WRÓĆ DO LISTY

Raport otwarcia reprezentujący obecny stan wiedzy na temat związku zmian klimatu ze stanem zdrowia

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Raport

Raport otwarcia jest pierwszym z 3 dokumentów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, którego celem jest badanie i ocena wpływu klimatu na stan zdrowia oraz wypracowanie działań związanych z adaptacją do jego zmian. Zagrożenia klimatyczne poprzez wzrost temperatur, zmiany częstości opadów oraz nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych wpływają na zdrowie publiczne zarówno w sposób bezpośredni (urazy, obrażenia, utrata zdrowia i życia ludzi), jak i pośredni (zniszczenia infrastruktury, trudności aprowizacyjne i ekonomiczne, degradacja ekosystemów). W niniejszej pracy autorzy omawiają zagrożenia termiczne, rosnący problem chorób wektorowych (np. związanych z rozprzestrzenianiem się kleszczy) czy pogarszającego się stanu wód oraz żywności.

Autor/ka opracowania: Marcin Osuch

Raport z dnia: 01/10/2020


Data umieszczenia w bazie

31/03/2023

Instytucja

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego

Autorstwo

Skotak K.
Chmielewski T.
Fiecek B.
Rożej-Bielicka W.
Piekarska K.
Wołkowicz T.
Zacharczuk K.
Rzeczkowska M.
Gierczyński R.

Liczba stron

59

Język raportu

polski

Tagi

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Zmiany klimatu to nie tylko rosnące temperatury, zagrożenie dla bioróżnorodności i wzrost częstotliwości ekstremalnych zjawisk pogodowych, ale także pośrednie i bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia. Zdecydowana większość skutków dotyczy pośredniego wpływu złożonych procesów ekologiczno-społecznych są to m.in. choroby wektorowe, choroby wodozależne (obecność toksyn wytwarzanych przez mikroorganizmy), skutki zanieczyszczenia powietrza (pożary lasów), konsekwencje występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych – strata mienia, obniżenie jakości żywności, straty ekonomiczne.

Jednym z przykładów opisywanych przez autorów jest zakwit wody i rozwój sinic wytwarzających toksyny, za co odpowiedzialne są upały oraz wzbogacanie zbiorników wodnych w składniki odżywcze. Zakwit sinic, a także innych organizmów fitoplanktonowych jest niebezpieczne dla stałocieplnych kręgowców (w tym ludzi) ze względu na toksyny mające działanie neuro- czy cytotoksyczne. Niebezpieczne dla zdrowia jest także spożywanie ryb i owoców morza poławianych z takich zbiorników wodnych.

Wzrost ryzyka związanego z chorobami wektorowymi m.in. mikroorganizmów przenoszonych przez komary czy kleszcze związane jest z zwiększaniem zasięgu występowania tych zwierząt ze względu na zmieniające się warunki termiczno-wilgotnościowe.

Zmiany klimatu (niedobory wody i susze) mogą mieć istotne implikacje dla bezpieczeństwa żywnościowego (zapotrzebowanie wody do produkcji żywności) i poziomu ubóstwa, a także dla zdolności rządów i systemów opieki zdrowotnej do radzenia sobie z pojawiającymi się zagrożeniami dla zdrowia.

Kluczowym bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia są fale upałów i chłodów, które szczególnie dotykają grupy wrażliwe jak dzieci czy seniorzy. Oprócz udarów cieplnych czy hipotermii należy także pamiętać o zwiększonym ryzyku dla przyczyn sercowo-naczyniowych czy oddechowych. Efektem ubocznym fal upałów są także pożary lasów, które stanowią ryzyko bezpośrednie jak i pośrednie związane z zanieczyszczeniem powietrza produktami spalania biomasy, głównie pyłów zawieszonych oraz tlenku węgla.

Na koniec autorzy zamieszczają wnioski i rekomendacje dot. monitorowania, badania oraz analizowania danych związanych z poziomem ryzyka dla zdrowia publicznego. Są to m.in. przeprowadzenie badań pilotażowych na obecność nowych patogenów i wprowadzenie ich do systemu nadzoru epidemiologicznego, analiza danych dot. przypadków boreliozy z Lyme i KZM, ustalenie ryzyka związanego z kontaktem z pałeczkami Legionella w zbiornikach wodnych.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


 1. Wprowadzenie 
 2. Zmiany klimatu  
  • Zagrożenia klimatyczne w Europie  
  • Klimat Polski 
  • Skutki zmian klimatu 
 3. Zdrowotne aspekty zmian klimatu  
 4. Zagrożenia termiczne (fale upałów i chłodów) 
 5. Choroby wektorowe  
  • Wpływ wahań temperatury i wilgotności na wskaźniki śmiertelności kleszczy. 
  • Biologia kleszczy a warunki środowiskowe 
  • Kleszcze jako rezerwuar i wektor patogenów chorób transmisyjnych w Polsce  
  • Stan wiedzy na temat zakażeń w Polsce wirusem kleszczowego zapalenia mózgu (KZM) oraz występowania tego wirusa w naszym kraju 
  •  Podsumowanie 
 6. Wpływ zmian klimatu na występowanie chorób związanych z wodą i żywnością: analiza sytuacji w Europie i Polsce 
  • Pałeczki Legionella i legioneloza a zmiany klimatu  
  • Występowanie przecinkowców z rodzaju Vibrio a zmiany klimatu  
 7. Wnioski i rekomendacje 

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Liczba zdarzeń, ofiar śmiertelnych oraz, strat całkowitych i strat związanych z ubezpieczeniami dla zagrożeń naturalnych (str. 10)

Ogólny schemat powiązań wpływu zmian klimatu na zdrowie (str. 13)


related

Powiązane materiały w bazie