WRÓĆ DO LISTY

Global Carbon Budget 2022

Global Carbon Project Artykuł naukowy

11 listopada 2022 organizacja GCP (Global Carbon Project) opublikowała kolejne wydanie raportu o globalnym budżecie węglowym (jego wartość mówi, ile dwutlenku węgla możemy wprowadzić do atmosfery, jeśli chcemy aby wzrost temperatury zatrzymał się na określonym poziomie). Dokładna ocena antropogenicznych emisji dwutlenku węgla (CO2) i ich redystrybucji w atmosferze, oceanach i biosferze lądowej w zmieniającym się klimacie ma kluczowe znaczenie dla lepszego zrozumienia globalnego obiegu węgla, wspierania rozwoju polityki klimatycznej i prognozowania przyszłych zmian klimatu. Raport opisuje i syntetyzuje zestawy danych i metodologie, w celu ilościowego określenia pięciu głównych składników globalnego budżetu węglowego i niepewności co do ich wpływu na globalne ocieplenie.

Autor/ka opracowania: Barbara Rogala

Raport z dnia: 11/11/2022


Data umieszczenia w bazie

14/12/2022

Instytucja

Global Carbon Project

Autorstwo

Global Carbon Project

Liczba stron

90

Język raportu

angielski

Tagi
Zasady korzystania
© Author(s) 2022. This work is distributed under
the Creative Commons Attribution 4.0 License.

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Oszacowanie globalnych emisji i pochłaniaczy CO2 to duży wysiłek społeczności badaczy cyklu węglowego, który wymaga starannej kompilacji i syntezy pomiarów, szacunków statystycznych i wyników modeli. Przedstawienie rocznego budżetu dotyczącego emisji dwutlenku węgla służy dwóm celom.

Po pierwsze, istnieje duże zapotrzebowanie na aktualne informacje o stanie antropogenicznych zaburzeń systemu klimatycznego i jego przyczynach. Szeroka społeczność interesariuszy polega na danych związanych z rocznym budżetem węglowym.

Po drugie, w ciągu ostatnich dziesięcioleci byliśmy świadkami bezprecedensowych zmian w środowisku człowieka i środowiska biofizycznego (np. zmiany we wzroście emisji ze spalania paliw kopalnych, skutków pandemii COVID-19, ocieplenia Ziemi i skuteczności naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla), które wymagają częstszej oceny stanu planety, lepszych pomiarów przyczyn zmian we współczesnym globalnym obiegu węgla oraz lepszej zdolności przewidywania jego ewolucji w przyszłości.

Budowanie naukowego zrozumienia tych procesów jest niezbędne, aby sprostać nadzwyczajnemu wyzwaniu, jakim jest łagodzenie zmiany klimatu. Wymaga częstych, solidnych, przejrzystych i identyfikowalnych zestawień danych oraz metod, które można analizować i powielać. Ten raport, pomaga śledzić nowe dane dotyczące globalnego budżetu węglowego. Poniżej kluczowe informacje z tegorocznej edycji raportu.

Emisje mają wzrosnąć o 1 proc. [0,1 do 1,9 proc.] w 2022 r. Tempo wzrostu zwolniło z 3 proc. rocznie w 2000 r. do około 0,5 proc. rocznie w ostatniej dekadzie.

Oczekuje się, że globalne emisje CO2 z paliw kopalnych z węgla wzrosną i mogą doprowadzić do nowego globalnego szczytu emisji. Oczekuje się, że emisje z ropy wzrosną głównie z lotnictwa międzynarodowego, ale pozostaną niewiele poniżej poziomów z 2019 r. Emisje związane ze spalaniem gazu mają nieznacznie spaść w 2022 r.

W 2022 roku największe wzrosty emisji gazów cieplarnianych są w Indiach, reszcie świata, rozumianej jako wszystkie kraje, oprócz Chin, USA, Indii i UE27 (głównie w lotnictwie) i USA.

Przewiduje się, że emisje spadną w Chinach i UE-27. W ciągu ostatniej dekady emisje CO2 pochodzące ze spalania paliw kopalnych spadły w 24 krajach.

Globalnie to dekarbonizacja (spadek emisji CO2/energii) i spadki zużycia energii w przeliczeniu na PKB są w dużej mierze odpowiedzialne za zmniejszenie tempa wzrostu emisji w ciągu ostatniej dekady.

Przewiduje się, że emisje związane ze zmianą użytkowania gruntów wyniosą 3,9 GtCO2 w 2022 r., dziesięć razy mniej niż emisje z paliw kopalnych. W ciągu ostatnich dwóch dekad nastąpił niewielki, ale niepewny spadek emisji w tym obszarze. Wylesianie, główna przyczyna emisji związanych z użytkowaniem gruntów, utrzymuje się na wysokim poziomie w ostatniej dekadzie. Usuwanie poprzez ponowne zalesianie stanowi przeciwwagę  dla około połowy emisji związanych z wylesianiem.

Indonezja, Brazylia i Demokratyczna Republika Konga łącznie odpowiadają za 58 proc. globalnych emisji CO2 związanych ze zmianą użytkowania gruntów.

Całkowita globalna emisja CO2 na 2022 r. wyniesie 40,6 Gt CO2 (gigaton CO2).

Emisje pozostają wysokie, ale w przybliżeniu niezmienione od 2015 r., ale trend ten jest niepewny.

Globalne stężenie CO2 wzrosło z około 277 ppm (ang. ppm – parts per milion, czyli cząsteczki na milion) w 1750 r. do 417,2 ppm w 2022 r. To wzrost o 51 proc.

Pochłanianie gazów cieplarnianych przez oceany i lądy rośnie wraz ze wzrostem ilości CO2 w atmosferze. Obecnie pochłaniają około połowy emisji. Zmiana klimatu już zmniejsza ten potencjał o około 4 proc. (pochłanianie oceanów) i 17 proc. (pochłanianie lądów).

Pozostały budżet węglowy dla 50 proc. prawdopodobieństwa ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C, 1,7°C i 2°C uległ zmniejszeniu do równowartości 9, 18 i 30 lat od 2023 r. (przy poziomach emisji z 2022 r.).

Od 1850 roku wyemitowano 2495 Gt CO2.

Globalne emisje CO2 muszą osiągnąć poziom zero netto, aby udało się ograniczyć globalne ocieplenie. Osiągnięcie zerowej emisji netto CO2 do 2050 r. wymagałoby zmniejszenia emisji o około 1,4 Gt CO2 rocznie, co jest porównywalne ze spadkiem związanym z COVID w 2020 r.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


Abstrakt
Streszczenie
1. Wstęp
2 Metody
3. Wyniki
4 Śledzenie postępów w osiąganiu celów w zakresie łagodzenia skutków
5 Dyskusja
6 Wnioski
7 Dostępność danych
Dodatek A: Tabele uzupełniające
Dodatek B: Dane uzupełniające
Dodatek C: Rozszerzona metodologia
Dodatek D: Procesy nieuwzględnione w globalnym budżecie węglowym
Bibliografia

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Artykuł przedstawiony w formie prezentacji multimedialnej

Emisje CO2 rosną nieprzerwanie. Nawet duża globalna pandemia zatrzymała wzrost emisji nieznacznie

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


 1. Carbon Dioxide Emissions Increased in 2022 as Crises Roiled Energy Markets   https://www.nytimes.com/2022/11/10/climate/carbon-dioxide-emissions-global-warming.html?utm_campaign=Carbon%20Brief%20Daily%20Briefing&utm_content=20221111&utm_medium=email&utm_source=Revue%20Daily  10/11/2022
 2. Carbon dioxide emissions rising globally, but drop in China   https://www.independent.co.uk/news/ap-egypt-china-united-states-pollution-b2222755.html?utm_campaign=Carbon%20Brief%20Daily%20Briefing&utm_content=20221111&utm_medium=email&utm_source=Revue%20Daily  11/11/2022
 3. Global fossil fuel emissions set to rise by 1 per cent in 2022   https://www.newscientist.com/article/2346517-global-fossil-fuel-emissions-set-to-rise-by-1-per-cent-in-2022/?utm_campaign=Carbon%20Brief%20Daily%20Briefing&utm_content=20221111&utm_medium=email&utm_source=Revue%20Daily  11/11/2022
 4. COP27: Key climate goal of 1.5C rise faces new challenge   https://www.bbc.com/news/science-environment-63591796?utm_campaign=Carbon%20Brief%20Daily%20Briefing&utm_content=20221111&utm_medium=email&utm_source=Revue%20Daily  11/11/2022
 5. COP27: Global CO2 emissions to rise again, climate goals at risk, scientists say   https://www.reuters.com/business/cop/cop27-global-co2-emissions-rise-again-climate-goals-risk-scientists-say-2022-11-11/?utm_campaign=Carbon%20Brief%20Daily%20Briefing&utm_content=20221111&utm_medium=email&utm_source=Revue%20Daily  11/11/2022
 6. Carbon emissions from fossil fuels climb to new highs, scientists warn   https://www.belfasttelegraph.co.uk/news/uk/carbon-emissions-from-fossil-fuels-climb-to-new-highs-scientists-warn-42135705.html?utm_campaign=Carbon%20Brief%20Daily%20Briefing&utm_content=20221111&utm_medium=email&utm_source=Revue%20Daily  11/11/2022
 7. Global carbon emissions hit record despite China slowdown   https://www.ft.com/content/43ec935d-97e7-49fb-aeb1-edca183bec2e?utm_campaign=Carbon%20Brief%20Daily%20Briefing&utm_content=20221111&utm_medium=email&utm_source=Revue%20Daily  11/11/2022
 8. Najnowszy raport na temat światowego budżetu emisji dwutlenku węgla wskazuje na stojące przed nami wyzwania   https://cordis.europa.eu/article/id/442604-global-carbon-budget-update-highlights-difficult-path-ahead/pl  11/11/2022
 9. The World’s Failure to Deliver on Climate Action in Five Charts   https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-15/the-world-s-failure-to-deliver-on-climate-action-in-five-charts?leadSource=uverify%20wall  15/11/2022
 10. Globalne emisje CO2 w 2022 roku. Czy będzie nowy rekord?   https://swiatoze.pl/globalne-emisje-co2-w-2022-roku-czy-bedzie-nowy-rekord/  15/11/2022
 11. Analysis: Global CO2 emissions from fossil fuels hit record high in 2022   https://www.carbonbrief.org/analysis-global-co2-emissions-from-fossil-fuels-hit-record-high-in-2022/  11/11/2022
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie