WRÓĆ DO LISTY

Nie Marnuj Jedzenia - 2023 Światowy Dzień Żywności

Federacja Polskich Banków Żywności Raport

Raport Federacji Polskich Banków Żywności z okazji Światowego Dnia Żywności ma na celu przedstawienie obrazu marnowania żywności w Polsce. Jak wynika z publikacji, w Polsce każdego roku marnuje się 4,8 mln ton żywności, podczas gdy ok. 1,6 mln osób wciąż żyje poniżej poziomu skrajnego ubóstwa.

Autor/ka opracowania: Maya Ozbayoglu

Raport z dnia: 16/10/2023


Data umieszczenia w bazie

30/10/2023

Instytucja

Federacja Polskich Banków Żywności

Liczba stron

30

Język raportu

polski

Tagi

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Federacja Polskich Banków Żywności, jak co roku, zdecydowała się wykorzystać kontekst Światowego Dnia Żywności do ukazania skali marnotrawstwa jedzenia i tym samym zmobilizowania społeczeństwa do działania i zmiany w sposobie myślenia o żywności. Badanie przeprowadzone zostało przez Spotlight Research na reprezentatywnej próbie tysiąca Polaków w wieku 18–80 lat.

Najważniejsze wnioski ukazane w raporcie są następujące:   

  1. W Polsce każdego roku marnuje się 4,8 mln ton żywności – tą ilością jedzenia można by zapełnić około 12 miliardów talerzy. Dla zobrazowania skali autorzy piszą: ,,Ustawiając te talerze o wysokości 7,5 mm jeden na drugim osiągnęlibyśmy wysokość 90 000 kilometrów, czyli prawie 1/4 drogi na księżyc!”  
  2. Przeciętny Polak wyrzuca do kosza około 247 kg jedzenia w ciągu roku. Jednocześnie, zgodnie z danymi GUS, w Polsce wciąż ok. 1,6 mln osób żyje poniżej poziomu skrajnego ubóstwa. 
  3. Konsumenci odpowiadają za około 60% zmarnowanej żywności w Polsce.  
  4. W tym roku odsetek osób, które przyznają się do marnowania żywności wyniósł rekordowe 56%. Paradoksalnie Polki i Polacy coraz świadomiej podchodzą do kwestii marnowania żywności – zgodnie z deklaracjami osób badanych aż w 68% przypadków ilość marnowanej żywności w gospodarstwie domowym zmniejszyła się.  
  5. Wśród produktów, które są najczęściej wyrzucane znajdują się: owoce (38%), warzywa (36%) i wędliny (32%). Ponadto, aż 52% badanych przyznaje się do wyrzucania chleba. 
  6. Zdecydowanie wzrósł odsetek osób, które wyrzucają jedzenie co najmniej raz w miesiącu (23%) lub rzadziej (25%), a mniej osób deklaruje marnowanie żywności parę razy w tygodniu (6%) oraz parę razy w miesiącu (24%).  
  7. Najczęściej wskazywanym powodem marnowania żywności, niezmiennie od 11 lat, pozostaje przekroczenie terminu przydatności do spożycia, w tym roku wskazało go 56% badanych.   
  8. 76% badanych przyznało, że wzrost cen produktów spożywczych przełożył się na zmniejszenie ilości marnowanej żywności. Z kolei dla osób znajdujących się w najcięższych sytuacjach finansowych wzrost cen żywności wiązał się nawet z niemożnością zaspokojenia potrzeb żywieniowych na rzecz innych ważnych potrzeb.

Wśród sposobów na niemarnowanie żywności autorzy wymieniają metodę First In First Out, tłumaczone na: Pierwszy weszło, pierwszy wyszło, która polega na zużywaniu w pierwszej kolejności jedzenia o najkrótszej dacie przydatności do spożycia. Dla ułatwienia produkty te powinny być trzymane z przodu półki na lodówce. W raporcie można również przeczytać o tradycjach związanych z przechowywaniem żywności na dawnej wsi mazowieckiej, np. naczyniach, zwyczajach i wierzeniach związanych z chlebem i mlekiem. 


related

Powiązane materiały w bazie