WRÓĆ DO LISTY

Global Carbon Budget 2021

Global Carbon Project Artykuł naukowy

Opublikowany w listopadzie 2021 roku raport organizacji Global Carbon Project (GCP) na bazie danych przedstawia globalny budżet węglowy (GCB). Termin ten odnosi się do średniej, zmian i trendów w obecności CO2 w środowisku. Są one zmierzone, a następnie porównane z danymi z początku ery przemysłowej (definiowanej jako 1750 rok). W artykule opisano składowe globalnego obiegu węgla w przeszłości, z większym naciskiem na okres od 1958 (kiedy zaczęto mierzyć ilość CO2 w atmosferze), ostatnią dekadę (2011–2020), ostatni rok (2020) oraz rok bieżący (2021). Raport omawia, jaki wkład CO2 do atmosfery mają emisje z działalności człowieka, jakie jest tempo wzrostu stężenia CO2 w atmosferze, a także jakie powoduje to zmiany w magazynowaniu węgla w zbiornikach lądowych i oceanicznych. Omawia też jak na budżet węglowy wpływa wzrost poziomu CO2 w atmosferze, zmiany klimatu oraz inne zmiany antropogeniczne i naturalne. Jak wskazują autorzy, zrozumienie mechanizmów obiegu CO2 w atmosferze i jak najdokładniejsze oszacowanie pozostałego budżetu węglowego, jest niezbędne nie tylko dla naszego zrozumienia, ale też określenia dopuszczalnej skali emisji zgodnych z cel stabilizacji klimatu.

Autor/ka opracowania: Barbara Rogala

Raport z dnia: 04/11/2021


Data umieszczenia w bazie

13/11/2022

Instytucja

Global Carbon Project

Autorstwo

Global Carbon Project

Liczba stron

86

Język raportu

angielski

Tagi
Zasady korzystania
Our intention is that these figures and data are used. That’s why they’re released under the
Creative Commons Attribution 4.0 International license . Simply put, you may freely copy and
modify these figures and data, and use them in both commercial and non commercial works,
as long as you give credit to the Global Carbon Project.

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Raport omawia najnowszy stan wiedzy na temat globalnego budżetu węglowego (łączna ilość dwutlenku węgla, jaką każdy kraj może wypuścić do atmosfery, nie przekraczając określonego progu wzrostu średniej temperatury na Ziemi względem epoki przedprzemysłowej). Dokładna ocena antropogenicznych emisji dwutlenku węgla (CO2) i ich redystrybucji w atmosferze, oceanie i biosferze lądowej w zmieniającym się klimacie ma kluczowe znaczenie dla lepszego zrozumienia globalnego cyklu węglowego, wspierania rozwoju polityki klimatycznej i przewidywania przyszłych zmian klimatycznych. Raport opisuje i syntetyzuje zestawy danych i metodologię w celu ilościowego określenia pięciu głównych składników globalnego budżetu węglowego.

Najważniejsze wnioski z zebranych danych i opartych na nich szacunkowych obliczeń są następujące:

Antropogeniczne emisje gazów cieplarnianych nakładają się na procesy aktywnego naturalnego obiegu węgla, który powoduje krążenie węgla między atmosferą, oceanami biosferą lądową. Dzieje się to w skali czasowej od dnia do tysiąclecia, podczas gdy wymiana ze zbiornikami geologicznymi zachodzi w dłuższej skali czasowej, wielu tysięcy lat.

Pozostały budżet węglowy dla 50 proc. prawdopodobieństwa ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5, 1,7 i 2°C zmniejszył się odpowiednio: do 120 gigaton węgla (GtC – jednostka miary często używana do określania budżetu węglowego), czyli odpowiednika 420 gigaton dwutlenku węgla (GtCO2), 210 GtC (770 GtCO2) i 350 GtC (1270 GtCO2) od początku 2022 roku. Odpowiada to 11, 20 i 32 latom, przy założeniu utrzymania poziomów emisji z 2021 roku.

Globalne emisje CO2 z paliw kopalnych w 2021 roku prezentowały trend powrotu do poziomu z 2019 roku, po spadku o 5,4 proc. w związku z pandemią w 2020 roku. Wstępne szacunki oparte na danych dostępnych w marcu 2022 r. sugerują, że emisje CO2 z paliw kopalnych wzrosły o 4,8 proc. w 2021 r. (od 4,2 do 5,4 pro.c), podnosząc emisje z powrotem do mniej więcej tego samego poziomu co w 2019 roku.

Szacuje się, że emisje w 2021 roku w Chinach były o 5,7 proc. wyższe niż w 2019 roku. Były też wyższe w Indiach, przy wzroście o 3,2 proc. w 2021 w porównaniu z 2019 rokiem. Z kolei prognozowane emisje w 2021 roku w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i na świecie pozostały odpowiednio 4,5 proc., 5,3 proc. i 4,0 proc. poniżej poziomu z 2019 roku. Te zmiany w emisjach z 2021 roku odzwierciedlają skutki lockdownów w czasie pandemii COVID-19 w 2020 roku oraz trendy w redukcjach emisji przed pandemią w tych krajach.

Emisje CO2 z paliw kopalnych znacznie spadły w 23 krajach w ciągu dekady 2010–2019. Łącznie, te 23 kraje przyczyniły się do około 2,5 GtC rocznie emisji CO2 z paliw kopalnych w ciągu ostatniej dekady – czyli około jednej czwartej światowej emisji CO2 z paliw kopalnych.

Globalne emisje CO2 z użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa nieznacznie spadły w ciągu ostatnich dwóch dekad.

Po raz pierwszy raport GCP zestawił szacunki globalnych modeli budżetu węglowego z oficjalnymi raportami krajowymi dotyczącymi krajowych emisji gazów cieplarnianych. Podczas gdy globalny budżet węglowy odróżnia czynniki antropogeniczne od naturalnych czynników wpływających na przepływy dwutlenku węgla na lądzie, sprawozdawczość krajowa opiera się na obszarze państwa i przypisuje część naturalnego pochłaniania przez lądy sektorowi użytkowania gruntów. Po uwaględnieniu tej różnicy, ustalono, że nadal oba podejścia są ze sobą spójne.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


Abstrakt
Podsumowanie
Wstęp
Metodologia
2.1 Emisje CO2 z paliw kopalnych (EFOS)
2.2 Emisje CO2 z użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (ELUC)
2.3 Tempo wzrostu stężenia atmosferycznego CO2 (GATM)
2.4 Pochłanianie CO2 przez oceany
2.5 Pochłanianie CO2 przez ekosystemy lądowe
2.6 Perspektywa atmosferyczna
2.7 Procesy nieuwzględnione w globalnym budżecie węglowym
Wyniki
3.1 Emisje CO2 z paliw kopalnych
3.2 Emisje ze zmian użytkowania gruntów
3.3 Całkowite emisje antropogeniczne
3.4 atmosferyczne CO2
3.5 Pochłanianie przez oceany
3.6 Pochłanianie przez ekosystemy lądowe
3.7 Podział pochłaniaczy dwutlenku węgla
3.8 Zamknięcie globalnego obiegu węgla
Śledzenie postępów w osiąganiu celów mitygacyjnych
Dyskusja
Wnioski
Dostępność danych
Załącznik A: Tabele uzupełniające
Załącznik B: Dane uzupełniające
Załącznik C: Rozszerzona metodologia
Załącznik D: Procesy nieuwzględnione w globalnym budżecie węglowym
Bibliografia

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Artykuł przedstawiony w formie prezentacji multimedialnej

Zaburzenie cyklu węglowego wynikającego z działalności człowieka (str. 6)

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


  1. ‘Reality check’: Global CO2 emissions shooting back to record levels   https://www.theguardian.com/environment/2021/nov/04/reality-check-global-co2-emissions-shooting-back-to-record-levels  04/11/2021
  2. Global CO2 emissions have been flat for a decade, new data reveals   https://www.carbonbrief.org/global-co2-emissions-have-been-flat-for-a-decade-new-data-reveals/  04/11/2021
  3. The world will burn through its ‘carbon budget’ in 11 years without big emissions cuts, scientists say   https://www.washingtonpost.com/climate-environment/2021/11/03/global-carbon-budget-cop26/  03/11/2021
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie