WRÓĆ DO LISTY

Konieczność transformacji obecnych modeli urbanistycznych miast - w kierunku odporności na zmianę klimatu

UN Global Compact Network Poland Analizy

23 czerwca 2022 roku organizacja UN Global Compact Network Poland opracowała raport na temat konieczności stworzenia nowych modeli urbanistycznych miast, które sprzyjałyby bardziej zrównoważonemu ich rozwojowi, w tym zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych z ich funkcjonowania oraz zwiększania odporności na zmianę klimatu. Sektor budowlany jest określany jako jeden z najbardziej emisyjnych zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce. Pozostaje jednak nie tylko ogromnym odbiorcą energii, odpowiada również za zużycie wody, wykorzystanie surowców, a także emituje znaczne ilości odpadów. To wskazuje, że budownictwo musi przejść gruntowną transformację, aby wywierać jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne, a tym samym wspierać realizację osiągnięcia celu UE uzyskania Neutralności Klimatycznej przez Europę do 2050 r.

Autor/ka opracowania: Barbara Rogala

Raport z dnia: 23/06/2022


Data umieszczenia w bazie

14/12/2022

Instytucja

UN Global Compact Network Poland

Autorstwo

Kamil Wyszkowski,
Agnieszka Kalinowska-Sołtys,
Zofia Piwowarek,
Magdalena Nowakowska,
Zuzanna Szpil

Liczba stron

130

Język raportu

polski

Tagi

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Zrównoważona architektura to nie tylko zagadnienie efektywności energetycznej budynków, lecz także kwestia jakości powietrza wewnątrz budynków, otoczenia/środowiska naturalnego i troska o zdrowie mieszkańców. Poniżej przedstawiono najważniejsze wnioski, jakie można sformułować na podstawie analiz zaprezentowanych w raporcie:

Dziś miasta zajmują około 3 proc. powierzchni Ziemi, ale odpowiadają za 60-80 proc. zużycia energii i 75 proc. emisji dwutlenku węgla.

Przewiduje się, że 70 proc. światowej populacji będzie mieszkać w osiedlach miejskich do roku 2050.

95 proc. ekspansji miejskiej w następnych dziesięcioleciach będzie miało miejsce w krajach rozwijających się.

Gwałtowna urbanizacja wywiera presję na dostawy świeżej wody, ścieki, środowisko życia i zdrowie publiczne.

W samej UE budownictwo odpowiada za ponad 40 proc. końcowego zużycia energii, a tym samym stanowi istotne źródło emisji gazów cieplarnianych (ok. 36 proc. emisji we Wspólnocie).

W 2019 r. globalne emisje bezpośrednie i pośrednie z budynków niemieszkalnych wzrosły o około 55 proc., a z budynków mieszkalnych o około wnaniu z 1990 r. Wzrost w emisjach mieszkalnych był spowodowany głównie wzrostem powierzchni użytkowej na jednego mieszkańca, wzrostem liczby ludności i zwiększeniem wykorzystania emisyjnej energii elektrycznej i ciepła.

Branża budowlana wykorzystuje bezpośrednio 1,8 mld ton surowców pierwotnych, czyli zużywa 25 proc. łącznego zapotrzebowania na surowce pierwotne.

33 proc. (821 mln ton) wytwarzanych odpadów w Unii Europejskiej związane jest z budową, rozbiórką lub remontami budynków. Te dane wskazują na potrzebę wdrożenia gospodarki cyrkularnej w tym sektorze. Powinniśmy dążyć do sytuacji, w której na późniejszych etapach eksploatacji budynek będzie podlegał raczej przekształceniom niż procesom rozbiórki. Taki scenariusz ułatwić nam może stosowanie „paszportów materiałowych” podczas realizacji obiektów czy korzystanie z nowych technologii produkcyjnych, jak np. użycie materiałów nadających się do recyklingu. Kluczowe jest, aby prywatny sektor budowlany skupiał się głównie na dwóch obszarach: zrównoważonej produkcji oraz zrównoważonych produktach i rozwiązaniach. Już teraz wiele firm mierzy ślad węglowy oraz wodny swoich produktów i inwestuje we wprowadzanie ich w drugim obiegu swojej produkcji.

Renowacja istniejących budynków umożliwiłaby zmniejszenie całkowitego zużycia energii w UE o 5-6 proc. i obniżenie emisji CO2 o około 5 proc. Jednak średnio co roku renowacji poddaje się mniej niż 1 proc. krajowych zasobów budowlanych (dane z państw członkowskich wahają się od 0,4 do 1,2 proc.).

W zakresie architektury punktem zwrotnym będzie zmiana w podejściu – przejście z postrzegania jej poprzez piękno, funkcjonalność i inne tradycyjne wartości do spojrzenia koncentrującego się na jej wpływie na człowieka i środowisko w tzw. całym cyklu życia. Odpowiedzią na tę kwestię jest koncepcja „Nowego Europejskiego Bauhausu”, która staje się kierunkiem rozwijania i wspierania projektów, pomysłów i inicjatyw wspierających urbanistykę oraz transformację sektora budowlanego.

Podczas projektowania oraz budowy wysoce energetycznych, pasywnych i ekologicznych budynków powinniśmy również dążyć do obniżenia „śladu węglowego wbudowanego” w materiałach budowlanych (poprzez promowanie niskoemisyjnych technologii) oraz „śladu węglowego operacyjnego” (poprzez modernizację istniejących budynków oraz przy wznoszeniu nowych budynków).

W Unii Europejskiej średnio 76 proc. powierzchni zabudowanej stanowią budynki mieszkalne, które w większości zostały wzniesione przed wprowadzeniem norm dotyczących izolacyjności cieplnej. Budynki tracą nawet do 60 proc. energii przez nieodpowiednią izolację, a tym samym powodują konieczność produkcji dodatkowej energii do ponownego ich ogrzania. Istotnym działaniem w zakresie likwidacji istniejących, nieefektywnych energetycznych budynków może być ich renowacja. Obecnie średni wskaźnik modernizacji w Europie wynosi zaledwie 1 proc. Konserwacja i modernizacja budynków powinny być działaniem priorytetowym.

Oprócz niskoemisyjności budynki powinny spełniać szereg innych kryteriów, aby dbać o równowagę w otoczeniu i o zdrowie użytkowników. Proces projektowania oraz budowy musi uwzględniać ekosystem, w którym znajdzie się zabudowa, a tym samym chronić obszary o największym potencjale przyrodniczo-retencyjnym. Zaburzenia w środowisku powinny być jak najmniejsze, a rozwiązania użyte w procesie budowlanym – kompensować poniesione straty. Przykładowo, racjonalne gospodarowania wodami opadowymi i powierzchniowymi w zlewniach miejskich oraz retencja wód może przyczynić się do ograniczania powodzi miejskich, suszy i zanieczyszczenia wód oraz zjawiska miejskiej wyspy ciepła. Należy o tym pamiętać, tworząc plany zagospodarowania przestrzennego, szczególnie w czasach postępującej urbanizacji i rosnącej zabudowy.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


Dane wprowadzające
Podsumowanie
Kamil Wyszkowski
Przedstawiciel i Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland
Wstęp do raportu
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Agnieszka Kalinowska-Sołtys
Przewodnicząca zespołu ds. Zielonych Budynków przy UN Global Compact Network Poland, Prezes Zarządu Głównego SARP, Partner w APA Wojciechowski Architekci
Wstęp
Pakt architektoniczno-urbanistyczny dla klimatu
I. Głos miast
Miasto Bielsko-Biała
Miasto Gdynia
Miasto Jarosław
II. Ujęcie branżowe
dr hab. inż. arch. Anna Bać, prof. PWr
Katedra Architektury i Sztuk Wizualnych, Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska, Rada Klimatyczna przy UN Global Compact Network Poland
Potencjał i zagrożenia zrównoważonego mieszkalnictwa w Polsce
dr inż. Piotr Bartkiewicz, prof. PW Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska, Go4Energy, Rada Klimatyczna przy UN Global Compact Network Poland
Na drodze do zrównowazonego i zeroemisyjnego miejskiego budownictwa
dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak, prof. nadzw. PP Politechnika Poznańska Wydział Architektury, członkini Rady Klimatycznej UN Global Compact Network Poland, Zespołu Doradczego ds. Kryzysu Klimatycznego przy Prezesie PAN, zespołu ekspertów wodnych WaterLab w ramach Open Eyes Economy
Gospodarowanie wodą w miastach i budynkach wobec zmiany klimatu
Agnieszka Kalinowska-Sołtys
Przewodnicząca zespołu ds. Zielonych Budynków przy UN Global Compact Network Poland, Prezes Zarządu Głównego SARP, Partner w APA Wojciechowski Architekci
Konieczność transformacji obecnych modeli urbanistycznych miast w kierunku
odporności na zmiany klimatu
Kacper Kępiński
Kierownik Działu Projektów Zewnętrznych i Wystaw, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
Przestrzeń publiczna – narzędzie walki z suszą i powodzią
Krajowa Izba Architektów – ACE
Projektowanie bardziej zrównoważonych zasobów mieszkaniowych
prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska, prof. PW Katedra Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Architektury, Politechnika Warszawska, Rada Klimatyczna UN Global Compact Network Poland Gospodarka cyrkularna w architekturze i urbanistyce
dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung, prof. PG Katedra Projektowania Środowiskowego, Wydział Architektury, Politechnika Gdańska, Rada Klimatyczna UN Global Compact Network Poland
Budynek energooszczędny jako system rozwiązań architektoniczno-technologicznych
III. Głos biznesu
3M
Folie okienne 3M wspierają transformację klimatyczną w budownictwie
Amazon
Centrum Logistyki Amazon w Świebodzinie
CBR Atmoterm S.A.
Idea zrównoważonej architektury
BASF Polska
Wydajna, zrównoważona izolacja podstawą zielonego budownictwa
CBRE
Certyfikacja, czyli usystematyzowana droga do zrównoważonych budynków
Lafarge Polska
Niskoemisyjne materiały budowlane
LEROY MERLIN
Jak oszczędzać wodę w domu?
Lidl Polska
Zrównoważone zarządzanie energią w Lidl Polska
PZU
Zielona siedziba PZU
ROCKWOOL
Miasta przyszłością ludzkości
SIEMENS
„Zielone budynki” to oszczędne budynki
Sektor prywatny
SKANSKA
Zdrowe budynki biurowe
Strabag
Zrównoważone, czyli zdrowe budynki
VELUX
Nowa koncepcja zrównoważonych budynków Build for life
Bank Pekao SA
Od zrównoważonego rozwoju do zrównoważonego miasta
Bank Ochrony Środowiska S.A.
Zrównoważona architektura – ekologia przez oszczędność
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
Opracowanie harmonogramu dekarbonizacji polskiego sektora budowlanego
Santander Bank Polska
Wzrost nakładów na zielone budownictwo to przyszłość i konieczność
Polski Fundusz Rozwoju S.A.
Termomodernizacja budynków wielorodzinnych
IV. Stan obecny regulacji prawnych
DZP
Termomodernizacja budynków – wyzwania legislacyjne
Kancelaria prawna Gide
Tak dla zieleni, nie dla „betonozy”. Zachęty i nakazy zrównoważonej zabudowy
w świetle regulacji prawnych procesu inwestycyjnego w Polsce
KKLW Wierzbicki i Wspólnicy
Zielone budynki jako zjawisko biznesowe czy może też prawne

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Jak wygląda proces urbanizacji na świecie? (str. 10)

Jak zmieniło się budownictwo od 2015 roku i jaki jest jego wpływ na środowisko (str. 11)

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


  1. Raport UN GCNP „Konieczność transformacji obecnych modeli urbanistycznych miast”   https://ungc.org.pl/raport-un-gcnp-koniecznosc-transformacji-obecnych-modeli-urbanistycznych-miast/  23/06/2022
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie