WRÓĆ DO LISTY

The Economic Case for Nature

World Bank Group Analizy

Opublikowany w 2021 roku raport przez Zespół Banku Światowego ds. globalnej praktyki w zakresie środowiska, zasobów naturalnych i błękitnej gospodarki korzysta z innowacyjnych technik modelowania ekonomicznego w celu oszacowania jak zmiany w wybranych usługach ekosystemów wpływają na ekonomię. Celem tego raportu jest pokazanie decydentom jak drogi jest brak podejmowania decyzji. Raport przedstawia także opcje inteligentnej polityki w zakresie przyrody, która redukuje ryzyko zapaści ekosystemów i ma być korzystne zarówno pod względem zachowania bioróżnorodności jak i wyników gospodarczych. Autorzy podkreślają, że choć cała ekonomia jest zależna od przepływu dóbr i usług bazujących na przyrodzie to znajduje się ona właśnie na etapie bezprecedensowego zagrożenia.

Autor/ka opracowania: Marcin Osuch

Raport z dnia: 29/06/2021


Data umieszczenia w bazie

1/02/2023

Instytucja

World Bank Group

Autorstwo

Justin Andrew Johnson
Giovanni Ruta
Uris Baldos
Raffaello Cervigni
Shun Chonabayashi
Erwin Corong
Olga Gavryliuk
James Gerber
Thomas Hertel
Christopher Nootenboom
Stephen Polasky

Liczba stron

183

Język raportu

angielski

Tagi
Zasady korzystania
© 2021 International Bank for Reconstruction and Development /

 

The World Bank The material in this work is subject to copyright. Because The World Bank encourages
dissemination of its knowledge, this work may be reproduced, in whole or in part, for
noncommercial purposes as long as full attribution to this work is given

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Globalny spadek bioróżnorodności i usług ekosystemowych jest problemem, szczególnie w krajach o niskich dochodach, które nie mogą sobie pozwolić na ryzyko załamania się usług świadczonych przez przyrodę. Analiza zawarta w tym raporcie pokazuje, że według ostrożnych szacunków załamanie się wybranych usług, takich jak dzikie zapylanie, dostarczanie żywności z łowisk morskich i drewna z rodzimych lasów, może spowodować znaczny spadek globalnego PKB: 2,7 biliona dolarów w 2030 roku. Relatywnie względne skutki są najbardziej widoczne w krajach o niskich i średnich dochodach, gdzie spadek PKB w 2030 r. może wynieść ponad 10 procent.

Polityka nakierowana na przyrodę może zmniejszyć ryzyko załamania się ekosystemu i stanowić kompromis pomiędzy zachowaniem bioróżnorodności, a wynikami ekonomicznymi. Wymaga to połączenia starannie opracowanych i skoordynowanych polityk, szczególnie tych wspierających innowacje. Polityki rozważane w niniejszym raporcie ograniczają przekształcanie naturalnych terenów i spowodują ogólny wzrost globalnego realnego PKB w 2030 roku, który szacuje się na poziomie od 50 do 150 miliardów dolarów.

Im więcej krajów współpracuje, tym lepsze wyniki. Społeczność globalna musi wprowadzić środki zachęcające do takiej współpracy oraz wspierać przemiany sprzyjające włączeniu społecznemu tych zainteresowanych, którzy są dotknięci reformami gospodarczymi i ponoszą koszty alternatywne.

Korzyści wynikające z inteligentnej polityki w zakresie przyrody znacznie wzrastają, gdy uwzględni się funkcje sekwestracji węgla przez naturę. Niniejsza analiza podkreśla korzyści gospodarcze i środowiskowe, jakie można osiągnąć poprzez dostosowanie globalnych, regionalnych i krajowych polityk, które dotyczą utraty różnorodności biologicznej, jak również łagodzenia zmian klimatu i dostosowania się do nich oraz poprawę lokalnych warunków życia.

Spadek analizowanych usług ekosystemowych, spowodowany przez przekształcanie terenów naturalnych na pola uprawne, pastwiska i plantacje leśne, spowoduje utratę globalnego realnego PKB w 2030 r. w wysokości 90-225 mld USD (w zależności od tego, czy uwzględniona zostanie powiązana wartość utraconych usług sekwestracji dwutlenku węgla w przyrodzie), w porównaniu z scenariuszem bez zmian w usługach przyrody.

Świat nie może się zgodzić na upadek usług ekosystemowych, ponieważ takie załamanie kosztowałoby 2,3 procent światowego PKB (-2.7 biliardów USD) rocznie do 2030 roku, a niektóre z biedniejszych krajów ucierpiałyby najbardziej. 9,7% rocznie do 2030 r. (-358 mld USD) dla Afryki Subsaharyjskiej i 6,5% (-320 mld euro) dla Azji Południowej.

W niniejszym raporcie przedstawiono nowatorskie ramy modelowania, które włączają wybrane usługi ekosystemów do modelu obliczalnej równowagi ogólnej (CGE). Umożliwia to zbadanie wpływu zmian w wybranych usługach ekosystemów na gospodarkę światową i odwrotnie w latach 2021-2030.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


Content

 • Acknowledgments p.v
 • Executive summary p.vi
 • Acronyms p.xxii
 • Glossary p.xxiii

 

 • 1 Introduction: Nature as a development asset p.1
 • 2 Methods: Linking nature and the economy for improved policy making p.10
 • 3 Setting the scene: the business-as-usual scenario p.24
 • 4 What happens when nature’s services collapse? p.38
 • 5 Policy response and the political economy p.58
 • 6 Implications for the 30×30 global target p.82
 • 7 Conclusions and the way forward p.92

Appendices p.97

 • Country and region classification p.98
 • InVEST ecosystem services methods p.104
 • Detailed methodology p.106
 • Measuring impacts on biodiversity in the integrated ecosystem-economy model p.120
 • Key production and trade parameters modified to account for the impact of economic rigidities in GTAP p.124
 • Productivity growth from agricultural R&D p.126
 • Decoupling of agricultural subsidies p.130
 • GTAP core model details p.132
 • Estimating the opportunity cost of protecting 30 percent of terrestrial land by 2030 p.136

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Projekt analizy handlu światowego (GTAP) jednostka krajowa (str. 56)

Zmiany w PKB w przypadku upadku usług ekosystemu (str. 62)

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


 1. • The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review – Reactions   https://www.gov.uk/government/publications/final-report-the-economics-of-biodiversity-the-dasgupta-review/the-economics-of-biodiversity-the-dasgupta-review-reactions  20/07/2021
 2. The economic case for nature   https://oppla.eu/product/22618  30/06/2021
 3. • World Bank: Economy faces huge losses if we fail to protect nature   https://www.weforum.org/agenda/2021/07/climate-change-economic-cost-world-bank-environment/  06/07/2021
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie