WRÓĆ DO LISTY

Adaptation Gap Report 2023

UN Environment Programme (UNEP) Raport

Niedofinansowany, nieprzygotowany – tymi słowami można podsumować plan adaptacji opisany w tegorocznym raporcie UNEP – agendzie ONZ ds. ochrony środowiska. Adaptation Gap Report skupia się na sprawdzaniu przygotowań, finansowania oraz implementacji działań adaptacyjnych. Rezultat analizy dla krajów rozwijających się wskazuje, że finanse potrzebne do adaptacji są 10-18 razy wyższe niż międzynarodowe publiczne przepływy finansowe. Zamiast 215 miliardów dolarów rocznie aktualne szacunki wskazują na sumę 387 miliardów rocznie – to o 50% więcej niż dotychczasowe analizy. Raport proponuje również 7 sposobów na zwiększenie finansowania, w tym wydatki krajowe oraz finansowanie międzynarodowe oraz z sektora prywatnego, a także wskazuje potrzebę wprowadzenia bardziej innowacyjnych mechanizmów finansowania Funduszu Strat oraz Szkód.

Autor/ka opracowania: Marcin Osuch

Raport z dnia: 02/11/2023


Data umieszczenia w bazie

5/12/2023

Instytucja

UN Environment Programme (UNEP)

Autorstwo

United Nations Environment Programme

Liczba stron

92

Język raportu

angielski

Tagi
Zasady korzystania
Sugerowane cytowanie: United Nations Environment Programme (2023). Adaptation Gap Report 2023: Underfinanced.
Underprepared. Inadequate investment and planning on climate adaptation leaves world exposed. Nairobi. https://doi.
org/10.59117/20.500.11822/43796 

This publication may be reproduced in whole or in part and in any form for educational or non-profit services without special
permission from the copyright holder, provided acknowledgement of the source is made.

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


„Raport o luce adaptacyjnej 2023: Niedofinansowany. Niedostatecznie przygotowany – Nieodpowiednie inwestycje i planowanie w zakresie adaptacji do zmian klimatu narażają świat na ryzyko.” – pełny tytuł raportu nie pozostawia złudzeń – finanse niezbędne krajom rozwijającym się do przeprowadzenia adaptacji do zmian klimatu są 10-18 razy wyższe niż międzynarodowe publiczne przepływy finansowe, a progres  w tym obszarze zwalnia zamiast przyspieszać na wszystkich frontach.

Aktualnie szacowane finanse niezbędne do przeprowadzenia zmian wynoszą 194-366 miliardów dolarów rocznie, podczas gdy jeszcze w zeszłym roku było to 215 miliardów. Opracowane sumy wynikają z planów wdrożeniowych krajowych priorytetów adaptacyjnych, w oparciu o krajowe wkłady (NDC, ang. Nationally Determined Contributions) oraz narodowe plany adaptacji dla wszystkich krajów rozwijających się. Jest to suma znacznie wyższa niż wsparcie określone w ramach COP26 w Glasgow, w ramach, którego określono finansowanie na poziomie 40 miliardów dolarów rocznie do 2025 roku, a które na ten moment i tak wyniosło zaledwie 21 miliardów dolarów w 2021.

W wyniku zbyt wolnego łagodzenia skutków zmian klimatu i adaptacji do nich szkody z tym związane tylko rosną. Według ostatnich badań tylko 55 najbardziej narażonych na zmiany klimatu gospodarek doświadczyło już strat na wysokość ponad 500 miliardów dolarów w ciągu ostatnich dwóch dekad, a koszty te będą gwałtownie wzrastać w nadchodzących dziesięcioleciach wraz z narastającymi zmianami. Nowy Fundusz Strat i Szkód ma stanowić istotny instrument mobilizacji zasobów, ale na ten moment, aby osiągnąć niezbędną skalę inwestycji wymaga zmiany mechanizmów finansowania.

Raport wskazuje jasno, że każdy zainwestowany miliard w tym momencie drastycznie zmniejszy koszty w przyszłości. Dla przykładu 1 miliard inwestycji w adaptację przeciwko powodziom na wybrzeżach zredukuje straty finansowe o 14 miliardów. 16 miliardów inwestycji w rolnictwo ochroni nawet 78 milionów ludzi przed głodem.

Decydenci polityczni, banki wielostronne, inwestorzy i sektor prywatny muszą sprawić, by konferencja COP28 była momentem, w którym świat w pełni zaangażuje się w izolację krajów o niskich dochodach i grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, takich jak kobiety i ludy tubylcze, przed skutkami zmian klimatu.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


Executive summary

Chapter 1: The political and scientific context

Chapter 2: Global progress on adaptation planning

Chapter 3: Global progress on adaptation implementation

Chapter 4: Adaptation finance gap

Chapter 5: Loss and damage

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Siedem sposobów rozwiązania luki finansowej (str. 17)

Adaptacja do zmian odbędzie się głównie w kilku obszarach (str. 24)

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


  1. UNEP Adaptation Gap Report 2023: Niedofinansowani i niegotowi   https://www.gridw.pl/pl/aktualnosci/unep-adaptation-gap-report-2023-niedofinansowani-i-niegotowi  03/11/2023
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie