WRÓĆ DO LISTY

Bye bye, 2022!

Lata Dwudzieste Opinia

W poniższej publikacji organizacja Lata Dwudzieste zebrała najważniejsze wydarzenia 2022 roku oraz poprosiła szerokie grono ekspertów o ich prognozy na 2023 rok i wyzwania stojące naprzeciw relacji człowieka z naturą. Do zabrania głosu zostali zaproszeni m.in. Marcin Popkiewicz z Nauka o Klimacie, Miroslaw Proppe z WWF Polska czy dr Andrzej Kassenberg z Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Jako najważniejsze wydarzenia minionego roku eksperci wskazali wojnę na Ukrainie, która zmusiła wiele krajów europejskich do dyskusji na temat transformacji energetycznej, a także szczyt COP15 w Montrealu wprowadzający przełomowy pakiet 30x30x30 dot. ochrony bioróżnorodności.

Autor/ka opracowania: Marcin Osuch

Raport z dnia: 30/01/2023


Data umieszczenia w bazie

31/03/2023

Instytucja

Lata Dwudzieste

Autorstwo

zespół Lat Dwudziestych

Liczba stron

22

Język raportu

polski

Tagi

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


2022 rok dla wielu ludzi wiążę się przede wszystkim z rozpętaniem pełnoskalowej wojny na Ukrainie, co odbiło się na wielu dziedzinach naszego życia. W niniejszej publikacji Lata Dwudzieste stara się podsumować ten rok zadając kilka pytań wybranym ekspertom w kontekście relacji między człowiekiem, a naturą. Zaproszeni goście starają się odpowiedzieć jakie wydarzenia były kluczowe w skali Polski i świata, jakie największe wyzwanie stoi przed polskimi władzami w 2023 roku oraz przed firmami działającymi na terenie Polski.

Zaproszeni eksperci uważają, że wojna na Ukrainie stanowi pole do jak najszybszej dyskusji dot. zależności od wydobycia paliw kopalnych na nasz dobrobyt, a także konieczności transformacji energetycznej i jak najszybszego odejścia od węgla czy gazu na rzecz m.in. rozwoju OZE.

COP15 w Montrealu to drugie kluczowe wydarzenie, ponieważ wprowadza pakiet 30x30x30 czyli zobowiązanie się do ochrony do 2030 roku 30% obszarów lądowych, 30% morskich i odbudowania 30% obszarów lądowych i morskich, które zostały zdegradowane przez działalność człowieka. Jest to kluczowe dla obszaru bioróżnorodności i jej zachowania, która jest często pomijanym aspektem zmian klimatu i tego jaki wpływ ma na nasze życie.

Jakie inne ważne tematy czy wydarzenia zostały wspomniane?:

– rozwój sztucznej inteligencji, która całkowicie może zmienić nasz sposób funkcjonowania,

– zauważalna zmiana w narracji o klimacie i przekroczenie pewnej masy krytycznej,

– mięso hodowane komórkowo jako obszar mogący zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych pochodzących z rolnictwa i hodowli,

– dostęp do czystego środowiska jest prawem człowieka zgodnie z rezolucją ONZ,

– w przypadku Polski należy również wspomnieć katastrofę na Odrze!

2023 to zdaniem ekspertów rok, w którym polskie władze muszą skupić się na wdrożeniu odpowiedzialnej polityki klimatycznej oraz przeprowadzeniu transformacji energetycznej. Jest to o tyle ważne, że odbywające się w tym roku wybory do parlamentu będą polem do debaty między kandydatami, a naszymi oczekiwaniami jako wyborców wobec nich.

W kontekście obszaru gospodarki i przemysłu z pomocą przychodzi dyrektywa CRSD Komisji Europejskiej, która nakłada na biznes obowiązek raportowania postępów w strategii zrównoważonego rozwoju. W przypadku Polski dotyczy to ponad 3000 podmiotów.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


 1. 2022 na świecie 
  • Wojna i jej skutki dla rynku energii 
  • Szczyt COP 15 ds. Bioróżnorodności 
  • Inne ważne wydarzenia w 2022 r. 
 2. 2022 w Polsce 
  • Wojna w Ukrainie i wynikająca z niej nowa strategia energetyczna Polski 
  • Katastrofa na Odrze 
  • Inne ważne wydarzenia dla Polski 
 3. Wyzwania dla władz na 2023  
  • Odpowiedzialna polityka klimatyczna polskich władz 
  • Transformacja energetyczna polskiej gospodarki 
 4. Wyzwania dla biznesu na 2023 
  • Wdrożenie strategii i raportowania ESG 
  • Zmiana klimatu w strategii firmy 
  • Inne wyzwania dla firm działających w Polsce 

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


 1. Bye bye 2022! Podsumowanie roku i wyzwania na 2023 w relacji człowiek–natura   https://publicystyka.ngo.pl/bye-bye-2022-podsumowanie-roku-i-wyzwania-na-2023-w-relacji-czlowiek-natura   30/01/2023
 2. „Bye, bye 2022!” – podsumowaniu roku 2022   https://food-law.pl/news/bye-bye-2022-podsumowaniu-roku-2022/   31/01/2023
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie