USD, czyli ponad dwukrotnie więcej niż wynosi obecny poziom bazowy. Taka ścieżka jest zgodna ze strategią rozwoju Unii Europejskiej. Aby takie inwestycje mogły zostać zrealizowane, potrzebne jest bardziej sprzyjające środowisko regulacyjne, w tym dla odnawialnych źródeł energii.

Po pierwsze, wyższa stopa inwestycji, a w szczególności stopa inwestycji prywatnych, mogłaby zwiększyć długoterminowy wzrost Polski i ułatwić przejście na bardziej ekologiczny model wzrostu.

Po drugie, stała akumulacja kapitału ludzkiego ma kluczowe znaczenie dla długoterminowego wzrostu, zwłaszcza w kontekście malejącego i gwałtownie starzejącego się społeczeństwa, co kładzie nacisk na odwrócenie strat w nauczaniu wynikających z zdalnego nauczania podczas COVID-19.

Po trzecie, zwiększenie wydajności jest niezbędnym czynnikiem zapewniającym trwały wzrost i podniesienie dochodów powyżej średniej dla UE-15. Reformy wspierające innowacje, edukację, wydajność rynku, infrastruktury i instytucji, które są kluczowymi wyznacznikami całkowitej wydajności czynników produkcji (TFP).

Instytucje mają kluczowe znaczenie nie tylko dla TFP i długoterminowego wzrostu, ale także dla umożliwienia udanego przejścia na bardziej ekologiczny model wzrostu gospodarczego.

Należy wprowadzić politykę ułatwiającą podnoszenie kwalifikacji lub zmianę kwalifikacji, a tym samym łagodniejsze i sprawiedliwe przejście do bardziej zielonej gospodarki w Polsce.

Skutki makroekonomiczne różnych ścieżek dekarbonizacji, koncentrujące się na systemie elektroenergetycznym rozważane są w kategoriach produkcji, zatrudnienia oraz zmiany płac realnych.

Wybory ścieżek dekarbonizacji dla sektora energetycznego prawdopodobnie wpłyną również na rynki pracy. Transformacja sprzyjająca włączeniu społecznemu wymagałaby wsparcia publicznego i starannego rozważenia aspektów dystrybucyjnych i dostosowań na rynku pracy.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


 • Rights and Permissions 
 • Acknowledgements  
 • Abbreviations and Acronyms   
 • Executive Summary   
 • Poland—Growth and EU Income Convergence
  • Introduction  
  • A growth success story but Poland’s income convergence is not complete   
  • Macro foundations have supported strong growth dynamics   
  • Structural transformation and sectoral productivity  
  • Sustaining long-term growth  
 • Physical Capital—Growth in the Context of Transitioning Out of Coal in Power Generation 
  • Introduction  
  • More ambitious strategies for the greening of the power sector are needed 
  • Power sector decarbonization pathways and investment needs  
  • Renewables for a low-carbon energy transition  
  • Policy considerations 
 • Human Capital—Critical Driver of Quality Growth 
  • Introduction: shocks, human capital, and long-run growth  
  • Education reforms and their impact on human capital accumulation  
  • Skills in the adult population  
  • An exogenous shock: the impact of COVID-19  
  • Human capital in a green transition 
  • Brown to green jobs transition  
  • Policy considerations  
 • Technology, Innovation, Entrepreneurship 
  • Introduction  
  • Private sector contribution to emissions in Poland  
  • Decomposition of firm emissions  
  • Green patent analysis  
  • Policy mix analysis  
  • Policy considerations   
 • Institutions and Financing for Decarbonizing the Economy 
  • Introduction  
  • The governance context  
  • Institutional assessment  
  • Institutional and policy considerations 
 • Implications for Green, Inclusive Growth in Poland 
  • Introduction  
  • Potential macroeconomic impacts of selected decarbonization scenarios   
  • Transition risks, trade-offs, and macroeconomic implications   
  • References  
 • Figures 
 • Boxes 
 • Tables 

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Składowe polskiego PKB (str. 25)

Kategorie emisji (str. 122)


related

Powiązane materiały w bazie