WRÓĆ DO LISTY

Transformacja energetyczna w Polsce

Forum Energii Analizy

25 kwietnia 2022 roku think tank energetyczny Forum Energii opublikował opracowanie na temat transformacji energetycznej w Polsce. Publikacja omawia kontekst globalny, w jakim obecnie znalazła się Polska - po pandemii europejska gospodarka zaczęła gwałtownie przyspieszać, co wpłynęło na wzrost zapotrzebowania na energię m.in. dla produkcji przemysłowej, a w efekcie kryzysu energetycznego w Europie, który wzmocniła wojna w Ukrainie. Razem ze wzrostem cen uprawnień do emisji CO2 wpłynęło to na sytuację energetyczną Polski. Raport omawia sytuację na polskim rynku energetycznym w kontekście globalnym, a także wskazuje nowe wyzwania i priorytety dla polskiej energetyki w nowym kontekście geopolitycznym.

Autor/ka opracowania: Barbara Rogala

Raport z dnia: 25/04/2022


Data umieszczenia w bazie

14/12/2022

Instytucja

Forum Energii

Autorstwo

Marcin Dusiło,
Julia Zaleska

Liczba stron

48

Język raportu

polski

Tagi
Zasady korzystania
Wszystkie analizy Forum Energii są udostępniane nieodpłatnie i mogą być powielane pod warunkiem wskazania ich źródła i autorów.

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Dwa kluczowe zagadnienia, które wpływają na polską energetykę to odejście od rosyjskich surowców energetycznych i konieczność proklimatycznej transformacji energetyki.

Priorytetem dla Polski i innych krajów unijnych stało się odejście – tak szybko, jak to jest możliwe – od rosyjskich surowców energetycznych. Obecnie ok. 30% dochodów w budżecie Kremla stanowią wpływy ze sprzedaży surowców, co finansuje rosyjską machinę wojenną.

Mimo szybko zmieniającego się otoczenia zewnętrznego, rozchwiania rynku i rekordowo wysokich cen surowców, odnawialne źródła nadal są traktowane po macoszemu przez polskich decydentów. Wprawdzie fotowoltaika się rozwija, ale rozwój energetyki wiatrowej na lądzie nadal skutecznie blokują regulacje dotyczące lokalizowania turbin wiatrowych.

Poniżej zaprezentowano najciekawsze dane dotyczące energetyki z raportu na 2021 rok.

• Udział węgla w produkcji energii elektrycznej w 2021 r. wzrósł i wynosi ponad 72%.
• Udział odnawialnych źródeł energii spadł do poziomu ok. 17%, pomimo rekordowej produkcji z tych źródeł wynoszącej 30 TWh.
• W 2021 r. odnotowano rekord produkcji energii elektrycznej (179,4 TWh, +14% r/r) i jej zużycia (180,3 TWh, +5,4% r/r).
• Import netto energii elektrycznej był najniższy od 5 lat i wyniósł 0,89 TWh.
• Moc osiągalna wzrosła o 3,7 GW (do 53,5 GW).
• Moc jednostek konwencjonalnych od lat utrzymuje się na stałym poziomie. Rozwijają się głównie moce OZE (+4,4 GW r/r), a przede wszystkim fotowoltaika (+3,7 GW r/r).
• Tempo rozbudowy i modernizacji jednostek wytwórczych jest wciąż niewystarczające, by zapewnić bezpieczeństwo energetyczne w obliczu planowanych wyłączeń w energetyce konwencjonalnej.
• Pomimo wysokich cen uprawnień do emisji CO2, produkcja z węgla była tańsza niż z gazu ziemnego, co spowodowało rekordowy wzrost wykorzystania mocy węglowych oraz spadek wykorzystania mocy gazowych.
• Po raz pierwszy od lat ceny hurtowe energii elektrycznej były w Polsce jednymi z niższych w naszej części Europy. Wpłynęło to na wysoki eksport oraz produkcję.
• Średnioważona cena CO2 wyniosła w 2021 r. 53,13 euro/t CO2. Przychód Polski ze sprzedaży uprawnień CO2 wyniósł w 2021 r. ponad 25 mld zł.
• Ceny gazu ziemnego, a w efekcie energii elektrycznej, wzrosły w całym regionie do rekordowych wartości.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


Wstęp (dr Joanna Maćkowiak-Pandera)

Główne wnioski

Moce osiągalne

Moc osiągalna w 2021 r.

Zmiana mocy osiągalnej w 2021 r. względem 2020 r.

Zmiana mocy osiągalnej w ostatniej dekadzie

Zmiana mocy osiągalnej OZE w ostatniej dekadzie

Produkcja

Produkcja energii elektrycznej w 2021 r.

Zmiana produkcji energii elektrycznej w 2021 r. względem 2020 r.

Zmiana produkcji energii elektrycznej w ostatniej dekadzie

Zmiana produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w ostatniej dekadzie

Bilans krajowy

Krajowy bilans produkcji i zużycia energii elektrycznej

Wymiana transgraniczna energii elektrycznej

Zmiana zapotrzebowania na energię elektryczną a PKB

Zmiana zapotrzebowania na moc szczytową

Emisje

Jednostkowa emisyjność zużycia energii pierwotnej

Jednostkowa emisyjność produkcji energii elektrycznej

Struktura emisji gazów cieplarnianych w Polsce

Zmiana emisji gazów cieplarnianych w Polsce

Zmiana emisji gazów cieplarnianych przez elektroenergetykę i ciepłownictwo

Emisje z elektroenergetyki i ciepłownictwa w podziale na paliwo

Emisje CO2 objęte systemem ETS

Ceny uprawnień do emisji CO2 oraz dochód Polski z ich sprzedaży

Ceny energii elektrycznej

Porównanie cen energii elektrycznej na rynkach sąsiednich – ceny SPOT

Porównanie cen energii elektrycznej na rynkach sąsiednich – ceny dla gospodarstw domowych

Porównanie cen energii elektrycznej na rynkach sąsiednich – ceny dla przemysłu

Paliwa

Bilans handlowy węgla kamiennego energetycznego

Bilans węgla kamiennego w Polsce

Krajowa produkcja węgla kamiennego

Bilans handlowy gazu ziemnego

Bilans gazu ziemnego w Polsce

Krajowa produkcja gazu ziemnego

Udział importu surowców energetycznych z Rosji

Struktura zużycia energii pierwotnej

Struktura zużycia gazu ziemnego

Struktura zużycia węgla kamiennego energetycznego

Ceny węgla i gazu ziemnego

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Produkcja energii elektrycznej w 2021 ze względu na źródło (str. 13)

Struktura emisji gazów cieplarnianych w 2020 (str. 25)

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


  1. https://www.forum-energii.eu/pl/analizy/transformacja-2022   https://www.forum-energii.eu/pl/analizy/transformacja-2022  25/04/2022
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie