WRÓĆ DO LISTY

Global Forest Review

World Resources Institute Analizy

Stworzona przez World Resource Institute strona internetowa poświęcona lasom Global Forest Review (GFR) to strona internetowa stanowiąca bazę informacji na temat stanu lasów na świecie. Dostarcza informacji na temat istniejących lasów, a także geosatelitarnych danych na temat ich kondycji, stanu deforestacji i przywracania lasów. Na pięciu głównych podstronach informuje o najnowszych danych na temat wylesiania lasów tropikalnych (Forest Pulse), oferuje narzędzia do śledzenia dostępnych na świecie zasobów leśnych ich stanu, wykorzystania i zarządzania nimi (Indicators), analizuje, które państwa najlepiej i najgorzej zarządzają lasami na swoim terytorium (Top 10 Lists), analizuje globalne postępy dotyczące postępów w ochronie lasów w zgodzie z Celami Zrównoważonego Rozwoju (Targets Tracker), a także prezentuje metody badawcze i opis prezentowanych danych (Data and Methods). Celem strony jest uzupełniać oficjalne raporty oceniające powiązane z międzynarodowymi ramami polityki, jak Cele Zrównoważonego Rozwoju, Porozumienie Paryskie i inne. Jej celem jest dostarczanie aktualnych, niezależnych i kompleksowych informacji, by ułatwić zarządzanie ekosystemami leśnymi w bardziej zrównoważony sposób.

Autor/ka opracowania: Barbara Rogala


Data umieszczenia w bazie

13/11/2022

Instytucja

World Resources Institute

Autorstwo

Christian Aldridge, Alyssa Barrett, Anika Berger, Crystal Davis, Amanda DiMartini, Bill Dugan, Rosie Ettenheim, David Gibbs, Liz Goldman, Nancy Harris, Paige Johnson, Rocio Lower, Katie Reytar, Martina Schneider, Michelle Sims, Fred Stolle, Emilia Suarez
Gregory Taff, Rod Taylor, Kaitlyn Thayer, Romain Warnault, Jessica Webb, Mikaela Weisse

Język raportu

angielski

Tagi

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Wiele lasów na świecie ulega zniszczeniu i degradacji lub całkowicie zanika. Ich zdolność do dostarczania dóbr materialnych, takich jak surowce, żywność i leki, a także podstawowych usług ekologicznych, w tym siedlisk dla bioróżnorodności, magazynowania dwutlenku węgla i moderowania przepływów słodkiej wody, jest zagrożona bardziej niż kiedykolwiek. Dlatego strona Global Forest Review dąży do dostarczenia aktualnych i globalnych danych na temat stanu lasów na świecie. Poniżej prezentujemy niektóre informacje, które można znaleźć na stronie (data dostępu: 09.11.2022):

Globalne trendy pokazują, że w XXI wieku zdecydowanie najwięcej wylesiania – czyli gdy lasy są trwale przekształcane w inne formy użytkowania gruntów – występuje w tropikach. Dwie dekady danych na temat zanikania pierwotnych lasów tropikalnych pokazują utrzymujące się roczne straty tych lasów wynoszące od 3 do 4 milionów hektarów rocznie, wzmacniane skokami związanymi z dużymi pożarami.

Główną bezpośrednią przyczyną utraty lasów tropikalnych jest ekspansja rolnictwa komercyjnego, w różnym stopniu wzmaganego w różnych regionach poprzez oczyszczanie lasów dla rolnictwa na małą skalę, działalność wydobywczą czy budowę dróg i innej infrastruktury. Nawet blokady związane z pandemią koronawirusa nie wydawały się zakłócać tych wzorców w żaden spójny sposób; w rzeczywistości straty wzrosły w 2020 r. w porównaniu z rokiem poprzednim.

W 2020 roku Boliwia wyprzedziła Indonezję na trzecim miejscu na liście największych na świecie wylesiających państw z powodu rozległych pożarów po suszy. W tym samym roku spłonęły lasy pokrywające około 30 proc. największego na świecie tropikalnego mokradła – Pantanal w Brazylii.

Duża część wylesiania jest nielegalna – na przykład wycinanie lasów w granicach obszarów chronionych w Kolumbii i uznanych terytoriów tubylczych w Brazylii – zwalczenie tego byłoby możliwe poprzez zwiększone egzekwowanie prawa. Wiele towarów konsumpcyjnych jest uprawianych kosztem lasów — na czele z bydłem, palmą olejową, soją, kakao, gumą plantacyjną, kawą i włóknem drzewnym z plantacji, a także nielegalnie wycinanym drewnem. Produkty te są sprzedawane na całym świecie, a zatem spowolnienie wylesiania mogłoby udać się dzięki presji regulacji rządowych i naciskom konsumentów.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


Strona internetowa podzielona jest na pięć głównych części w języku angielskim:

  1. Forest Pulse
  2. Indicators
  3. Top 10 Lists
  4. Targets tracker (coming soon)
  5. Data and Methods

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Kraje z największą pokrywą leśną

Utrata lasów na przestrzeni ostatnich 20 lat


related

Powiązane materiały w bazie