WRÓĆ DO LISTY

Przyspieszyć rozwój OZE

Forum Energii Analizy

Przyspieszyć rozwój OZE to raport opublikowany przez think-tank Forum Energii powstały we współpracy z Politechniką Lubelską, SSW Pragmatic Solutions oraz Urban Consulting. Autorzy proponują w nim rozwiązania, które pozwolą przyspieszyć procesy administracyjne oraz zwiększą możliwości techniczne przyłączania do sieci energetycznej nowych źródeł, co obok zasady 10H jest jednym z większych hamulców rozwoju energetyki wiatrowej. Rozwój OZE stanowi ważny element w ograniczaniu emisyjności polskiej gospodarki i zmniejszania rosnących kosztów energii, a także zwiększa możliwości partycypacji mniejszych podmiotów w wytwarzaniu energii. Niniejszy dokument stanowi drogowskaz procesu inwestycji, omawia bariery regulacyjne i proponuje rozwiązania m.in. problemu z przyłączaniem do infrastruktury sieciowej poprzez tzw. cable pooling.

Autor/ka opracowania: Marcin Osuch

Data umieszczenia w bazie: 31/03/2023


Data publikacji

02/02/2023

Instytucja

Forum Energii

Autorstwo

Tobiasz Adamczewski, Igor Muszyński, Piotr Kacejko, Anna Bojja, Grzegorz Filipowicz, Anita Palukiewicz, Joanna Perzyna, Tomasz Pietrzyk, Filip Sokołowski

Liczba stron

46

Język raportu

polski

Tagi

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Energetyka węglowa jest najbardziej emisyjną i coraz droższą w utrzymaniu ze względu na system ETS i rosnące ceny surowca na światowych rynkach. Oznacza to pilną potrzebę przejścia na inne źródła energii. W omawianym raporcie autorzy zachęcają do przyspieszenia rozwoju OZE jako jednego z możliwych rozwiązań na ograniczenie importu drogich surowców, obniżenie cen energii i emisyjności gospodarki.

Kluczowymi wyzwaniami jakie stoją na drodze rozwoju potencjału energetyki wiatrowej leżą zdaniem autorów w kilku aspektach. Najważniejszym z nich jest tzw. Ustawa odległościowa (znana także jako ustawa 10 H), następnym jest długi i skomplikowany proces administracyjny związany ze zdobywaniem pozwolenia na budowę, procesu lokalizacji inwestycji, a także problem z przestarzałą infrastrukturą sieciową, która blokuje możliwości przyłączeniowe nowych instalacji do sieci. W samym 2021 roku wydano około 3,8 tysięcy odmów dotyczących projektów o łącznej mocy ok. 14,5 GW.

Zdaniem autorów najważniejsze zadania stojące przed polską gospodarką to:

– aktualizacja polityki energetycznej Polski oraz planu na rzecz energii i klimatu, które włączą OZE jako ważny element transformacji energetycznej,

– modernizacja infrastruktury poprzez przegląd aktualnie istniejącej sieci, wprowadzenie cable pooling, czyli współdzielenie infrastruktury przyłączeniowej oraz linie bezpośrednie, czyli podłączenie OZE bezpośrednio do odbiorcy,

– zmiana systemu planowania przestrzennego i zarządzania warunkami przyłączeniowymi tak, aby cały proces planistyczny był możliwie skrócony zamiast generować dużo pracy, która może zakończyć się odmową przyłączenia,

– samorządy lokalne mogą tworzyć strefy OZE, które będą miały uproszczone procedury rozbudowywania sieci na swoim terenie,

– uwzględnianie społeczności lokalnych, aby nie dochodziło do sytuacji, w których środowisko czy mieszkańcy nie zostaną uwzględnieni przy planowaniu lokalizacji nowych wiatraków.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


Wstęp  

 1. Wprowadzenie  
 2. Główne wnioski  
 3. Proces inwestycyjny – od decyzji po budowę  
 4. Aukcje mocy przyłączeniowych  
 5. Dziesięć barier regulacyjnych w rozwoju inwestycji w OZE – jak je pokonać?  
 6. Strefy OZE – strefy wolne od barier administracyjnych  
 7. Uwolnić moce przyłączeniowe  
  • Brak warunków ekonomicznych  
  • Brak warunków technicznych 
 8. Proponowane rozwiązania:  
  • Inwentaryzacja sieci  
  • Opcjonalne podejście do formuły N-1  
  • Cable pooling, czyli współdzielenie infrastruktury sieciowej 
  • Redysponowanie  
  • Linia bezpośrednia 
 9. Podsumowanie  

Bibliografia  

Załączniki 

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Miks elektroenergetyczny Polski w latach 2022 i 2030 (GW) (str. 5)

Struktura wiekowa elementów infrastruktury elektroenergetycznej pracującej w KSE (str. 25)

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


 1. Przyspieszyć rozwój OZE   https://nowa-energia.com.pl/2023/02/03/przyspieszyc-rozwoj-oze/  02/02/2023
 2. Czy da się przyśpieszyć rozwój OZE?   https://ssw.solutions/pl/czy-da-sie-przyspieszyc-rozwoj-oze/   09/02/2023
 3. Przyspieszyć rozwój OZE – nowa analiza Forum Energii   https://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/aktualnosci/154426,przyspieszyc-rozwoj-oze-nowa-analiza-forum-energii  06/02/2023
 4. Jak przyśpieszyć rozwój OZE?   https://magazynbiomasa.pl/jak-przyspieszyc-rozwoj-oze/   23/03/2023
 5. Polska energetyka pilnie potrzebuje przyspieszenia budowy nowych, odnawialnych mocy wytwórczych   https://www.cire.pl/artykuly/opinie/polska-energetyka-pilnie-potrzebuje-przyspieszenia-budowy-nowych-odnawialnych-mocy-wytworczych   04/02/2023
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie