WRÓĆ DO LISTY

Emissions Gap Report 2021

ONZ Raport

Opublikowany w październiku 2021 roku raport United Nations Environment Programme Copenhagen Climate Centre (UNEP-CCC), pokazuje, że nowe krajowe zobowiązania klimatyczne w połączeniu z innymi środkami łagodzącymi postęp zmian klimatu prowadzą do wzrostu globalnej temperatury o 2,7°C do końca stulecia. To znacznie przekracza cele porozumienia klimatycznego z Paryża i doprowadziłoby do katastrofalnych zmian klimatu na Ziemi. Aby utrzymać globalne ocieplenie poniżej 1,5°C w tym stuleciu, zgodnie z celem Porozumienia Paryskiego, świat musi zmniejszyć o połowę roczną emisję gazów cieplarnianych w ciągu najbliższych ośmiu lat. Skutecznie wdrożone obecne zobowiązania do zerowej emisji netto mogą ograniczyć ocieplenie do 2,2°C. Jednak wiele krajowych planów klimatycznych opóźnia działanie do roku 2030, co nie sprzyja zbliżeniu się do tych celów.

Autor/ka opracowania: Barbara Rogala

Raport z dnia: 26/10/2021


Data umieszczenia w bazie

13/11/2022

Instytucja

ONZ

Autorstwo

United Nations Environment Programme Copenhagen Climate Centre (UNEP-CCC)

Liczba stron

112

Język raportu

angielski

Tagi
Zasady korzystania
This publication may be reproduced in whole or in part and in any form for educational or non-profit services without special permission from the copyright holder, provided acknowledgement of the source is made. The United Nations Environment Programme would appreciate receiving a copy of any publication that uses this publication as a source.
No use of this publication may be made for resale or any other commercial purpose whatsoever without prior permission in writing from the Secretariat of the United Nations. Applications for such permission, with a statement of the purpose and extent of the reproduction, should be addressed to the Director, Communication Division, United Nations Environment Programme, P. O. Box 30552, Nairobi 00100, Kenya.

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Istnieje prawdopodobieństwo, że globalne ocieplenie przekroczy 1,5°C w ciągu następnych dwóch dekad i jeśli nie nastąpi natychmiastowa, szybka i wielkoskalowa redukcja emisji gazów cieplarnianych, ograniczenie ocieplenia do 1,5°C lub nawet 2°C do końca stulecie będzie poza zasięgiem. Opierając się na wnioskach z ostatniego raportu IPCC, przedstawionych na 26. Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP 26) stwierdzono pilną potrzebę przyspieszenia globalnych ambicji i działań zarówno w zakresie łagodzenia, jak i adaptacji. W tym roku uwaga skupiona jest na nowych i zaktualizowanych wkładach ustalonych na poziomie krajowym (NDC – ang. Nationally Determined Contributions), o które kraje zostały poproszone przed COP26. Raport pokazuje, że nowe lub zaktualizowane NDC i ogłoszone zobowiązania na 2030 roku mają jedynie ograniczony wpływ na globalne emisje i lukę emisyjną w 2030 r., zmniejszając przewidywane emisje w 2030 r. tylko o 7,5 procent w porównaniu z poprzednimi NDC, podczas gdy potrzeba 30 ograniczyć ocieplenie do 2°C, a do 1,5°C potrzebne jest 55 proc. Jeśli utrzymają się przez całe stulecie, doprowadzą do ocieplenia o 2,7°C. Ponadto w raporcie mowa także o tym, że:

Po bezprecedensowym spadku o 5,4% w 2020 r. globalne emisje dwutlenku węgla wracają do poziomów sprzed pandemii COVID-19, a stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze nadal rośnie.

Nowe zobowiązania do łagodzenia zmiany klimatu na 2030 r. są ambitniejsze, ale ich łączny wpływ na globalne emisje jest zbyt mały. We wrześniu 2021 roku, 120 krajów (121 stron, w tym Unia Europejska i jej 27 państw członkowskich) reprezentujących nieco ponad połowę światowych emisji gazów cieplarnianych przekazało nowe lub zaktualizowane plany redukcji emisji na poziomie krajowym, zwane NDC. Nieco mniej niż połowa (49 procent) przedłożonych nowych lub zaktualizowanych NDC (z krajów odpowiedzialnych za 32 procent globalnych emisji) zaowocuje niższymi emisjami w 2030 r. niż wynikało z poprzednich NDC. Około 18 proc. NDC (z krajów odpowiedzialnych za 13 proc. światowych emisji) nie zmniejszy emisji w 2030 r. względem poprzedniego NDC. Pozostałe 33 proc. NDC (z krajów odpowiedzialnych za 7 proc. światowych emisji) jest zbyt mało szczegółowych, aby ocenić ich wpływ na emisje w stosunku do poprzedniego NDC.

Łączny wpływ przedłożonych przez kraje z grupy G20 NDC i ogłoszonych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych na 2030 r. to roczna redukcja o około 3 Gt CO2e (gigatony ekwiwalentu CO2) w porównaniu z poprzednimi NDC. Jako grupa, członkowie G20 nie są na dobrej drodze do wypełnienia swoich pierwotnych lub nowych zobowiązań na rok 2030. Dziesięć państw z grupy G20 jest na dobrej drodze do osiągnięcia swoich poprzednich NDC.

52 państwa ogłosiły długoterminowe zobowiązania do zerowej emisji netto, obejmujące ponad połowę światowych emisji.

Globalne ocieplenie pod koniec stulecia szacuje się na 2,7°C, jeśli obecne zobowiązania do 2030 roku zostaną zrealizowane. Jeśli dodatkowo zobowiązania do zerowej emisji netto zostaną w pełni wdrożone, szacunki te zostaną obniżone do około 2,2°C.

Jak dotąd w większości krajów nie wykorzystano możliwości zastosowania fiskalnych wydatków na ratowanie i odbudowę po COVID-19 w celu pobudzenia gospodarki przy jednoczesnym wspieraniu transformacji niskoemisyjnej.

Zmniejszenie emisji metanu z sektorów paliw kopalnych, odpadów i rolnictwa może znacząco przyczynić się do zamknięcia luki emisyjnej i ograniczenia ocieplenia w perspektywie krótkoterminowej.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


 1. Podziękowanie
 2. Słowniczek
 3. Przedmowa
 4. Streszczenie
 5. Rozdział 1 Wstęp
 6. Rozdział 2 Trendy w globalnych emisjach, nowe zobowiązania na rok 2030 oraz status i perspektywy krajów G20
 7. Rozdział 3 Cele zerowej emisji netto
 8. Rozdział 4 Luka emisyjna
 9. Rozdział 5 Czy fiskalne środki naprawcze związane z COVID-19 niwelują czy też poszerzają lukę emisyjną?
 10. Rozdział 6 Rola antropogenicznych emisji metanu w niwelowaniu luki emisyjnej
 11. Rozdział 7 Rola mechanizmów rynkowych w niwelowaniu luki emisyjnej
 12. Bibliografia

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Infografika podsumowująca raport

Wersja skrócona raportu

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


 1. Climate graphic of the week: World on track for up to 2.6C temperature rise by 2100, reports UN   https://www.ft.com/content/b1796010-3c8f-4d79-8993-c32255736240  27/10/2022
 2. World faces disastrous 2.7C temperature rise on current climate plans, UN warns   https://www.theguardian.com/environment/2021/oct/26/world-wasted-chance-build-back-better-covid-un  26/10/2021
 3. UN: National climate targets 'fall far short'   https://www.dw.com/en/emissions-gap-report-unep-climate-change-ndcs/a-59628267  26/10/2021
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie