WRÓĆ DO LISTY

Making Peace with Nature

ONZ Raport

Pierwszy raport UNEP, agendy ONZ jest oparty na dowodach z globalnych ocen środowiskowych. Powstała publikacja informuje, w jaki sposób możemy wspólnie przeciwdziałać zmianom klimatu, utracie bioróżnorodności i zanieczyszczeniom środowiska w ramach Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2030. Przekłada aktualny stan wiedzy na oparte na faktach przesłania, które można wykorzystać w narracji klimatycznej. Przedstawia diagnozę Ziemi dotyczącą obecnych i prognozowanych zmian prezentując je w formie inteligentnych infografik. Opierając się na diagnozie, autorzy proponują niezbędne działania, które zlikwidują luki pomiędzy tym, co robimy, a co jeszcze należy wykonać. Analiza jest zakotwiczona w obecnej rzeczywistości gospodarczej, społecznej i ekologicznej oraz ujęta w ramy ekonomii i Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Autor/ka opracowania: Marcin Osuch

Data umieszczenia w bazie: 31/01/2023


Data publikacji

18/02/2021

Instytucja

ONZ

Autorstwo

UNEP, United Nations Environment Programme

Liczba stron

168

Język raportu

angielski

Tagi
Zasady korzystania
© 2021 United Nations Environment Programme

This publication may be reproduced in whole or in part and in any form for educational or non-profit services without special permission from the copyright
holder, provided acknowledgement of the source is made. United Nations Environment Programme would appreciate receiving a copy of any publication that
uses this publication as a source

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Dobrobyt człowieka jest w znacznym stopniu uzależniony od systemów naturalnych. Jest nadwyrężony przez rosnące nierówności, przy czym ciężar degradacji środowiska obciąża najmocniej biednych i wrażliwych, a jeszcze bardziej dzisiejszą młodzież i przyszłe pokolenia.

Około 1,3 miliarda ludzi pozostaje biednych, około 700 milionów głoduje, a oczekuje się, że obie liczby wzrosną z powodu skutków ekonomicznych pandemii.

Systemy gospodarcze i finansowe nie uwzględniają podstawowych korzyści, jakie ludzkość czerpie z przyrody oraz dostarcza bodźców do mądrego zarządzania przyrodą i utrzymania jej wartości.

W ciągu ostatnich 50 lat populacja ludzka wzrosła ponad dwukrotnie, podczas gdy wydobycie materiałów i produkcja energii pierwotnej i żywności wzrosły ponad trzykrotnie. Przewiduje się, że do 2050 roku liczba ludności na świecie wzrośnie z obecnych 7,8 mld ludzi do prawie 9 mld oraz stanie się bogatsza i bardziej zurbanizowana. Przewiduje się, że produkcja energii wzrośnie o około 50 procent, a żywności o 70 procent.

Żaden z globalnych celów ochrony życia na Ziemi nie został w pełni osiągnięty, w tym cele zawarte w strategicznym planie na rzecz różnorodności biologicznej 2011-2020 i jego celów Aichi w zakresie różnorodności biologicznej. Na poziomie globalnym tylko 6 z 20 celów Aichi zostało częściowo osiągnięte.

Społeczeństwo nie jest na drodze do osiągnięcia neutralności w zakresie degradacji gruntów, gdzie proces ten jest minimalizowany i równoważony przez odbudowę. Lasy na świecie stanowią prawie jedną trzecią powierzchni ziemi, a około 10% ich powierzchni zostało utracone w wyniku przekształcenia w inne formy użytkowania gruntów od 1990 roku. Tylko 15% terenów podmokłych pozostało.

W 2015 r. 1/3 dzikich stad ryb morskich była przełowiona, co stanowiło część, która wzrosła z 10% w 1974 roku. Zanieczyszczenie środowiska morskiego tworzywami sztucznymi wzrosło dziesięciokrotnie od 1980 roku, stanowiąc 60-80% odpadów morskich i występuje we wszystkich oceanach na wszystkich głębokościach i koncentruje się w prądach oceanicznych.

Świat jest na dobrej drodze do przywrócenia ochronnej warstwy ozonowej w stratosferze, ale jest jeszcze wiele do zrobienia, aby zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza i wody oraz bezpiecznie zarządzać chemikaliami i odpadami.

Zmiany klimatyczne, utrata różnorodności biologicznej, degradacja gruntów oraz nagromadzenie substancji chemicznych i odpadów wzmacniają się wzajemnie i są powodowane przez te same pośrednie czynniki.

Na całym świecie 3,2 miliarda ludzi (około 40% światowej populacji) jest dotkniętych degradacją ziemi i liczba ta rośnie. Zdolność Ziemi do zaspokojenia rosnących potrzeb człowieka w zakresie pożywnej żywności, wody dla wszystkich, osłabnie w obliczu ciągłego pogarszania się stanu środowiska.

Utrata zwierzęcych zapylaczy, krytycznych dla ponad 75% upraw żywności, w tym wielu owoców i warzyw oraz upraw gotówkowych, takich jak kawa, kakao i migdały, zagraża rocznej światowej produkcji roślinnej o wartości od 235 do 577 miliardów dolarów.

Transformacja w kierunku zrównoważonego rozwoju wymaga znaczących i wzajemnie wzmacniających się zmian w zachowaniu, kulturze, przepływów materialnych i systemów zarządzania oraz przekazywania wiedzy.

Adaptacja do skutków zmian klimatycznych ma kluczowe znaczenie i obejmuje zarówno przygotowania, jak i reakcje na nie, przy czym istotną rolę odgrywają rozwiązania oparte na naturze.

Ochrona i odbudowa różnorodności biologicznej musi być integralną częścią wielu zastosowań ekosystemów lądowych, słodkowodnych i morskich ekosystemów.

Utrzymanie produkcji żywności w środowisku wodnym wymaga zrównoważonego zarządzania rybołówstwem, wdrażania i rozszerzania morskich obszarów chronionych, w tym stref zakazu połowów oraz działań w zakresie zmiany klimatu i zanieczyszczenia.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


 • Acknowledgements
 • Forewords
 • Preface
 • Key Messages
 • Executive Summary
 • Main report
  • Tackling the planetary emergency and lighting a path to a sustainable future with new opportunities
 • Part I: Transforming nature puts human well-being at risk
  • The current mode of development degrades the Earth‘s finite capacity to sustain human well-being
   • Human well-being is critically dependent on the Earth’s natural systems
   • Economic and financial systems fail to account for nature
   • Rapidly expanding human activities are driving environmental change
  • Society is failing to meet most of its commitments to limit environmental damage
   • Society is not on course to fulfil the Paris Agreement to limit global warming
   • None of the goals for the protection of life on Earth have been fully met
   • The world is not on course to halt land degradation
   • Air pollution is not sufficiently reduced to protect human well-being
   • Chemicals and waste are not always managed safely
   • Strong international coordinated action is restoring Earth‘s protective ozone layer
   • The different forms of environmental change are intertwined
  • The achievement of the Sustainable Development Goals is threatened by environmental risks
   • Environmental decline impedes progress on economic development and ending poverty (SDGs 1 and 8)
   • The Earth’s capacity to supply food and water weakens in the face of environmental decline (SDGs 2 and 6)
   • The deteriorating environmental health of the planet undermines human health (SDG 3)
   • Environmental change accentuates inequalities (SDGs 5 and 10)
   • Environmental degradation impedes efforts to promote peace (SDG 16)
   • Environmental degradation hampers efforts to make cities and communities sustainable (SDG 11)
  • Part II: Transforming humankind’s relationship with nature is the key to a sustainable future
   • Human knowledge, ingenuity, technology and cooperation can transform societies and economies and secure a sustainable future
    • Transformative systemic change is a prerequisite for a sustainable future
    • The levers and leverage points for transformative change
    • Implementing transformations and overcoming barriers from inertia and vested interests
   • Earth’s environmental emergencies must be addressed together to achieve sustainability
    • Scaled-up and accelerated actions to address climate change in this decade are essential
    • Scaling up and accelerating the conservation, sustainable use and restoration of biodiversity is critical
    • Transforming land management can meet human needs, while helping biodiversity and the climate
    • Science-based management can reduce the adverse effects of chemicals on human health and the environment
    • Aligning objectives and actions can deliver transformative change for both the environment and human development
   • Transforming economic, financial and productive systems can lead and power and the shift to sustainability
    • Transforming economic and financial systems to become sustainable and just
    • Transforming food and water systems to become equitable and resilient
    • Transforming to low-carbon energy systems with access to clean energy for all is possible
   • Keeping the planet healthy is key to providing health and well-being for all
    • Reversing environmental decline reduces threats to human health and well-being
    • Promoting peaceful societies is key to reducing environmental degradation
    • Making cities and communities sustainable is critical
   • All actors have a part play in transforming humankind’s relationship with nature
   • Annex I: Assessment Reports Used in this Synthesis Report
   • Glossary
   • Acronyms list
   • References
  • List of Tables, Boxes and Figure

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Kluczowe informacje wraz z podsumowaniem

Podstawy współpracy z naszą planetą (str. 18)

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


 1. • O pojednaniu z naturą w najnowszym raporcie UNEP "Making peace with nature"   https://www.gridw.pl/pl/aktualnosci/o-pojednaniu-z-natura-w-najnowszym-raporcie-unep-making-peace-with-ature  09/03/2021
 2. Pokój z naturą   https://antymatrix.blog.polityka.pl/2021/02/23/pokoj-z-natura/  23/02/2021
 3. Launch of UNEP’s report “Making Peace With Nature”   https://www.oneplanetnetwork.org/news-and-events/news/launch-uneps-report-making-peace-nature  01/03/2021
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie