WRÓĆ DO LISTY

Deloitte’s 2022 CxO Sustainability Report: The Disconnect Between Ambition and Impact

Deloitte Analizy

Opublikowany w styczniu 2022 roku raport Deloitte oparto na ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 2000 dyrektorów zarządzających w 21 krajach, aby zbadać obawy i działania liderów biznesu i firm w zakresie zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju. Ankieta próbowała dociec, w jaki sposób CxO zmieniali swoje biznesy w momencie, gdy niedługo wcześniej opublikowano ostatni raport IPCC, a presja na proklimatyczne działania stale rośnie. Z raportu podsumowującego odpowiedzi z ankiety wynika, że obawy kadr zarządzających dotyczące klimatu planety wzrosły w ciągu ostatnich kilku miesięcy, podobnie jak ich optymizm, że natychmiastowe działanie może coś zmienić. Istnieje jednak wiele rozbieżności między opiniami i motywacjami tych liderów biznesu, działaniami podejmowanymi przez ich organizacje i wpływem, jaki realnie wywierają.

Autor/ka opracowania: Barbara Rogala

Raport z dnia: 18/01/2022


Data umieszczenia w bazie

15/11/2022

Instytucja

Deloitte

Autorstwo

Deloitte

Liczba stron

20

Język raportu

angielski

Tagi
Zasady korzystania

© 2022. For information, contact Deloitte Global.

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Główne wnioski z raportu Deloitte:

Około dwie trzecie badanej kadry kierowniczej stwierdziło, że ich firmy są bardzo zaniepokojone zmianami klimatycznymi, a 79 proc. twierdzi, że świat znajduje się w punkcie krytycznym walki ze zmianami klimatu– liczba ta wynosiła 59 proc. w podobnym badaniu Deloitte przeprowadzonym na początku 2021 roku

97 proc. pytanych firm już odczuło negatywne skutki zmian klimatycznych.

Ośmiu na 10 reprezentantów kadry zarządzającej stwierdziło, że w ciągu ostatniego roku osobiście odczuli wpływ wydarzeń klimatycznych.

Badani czują też presję do działania ze strony swoich interesariuszy.

88 proc. zgodziło się, że dzięki natychmiastowym działaniom możemy ograniczyć najgorsze skutki zmian klimatycznych. Ta liczba wynosiła 63 proc. osiem miesięcy wcześniej.

Liderzy firm nadal zmagają się z krótkoterminowymi kosztami przejścia na niskoemisyjną przyszłość. Pięć najniżej ocenianych korzyści ze strategii klimatycznych, które wymienili to: przychody zarówno z długoletnich, jak i nowych businessów, wartości aktywów, koszt inwestycji i marże operacyjne.

Istnieje duża rozbieżność między ambicjami a działaniami istotnie wywierającymi wpływ. Zaledwie 19 proc. całej próby badawczej wdraża co najmniej cztery z pięciu z następujących działań, które uznano za kluczowe w mitygacji zmian klimatu ze strony businessu:
• Opracowywanie nowych, przyjaznych dla klimatu produktów lub usług;
• Wymaganie od dostawców i partnerów biznesowych spełnienia określonych kryteriów zrównoważonego rozwoju;
• Aktualizacja lub przenoszenie obiektów w celu uczynienia ich bardziej odpornymi na wpływy klimatyczne;
• Uwzględnianie kwestii klimatycznych w lobbingu i darowiznach politycznych;
• Powiązanie wynagrodzenia liderów z wynikami zrównoważonego rozwoju

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


 1. List od Punita Renjena (Deloitte Global CEO)
 2. Zmiana klimatu a kadra kierownicza: rozdźwięk między ambicją a wpływem
 3. Podsumowanie
 4. Większość kadry kierowniczej uważa, że ​​świat znajduje się w punkcie zwrotnym w kontekście reagowanie na zmiany klimatyczne, ale optymizm rośnie
 5. Prawie wszyscy respondenci stwierdzili, że zmiany klimatyczne wpłynęły na ich firmy
 6. Co przywódcy mówią o swoich obawach klimatycznych
 7. Interesariusze wywierają presję na firmy, aby działały
 8. Co liderzy mówią o presji interesariuszy
 9. Istnieją rozbieżności między ambicjami a działaniami podejmowanymi przez firmy, aby pomóc planecie
 10. Co liderzy mówią o działaniach podejmowanych przez ich firmy
 11. Dyrektorzy zarządzający mogą nie docenić w pełni korzyści płynących z implementacji założeń zrównoważonego rozwoju w strategie i operacje biznesowe
 12. Co przywódcy mówią o korzyściach płynących z ich strategii klimatycznych?
 13. Liderzy zmagają się z krótkoterminowymi przeszkodami, które utrudniają wywieranie wpływu w przyszłości
 14. Co liderzy mówią o przeszkodach w działaniu na rzecz klimatu?
 15. Liderzy działań na rzecz klimatu zmierzają do przyszłości z określonym celem
 16. Działania i cechy, które wyróżniają liderów klimatycznych
 17. Rekomendacje dla organizacji
 18. Metodologia

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Działania podjęte przez firmy w celu osiągnięcia zrównoważonej marki

Pięć kwestii związanych z klimatem, które już teraz wpływają na firmy (str. 7)

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


 1. Deloitte 2022 Report Shows How Executives Perceive Climate Change   https://greennetwork.asia/news/deloitte-2022-report-shows-how-executives-perceive-climate-change/  30/05/2022
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie