WRÓĆ DO LISTY

Raport końcowy z działania nr 2 przedstawiający analizy, które identyfikują najważniejsze czynniki klimatyczne mogące stanowić zagrożenie zdrowotne dla populacji w Polsce.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Raport

Opublikowany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego raport stanowi podsumowanie realizacji poszukiwania czynników klimatycznych powiązanych ze zdrowiem ludności. Autorzy skupili się zarówno na dostępnych danych literaturowych i publikacjach naukowych jak i rzeczywistych pomiarach klimatycznych. Choć zmiany reżimu termiczno-opadowego oraz występowanie nagłych zjawisk pogodowych są oczywistymi elementami zmian klimatu i stanowią potencjalne niebezpieczeństwo dla zdrowia Polaków to w ocenie autorów w ujęciu zdrowotnym wskaźniki nie są przygotowane w wystarczającym stopniu by ocenić wpływ zmian na zdrowie populacji.

Autor/ka opracowania: Marcin Osuch

Data umieszczenia w bazie: 31/03/2023


Data publikacji

01/12/2019

Instytucja

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego

Autorstwo

Krzysztof Skotak, Izabela Orych

Liczba stron

86

Język raportu

polski

Tagi

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Celem analiz, których niniejszy raport jest podsumowaniem, było zgromadzenie danych umożliwiających obliczenie różnego rodzaju wskaźników klimatycznych, głównie na potrzeby przygotowania szeregów czasowych i korelacji ich z danymi zdrowotnymi. W dokumencie przedstawiono jedynie podstawowe statystyki umożliwiające generalną ocenę zmian najważniejszych wskaźników klimatycznych w okresie 1999-2017.

Uzyskane wyniki przeprowadzonych analiz zmian wskaźników klimatycznych we wspomnianych latach rzeczywiście potwierdzają zauważalne zmiany klimatu. Wyższa temperatura oraz wydłużony okres wegetacyjny zwiększa szansę przeżywalności wektorów jak komary czy kleszcze, a wzrost usłonecznienia może wskazywać na większą szansę zachorowania na choroby skóry czy alergie. Malejące liczby dni chłodnych i mroźnych z jednej strony oznacza mniej zachorowań na choroby układu oddechowego, ale z drugiej strony zwiększa przeżywalność drobnoustrojów i wektorów. Rosną także dni z temperaturami ekstremalnie wysokimi, falami upałów oraz nocami tropikalnymi.

Trendy związane z opadami są niejednoznaczne ze względu na duże zróżnicowanie przestrzenne i brak ciągłości, co powoduje, że w skali całego kraju wyniki są niejednoznaczne, a prawdopodobieństwo nagłych powodzi czy podtopień stanowią istotną rolę w planowaniu przestrzennym, aniżeli samym obszarze zdrowia publicznego.

Autorzy raportu podkreślają, że wszystkie obserwowane tendencje (czy wzrostowe czy spadkowe) w skali kraju i rosnące zagrożenie w związku ze zmianą wskaźników klimatycznych nie musi odzwierciedlać realnych zagrożeń lokalnych i ich intensywność może być zdecydowanie odmienna.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


 1. Wprowadzenie  
  1. Cel i zakres Działania 2  
  2. Inne aktywności związanie z realizacją Działania 2  
 2. Materiały i metody badawcze 
 3. Zasoby opracowanej bazy danych 
 4. Analiza zagrożeń klimatycznych 
  • Wskaźniki termiczne  
  • Temperatura średnia roczna  
  • Liczba dni z temperaturą średnią dobową poniżej 0oC  
  • Liczba dni z temperaturą średnią dobową powyżej 20oC  
  • Średnia temperatura maksymalna  
  • Liczba dni z temperaturą maksymalną powyżej 25 oC  
  • Liczba dni z temperaturą maksymalną powyżej 30 oC  
  • Średnia temperatura minimalna  
  • Liczba dni z temperaturą minimalną powyżej 20 oC  
  • Liczba dni z temperaturą minimalną poniżej -10 oC  
  • Liczba dni z temperaturą minimalną poniżej -20 oC  
  • Liczba dni z temperaturą średnią dobową powyżej 5 oC  
  • Wskaźniki opadowe  
  • Suma roczna opadów  
  • Liczba dni z opadem powyżej 30 mm  
  • Liczba dni z opadem powyżej 50 mm  
  • Liczba dni z opadem powyżej 70 mm i 100 mm  
  • Liczba dni z opadem poniżej 1 mm 
  • Wskaźniki ogólne  
  • Ciśnienie atmosferyczne  
  • Usłonecznienie  
  • Wilgotność względna powietrza  
  • Wskaźniki zjawisk ekstremalnych  
  • Liczba dni z burzą  
  • Czas trwania burzy  
  • Prędkość wiatru  
  • Liczba dni z prędkością wiatru powyżej 15 m/s  
  • Wskaźniki hydrologiczne  
  • Średnia temperatura wody  
  • Średni stan wody  
 5. Wskaźniki klimatyczne mogące mieć związek zdrowiem 
 6. Podsumowanie 

related

Powiązane materiały w bazie