WRÓĆ DO LISTY

2023 Nationally determined contributions Synthesis Report

ONZ Analizy

Najnowsze podsumowanie przed COP28 w Dubaju stanowi syntezę 168 najnowszych wkładów ustalonych na szczeblu krajowym (NDC, z ang. Nationally determined contributions) opracowanych i przekazanych przez 195 stron Porozumienia Paryskiego. Zdaniem autorów założone plany są niewystarczające, aby ograniczyć globalny wzrost temperatury do 1,5 stopnia Celsjusza i osiągnąć zamierzone przez Porozumienie cele. Nawet zwiększone wysiłki niektórych krajów są niewystarczające, aby obniżyć światową trajektorię emisji i uniknąć najgorszych skutków zmian klimatu. Zdaniem Simona Stiella, sekretarza wykonawczego w oddziale ONZ ds. zmian klimatu, rządy stawiają niezwykle skromne kroki, aby odwrócić skutki i podkreśla potrzebę twardych decyzji w trakcie COP28.

Autor/ka opracowania: Marcin Osuch

Raport z dnia: 14/11/2023


Data umieszczenia w bazie

28/11/2023

Instytucja

ONZ

Autorstwo

UNFCCC. Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement (CMA)

Liczba stron

45

Język raportu

angielski

Tagi

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Opublikowany na dwa tygodnie przed COP28 odbywającym się w Dubaju raport podsumowuje wkłady ustalone na szczeblu krajowym (NDC, z ang. Nationally determined contributions) przez 195 stron Porozumienia Paryskiego. Niniejsza wersja bazuje na 168 NDC, z których część jest opracowanymi na nowo, a część zaktualizowanymi w stosunku do poprzedniego roku, co odpowiada krajom odpowiadające za 94,9% emisji CO2. NDC dostarczają informacje związane z opracowanymi przez partie polityczne celami związanymi z mitygacją skutków zmian klimatu oraz dodatkowymi korzyściami wynikającymi z działań adaptacyjnych oraz planów dywersyfikacji gospodarczej. Publikacja podsumowuje wszystkie NDC jako całkowicie niewystarczające, aby ograniczyć zamierzone przez Porozumienie Paryskie ograniczenie do 1,5 stopnia Celsjusza.

Co jeszcze można wyczytać z publikacji?

  • Najnowsze szacunki globalnych emisji gazów cieplarnianych szacują 53,2 Gt ekwiwalentu CO2 w 2025 roku oraz 51,6 w 2030.
  • Aby wypełnić cele Porozumienia Paryskiego do 2030 roku powinniśmy ściąć emisję gazów cieplarnianych o 43% w stosunku do emisji z 2019 roku.
  • Jeśli najnowsze NDC zostaną zaimplementowane to emisje wzrosną o 8,8% w porównaniu do 2010 roku.
  • Przewiduje się, że do 2030 roku emisje spadną o 2% poniżej poziomów z 2019, co podkreśla, że szczyt globalnych emisji nastąpi w ciągu tej dekady.
  • W porównaniu do NDC z 2022 roku ekwiwalent CO2 będzie niższy zaledwie o 0,2 Gt w 2025 oraz 0,8 Gt w 2030, co oznacza niewielką zmianę w poziomie ambicji.
  • Najlepsze szacunki szczytowej temperatury w XXI wieku (przewidywanej głównie na 2100 r., kiedy temperatura nadal rośnie) mieszczą się w zakresie 2,1 – 2,8 °C w zależności od podstawowych założeń.
  • Jeśli chodzi o priorytety w zakresie adaptacji, NDC pokazują, że strony nadal koncentrują się na zasobach wodnych, produkcji żywności i bezpieczeństwie żywieniowym, ekosystemach lądowych i podmokłych, kluczowych sektorach gospodarki i usługach oraz zdrowiu ludzkim.
  • Działania adaptacyjne i plany dywersyfikacji gospodarczej przynoszące dodatkowe korzyści obejmują zalesianie i ponowne zalesianie, rolnictwo przyjazne dla klimatu, ograniczenie marnotrawstwa żywności, rolnictwo wertykalne, dostosowanie ekosystemów przybrzeżnych, plany ochrony obszarów chronionych, rozwiązania oparte na przyrodzie, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii, poprawę efektywności energetycznej, wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla, zmianę paliwa i reformy cen paliw w sektorze transportu oraz przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym w celu lepszego zarządzania odpadami.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


1. Podsumowanie

2. Mandat

3. Wstęp

4. Synteza informacji zawartych w NDC

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Historyczne i przewidywane emisje na bazie NDC (str. 27)

Synergia pomiędzy celami adaptacyjnymi a Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2030 (str. 34)


related

Powiązane materiały w bazie